gönüllü stajlar

Öğrencilerimiz Ulusal Staj Programı kapsamı dışında gönüllü olarak da staj yapabilmektedir. Bu durumda, öğrencinin staj yeri ile “İşletme Bölümü İsteğe Bağlı Staj Başvuru Formunu” doldurması gerekir. Gönüllü stajların uygulanması ve denetlenmesi “İşletme Bölümü İsteğe Bağlı Staj Usul ve Esasları” kapsamında yapılmaktadır.