işletme bölümü staj usul ve esasları / formlar

Bölümümüz öğrencilerine sunulan staj imkanları “İşletme Bölümü İsteğe Bağlı Staj Usul ve Esasları” kapsamında ele alınmaktadır. Dolayısıyla yapılacak staj faaliyetleri bu usul ve esaslara uygun olarak yürütülmek ve değerlendirilmek zorundadır.

İşletme Bölümü İsteğe Bağlı Staj Usul ve Esasları (PDF Erişim)

Ek 1. KTU İİBF İşletme Bölümü İsteğe Bağlı Staj Başvuru Formu (PDF Erişim)

Ek 2. Staj Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu (PDF Erişim)

Ek 3. Staj Dosyası (PDF Erişim)