staj imkanları

Bölümümüzde staj yapma faaliyeti zorunlu değildir. Bu kapsamda öğrencilerimiz iki farklı şekilde staj başvurusunda bulunabilmektedir*.

  1. Ulusal Staj Programı aracılığıyla kabul edilen stajlar
  2. Kamu ya da özel kuruluşlarda staj yeri öğrenci tarafından bulunan gönüllü stajlar

Stajların uygulama ve denetlenmesi “İşletme Bölümü İsteğe Bağlı Staj Usul ve Esasları” kapsamında yapılmaktadır.

*Bu iki yöntemin dışında Erasmus+ Staj Hareketliliği ile de staj yapılabilmektedir. Ancak bu süreç tamamen KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.