ulusal staj programı

Ulusal Staj Programı (USP) nedir?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan Ulusal Staj Programı (USP), gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektörde sunulan staj olanaklarından faydalanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Program, gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğini desteklemeyi ve staj imkanlarını sadece teknik bölümlerle sınırlı olmaktan çıkararak tüm bölümlere yaymayı hedeflemektedir.

Başvuran öğrencilerin değerlendirmesi, eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, beceri geliştirme çalışmaları ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları üzerinden şeffaf ve izlenebilir bir yöntemle gerçekleştirilmektedir. İşverenler, öğrencilere kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden, alınan puanlar üzerinden staj teklifi gönderebilmektedir.

Program, yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da örnek uygulama olarak gösterilmiş ve dört kez OECD tarafından övgü almıştır. Gençlere, henüz öğrenciyken iş hayatını deneyimleme ve erken dönem kariyer farkındalığı kazanma imkânı tanıyan bu program, gençlerin ulusal ve uluslararası düzeyde takdir görmesine katkı sağlamaktadır.

Kimler başvuru yapabilir?

Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan*;

• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri dahil değildir.),

• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

• Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde bu şart aranmamaktadır.

**Staj yapılacak tarihte; lisans 2. sınıf ve ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin bir üst sınıfa geçmiş olması, lisans 4. sınıf ve ön lisans 2. sınıf öğrencilerinin mezun durumuna geçmemiş olması, ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin not ortalamasının ise 2’nin üzerinde olması beklenmektedir. Aksi halde işverenler staj tekliflerini iptal edebilir.

Ulusal Staj Programı 2024 yılı başvuruları 28.12.2023-10.03.2024 arasında yapılacaktır.

Başvuru adımlarını inceleyebilir, Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Ulusal Staj Programı kapsamında staja kabul edilmeniz durumunda  “İşletme Bölümü İsteğe Bağlı Staj Usul ve Esasları” çerçevesinde yürütmeniz gerekmektedir.