- arşiv, müze ve yayın komisyonu

 

Komisyon Üyeleri ve Görevleri

KOMİSYON ADI

GÖREV TANIMI

KOMİSYON BAŞKAN VE ÜYELERİ

ARŞİV, MÜZE VE

YAYIN KOMİSYONU

-Dönem sonu mimari proje

teslimlerinin arşivi

-Dönem sonlarında lisans ve

lisansüstü sınav evraklarının

arşivi

-Bölüm faaliyetlerine (sergi,

semineri workshop vs.) ait

çalışmaların dijital arşivi

-Bölüm çalışma ve hedeflerini

tanıtıcı dokümanların (broşür,

poster, kitap vb.) hazırlanması

ve dağıtılması

-Bölüme ait tarihsel

dokümanların toplanarak

arşivlenmesi, uygun

mekânlarda sergilenmesi

Doç. Dr. Nihan CANBAKAL ATAOĞLU (BAŞKAN)

Doç. Dr. Hare KILIÇASLAN

Arş. Gör. Mehmet Ali OTYAKMAZ

Arş. Gör. Asude BALİ

 

 

 

Duyurular

Güncel bilgiler için takipte kalınız...