ÇAP-YDP

ÇAP (Çift Anadal Programı)

Çift Anadal programı ile Mimarlık Bölümü öğrenciler aşağıda isimleri verilen disiplinlerin lisans programında yer alan ilave dersleri de alarak, bu disiplinlere ait programları tamamlayan mezunlara verilen derece ve unvanları elde etme olanağına sahiptir.

Mimarlık Bölümü öğrencilerinin başvurabileceği ÇAP aşağıdaki gibidir:

* Mimarlık/Şehir ve Bölge Planlama Çift Anadal Programı 

* Mimarlık/İç Mimarlık Çift Anadal Programı

* Mimarlık/Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Çift Anadal Programı 

* Mimarlık/Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Çift Anadal Programı

* Mimarlık/Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Çift Anadal Programı

* Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Çift Anadal Programı

* Mimarlık/Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Çift Anadal Programı

* Mimarlık/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Çift Anadal Programı

* Mimarlık/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Çift Anadal Programı

YDP (Yandal Programı)

Yandal programı ile Mimarlık Bölümü öğrencileri aşağıda isimleri verilen disiplinlerin lisans programında yer alan ilave dersleri alarak, bu disiplinlere ait bilgi elde etme olanağına sahiptir.

Mimarlık bölümü öğrencilerinin başvurabileceği YDP aşağıdaki gibidir;

* Mimarlık/Şehir ve Bölge Planlama Yandal Programı

* Mimarlık/İç Mimarlık Yandal Programı

* Mimarlık/Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Yandal Programı

* Mimarlık/Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Yandal Programı

* Mimarlık/Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Yandal Programı

* Mimarlık/Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yandal Programı

* Mimarlık/Orman Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Yandal Programı

* Mimarlık/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yandal Programı

* Mimarlık/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Yandal Programı

MİMARLIK BÖLÜMÜ ÇİFT DAL/YAN DAL PROGRAMLARI

Bölümümüz lisans programına (çift dal/yan dal ayrı ayrı) başvuracak tüm lisans programları aşağıdaki gibidir.