ödüller

Güncel Ödüller

Ortahisar Belediyesi’nin 2022 yılı “Mühendislik-Mimarlık Ödülleri”nde Mimarlık Bölümü öğretim üye ve elemanları 4 dalda ödüle değer görüldü:


Şinasi AYDEMİR adına verilen “En İyi Tasarım Proje Ödülleri” dalında “225 Yataklı KTÜ Farabi Çocuk Hastanesi Projesi”yle Doç. Dr. Serbülent VURAL, Dr. Öğr. Üyesi Ayhan KARADAYI, Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA, Öğr. Gör. Dr. Kıymet SANCAR ÖZYAVUZ, Arş. Gör. Dr. Çağlar AYDIN ve Arş. Gör. Dr. Selin OKTAN.


Şinasi AYDEMİR adına verilen “En İyi Uygulama Proje Ödülleri” dalında “KTÜ Edebiyat Fakültesi Projesi”yle Doç. Dr. Serbülent VURAL, Prof. Dr. Nihan ENGİN, Doç. Dr. Nilhan VURAL ve Arş. Gör. Dr. Selin OKTAN.


“Kentsel Doku” dalında “En İyi Uygulama Proje Ödülü” “KTÜ Sahil Tesisleri Murat Usta Mescidi Projesi”yle Prof. Dr. Ömer İskender TULUK ve Doç. Dr. Serbülent VURAL.


Prof. Dr. Selim PUL adına verilen “Yapı” dalında “Trabzon Akyazı Çift Taraflı Tribün Projesi”yle Prof. Dr. Ahmet Can ALTUNIŞIK, Prof. Dr. Şevket ATEŞ, Doç. Dr. Serbülent VURAL ve Arş. Gör. Fatih Yesevi OKUR.


Tüm öğretim üye ve elemanlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

Ödül Arşivi

 

Ortahisar Belediyesi’nin 2022 yılı “Mühendislik-Mimarlık Ödülleri”nde Mimarlık Bölümü öğretim üye ve elemanları 4 dalda ödüle değer görüldü.


Şinasi AYDEMİR adına verilen “En İyi Tasarım Proje Ödülleri” dalında “225 Yataklı KTÜ Farabi Çocuk Hastanesi Projesi”yle Doç. Dr. Serbülent VURAL, Dr. Öğr. Üyesi Ayhan KARADAYI, Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA, Öğr. Gör. Dr. Kıymet SANCAR ÖZYAVUZ, Arş. Gör. Dr. Çağlar AYDIN ve Arş. Gör. Dr. Selin OKTAN.


Şinasi AYDEMİR adına verilen “En İyi Uygulama Proje Ödülleri” dalında “KTÜ Edebiyat Fakültesi Projesi”yle Doç. Dr. Serbülent VURAL, Prof. Dr. Nihan ENGİN, Doç. Dr. Nilhan VURAL ve Arş. Gör. Dr. Selin OKTAN.


“Kentsel Doku” dalında “En İyi Uygulama Proje Ödülü” “KTÜ Sahil Tesisleri Murat Usta Mescidi Projesi”yle Prof. Dr. Ömer İskender TULUK ve Doç. Dr. Serbülent VURAL.


Prof. Dr. Selim PUL adına verilen “Yapı” dalında “Trabzon Akyazı Çift Taraflı Tribün Projesi”yle Prof. Dr. Ahmet Can ALTUNIŞIK, Prof. Dr. Şevket ATEŞ, Doç. Dr. Serbülent VURAL ve Arş. Gör. Fatih Yesevi OKUR.


Tüm öğretim üye ve elemanlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Yalçın YAŞAR'ın tez öğrencisi Arş. Gör. Dr. Kübra Sümer HAYDARASLAN “Binaların Tasarım Stratejilerinin Simülasyon Optimizasyonuna Dayalı Olarak Değerlendirilmesi: Çok Katlı Konut Yapıları TOKİ Örneği” tezi ile doktora tezi kategorisinde “KTÜ 2022 Yılı Başarı Ödülleri”ne; Türkiye'nin Gayrimenkul Platformu GYODER'in İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) işbirliği ile hayata geçirdiği, gayrimenkul alanında daha fazla akademik çalışma hazırlanmasını teşvik etmeyi amaçlayan “GYODER-İAV Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması”nda, Doktora programında ödüle ve “Çevre Alanında En Başarılı Doktora Tez Ödül Yarışması”nda mansiyon ödülüne değer görülmüştür. Hocamızı ve öğrencisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 

Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı

 

 

KTÜ Mimarlık Bölümü akademisyenlerimizden Dr. Öğr. Üyesi Demet YILMAZ YILDIRIM, Öğr. Gör. Ayşegül ÖZYAVUZ ve Arş. Gör. Ezel Yağmur ÇEBİ OKUMUŞ'un yer aldığı ekip tarafından hazırlanan proje, Adana Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından, Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı Anısına düzenlenen  “5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması” isimli yarışmada “1. Mansiyon” ödülüne layık görülmüştür. Başarılarından dolayı öğretim üye/elemanlarımızı ve ekip arkadaşlarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz...

Mimarlık Bölüm Başkanlığı

5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı Anısına düzenlenmesi planlanan 5 Ocak Parkı ve yakın çevresinin tasarımı bu yarışmanın konusunu oluşturmaktadır. Yarışmanın kapsamı, Adana’nın Seyhan ve Çukurova ilçelerinin birbirine komşu olduğu bölgede, geçmişten günümüze imar planlama çalışmalarında park olarak tanımlanmış olan parçalı yeşil alanların bir bütün olarak ve bu alan içerisinde belirlenen odak alanın farklı ölçeklerde tasarımını içermektedir. Yarışmanın amacı, yoğun konut alanları içerisinde uzanan bu park alanlarında, kentlilerin yaşam kalitesine olumlu katkıda bulunacak, sağlıklı ve nitelikli yaşam sürmelerine olanak sağlayacak bütüncül bir kentsel tasarım stratejisinin oluşturulması ve uygulamaya yönelik, nitelikli park ve açık alan tasarımlarının elde edilmesidir. Giderek artan küresel ısınma karşısında, kent içerisinde iklim koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunacak, kentin doğasını dikkate alan, kentsel tasarımı ekolojik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik boyutlarıyla birlikte ele alan bütüncül bir kentsel tasarım stratejisi ve odak alanda nitelikli tasarım projelerinin katılımcı bir süreçle elde edilerek süreç sonunda sürdürülebilirlik ve dayanıklı kent ilkelerini gözeten, kapsayıcı ve eşitlikçi anlayışla 5 Ocak Parkı ve yakın çevresinin düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için; https://yarisma.adana.bel.tr/tr-TR/Yarisma/Index/9

      

 

Hatay Büyükşehir Belediyesi “Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması” Satın Alma Ödülü

KTÜ Mimarlık Bölümü akademisyenlerimizden Dr. Öğr. Üyesi Demet YILMAZ YILDIRIM, Öğr. Gör. Ayşegül ÖZYAVUZ ve Arş. Gör. Ezel Yağmur ÇEBİ OKUMUŞ'un yer aldığı ekip tarafından hazırlanan proje, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu “Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması” isimli yarışmada “satın alma” ödülüne layık görülmüştür. Başarılarından dolayı öğretim üye/elemanlarımızı ve ekip arkadaşlarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz...

Mimarlık Bölüm Başkanlığı

 

Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Antakya Köprübaşı alanı ve yakın çevresi için, kentin merkezinden geçen Asi Nehri’nin yarattığı “eşik” algısını yeniden yorumlayacak, nehri kent yaşamının bir parçası ve sosyal bir mekân olarak tanımlayan bir yaklaşımla ele alacak, yarışmanın odağında bulunan ve Vakıf İşhanı’nın yıkılması ile kazanılan boş alanın tüm bu unsurlar ile ilişkiler kuracak şekilde değerlendirilmesiyle kentin sosyal yaşamına kazandıracak bütüncül bir tasarım yaklaşımı yarışmanın hedefini oluşturmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: https://antakyakentmeydani.com/

               

 

Mimarhane Öğrenci Projeleri Ödüllü Seçkisi 2021 Sergilenmeye Değer Proje

Öğrencimiz Seda BAYSAL'ın Arş. Gör. Dr. Gürkan Topaloğlu yürütücülüğünde hazırladığı 4. Dönem projesi Mimar Sinan Mühendisler Birliği tarafından düzenlenen "Mimarhane Öğrenci Projeleri Ödüllü Seçkisi 2021" kapsamında sergilenmeye layık görülmüştür.
Öğrencimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.


KTÜ Mimarlık Bölüm Başkanlığı

Detaylı bilgi için; http://www.mimarhane.org/secki2021/

 

Üsküdar Belediyesi “Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak” Yarışması Eşdeğer Birincilik Ödülü

KTÜ Mimarlık Bölümü akademisyenlerimizden Prof. Dr. Ömer İskender TULUK ve Arş. Gör. Ezel Yağmur ÇEBİ OKUMUŞ yer aldığı ekip tarafından hazırlanan proje, Üsküdar Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu “Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak” isimli uluslararası güzel sanat eserleri yarışmasında “eşdeğer birincilik” ödülü kazanmıştır. Başarılarından dolayı öğretim üye/elemanlarımızı ve ekip arkadaşlarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz...

Mimarlık Bölüm Başkanlığı

“ÜSKÜDAR’DA MİMAR SİNAN’I ANMAK”

Üsküdar’da “Sinan Üçgeni” olarak tanımlanan alan içinde ve yakın çevresinde semtin mimari kimliğinin vurucu öğelerine ve onları var eden mimara saygı gösterisi niteliğinde olacak bir anma mekânının tasarlanması, yarışmanın temel hedefini oluşturmuştur.

Ayrıntılı bilgi için: https://konkur.istanbul/projeler/

   

 

Mersin Büyükşehir Belediyesi “Cumhuriyet Meydanı Ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması’’ 1.'lik Ödülü

KTÜ Mimarlık Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Demet Yılmaz YILDIRIM, Öğr. Gör. Ayşegül ÖZYAVUZ, Arş. Gör. Ezel Yağmur Çebi OKUMUŞ ve ekibi tarafından hazırlanan proje, Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından, Mersin kentinin merkezinde, kuzeydoğudan güneybatıya uzanan Atatürk Caddesi üzerinde konumlanan Cumhuriyet Meydanı ve Çamlıbel bölgesinde kentsel kamusal alanların tasarımına yönelik düzenlenen yarışmada 1.'lik ödülü kazanmıştır. Başarılarından dolayı öğretim üye ve elemanlarımızı ve ekip arkadaşlarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz...

Mimarlık Bölüm Başkanlığı

***Detaylı bilgi için tıklayınız...

 

Kentsel Çevrede Sürdürülebilirlik Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması 3.'lük Ödülü-Akif ATAY-“Sürdürülebilir İnsan”

KTÜ Mimarlık Bölümü mezunlarından Akif Atay’a ait “Sürdürülebilir İnsan” isimli karikatür çalışması Yıldız Teknik Üniversitesi Sürdürülebilir Kampüs Komisyonu tarafından düzenlenen Kentsel Çevrede Sürdürülebilirlik Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması’nda 3.lük ödülü almıştır. Başarısından dolayı öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz...

Sergi için tıklayınız...

 

13. Uluslararası Boğaziçi Üniversitesi(BÜYAP) Design&Consturct Çelik Köprü Yarışması Birinciliği

Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü (BÜYAP) tarafından 13 yıldır düzenlenmekte olan geleneksel ve uluslararası çelik köprü yarışması 'Design&Construct Çelik köprü Yarışması' bu yıl 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Yurtiçi ve yurtdışından birçok üniversiteden mühendislik ve mimarlık öğrencilerinin oluşturduğu ekiplerin katıldığı yarışmaya bölümümüz öğrencileri 'Panthera' isimli proje ile katıldılar. Yarışmaya 20 ekip katılmış olup ön eleme aşamasında toplam 16 ekip yarışmaya hak kazanmıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi yarışmaya Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Öğretim Elemanlarından Doç. Dr. Tayfun DEDE danışmanlığında; İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile Mimarlık Bölümü öğrencileri Alper Ahmet ARPACI, Cihan YANAR’dan oluşan takım ile katıldı.

 

13. Design&Construct Çelik Köprü Yarışması'nın birincisi KTÜ'den 'Panthera' isimli ekip oldu. Üniversitemizi başarı ile temsil ettikleri için öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Takım Danışmanı:                                               Panthera Ekibi Üyeleri:

Doç.Dr. Tayfun DEDE                                          Gökhan KARADENİZ, Ahmet KÜÇÜK, Seyfettin KARAKILIÇ, Alper Ahmet ARPACI, Cihan YANAR

 

Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışmasında Türkiye İkinciliği

Türkiye’de depreme dayanıklı bina bilincini artırmak amacıyla DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) tarafından beşinci kez düzenlenen Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye ikincisi oldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi yarışmaya Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Öğretim Elemanlarından Dr. Barbaros ATMACA danışmanlığında; İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri Mustafa BAŞAR, Ali HAMZA, Meryem KARAKURT ile Mimarlık Bölümü öğrencileri Zeynep TAN, Onur GÜLLÜK’ten oluşan takım ile Domino Otel isimli projeyle katıldı.

Şubat ayında başlayan ve 47 üniversiteden 75 başvurunun olduğu yarışmada, elemeleri geçen 24 takım, final aşamasında yaptıkları bina tasarımlarını DASK’ın verdiği malzemelerle bina maketi haline getirerek bağımsız jüri üyelerine sergilediler. Finale kalan takımlara ait bina modelleri, 7-8-9 Nisan’da İstanbul Osmanlı Arşivleri Kağıthane Binası’nda yapılan finalde depremi simüle eden sarsma masasında teste tabi tutuldu. Deprem testinden yıkılmadan geçen maketler, ekonomik puanlama ve estetik puanlama kriterlerine de tabi tutuldu. Yarışmada Karadeniz Teknik Üniversitesi ikincilik ödülünü kazandı.

Takım Danışmanı:                                               Domino Otel Ekibi Üyeleri:

Dr. Barbaros ATMACA                                        Mustafa BAŞAR, Ali HAMZA, Meryem KARAKURT, Zeynep TAN, Onur GÜLLÜK

 

Detaylı bilgi için; https://binatasarimi.dask.gov.tr/takim-detay/59/2019/foto-galeri/1

 

Rönesans Holding-Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Öğrenci Fikir Yarışması İkinciliği

Rönesans Holding'in 'hem ekonomik, hem sosyal, hem de çevresel anlamda sahiplendiğimiz sürdürülebilirlik anlayışı ve gelecek vizyonumuzu genç nesillerle paylaşarak daha iyi bir geleceği birlikte mümkün kılma' fikriyle düzenlediği 4. üniversitelerarası fikir yarışması sonuçları belli oldu.

Üniversitemiz, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğrencilerinden Serap Alpaslan 'Rönesans Holding-Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Öğrenci Fikir Yarışması'nda' 2.lik ödülü kazanmıştır. Kendisini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.