misyon-vizyon

Misyon

Mimarlık Bölümü Misyonu

• Hayal gücünü çalıştıran, yaratıcı düşünmeyi kullanan, yeni buluşlar getirebilen, tasarımda liderliği sağlama yeteneği kazanmış, mesleğini bireysel ve grup çalışmaları içinde uygulayabilecek mezunlar vermek, 
• Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, bilgi ve teknolojiyi doğru kullanabilen bireyler yetiştirmek, 
• Yetenekli, yaratıcı, eleştirel bir akla (düşünce yapısına) sahip ve meslek etiğine saygılı tasarımcılar / yapıcılar yetiştirmek 
• Ekolojik duyarlılığa ve toplumsal sorumluluğa sahip iyi vatandaşlar yetiştirmek, 
• Mimarlık mesleğini ulusal ve uluslararası platformlarda yerine getirecek vasıflara sahip, disiplinler arası ilişki kurabilen, araştıran, bilimsel yaklaşan, yenilikleri takip eden, kendini geliştiren mimarlar yetiştirmek, 
• Ulusal ve uluslararası alanlarda başarılar gösteren, kendine güvenen, alanında uzman akademisyenler yetiştirmek.

Vizyon

Mimarlık Bölümü Vizyonu

• Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan lider bir kurum olmak 
• Bilime, sanata, çevreye en üst düzeyde katkı vermek, 
• Mimari konularda halkı bilinçlendirerek sağlıklı, planlı, çevreye saygılı şehirler oluşturmak, 
• Ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bilimsel çalışmaların, etkinliklerin yapıldığı bir “bilim-sanat merkezi” olmak, 
• Eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamada bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde önder ve etkin konumda bulunmak.