- bölüm online temsil komisyonu

Komisyon Üyeleri ve Görevleri

KOMİSYON ADI

GÖREV TANIMI

KOMİSYON BAŞKAN VE ÜYELERİ

BÖLÜM ONLINE

TEMSİL KOMİSYONU

-Lisans/Lisansüstü ders

programı, sınav programı,

açılan kapanan derslere ilişkin

online işlemler

-Lisans/Lisansüstü bilgi işlem

paketindeki işlemlerin takibi

-Tezlerin veri sistemine

işlenmesi

Doç. Dr. Murat TUTKUN (BAŞKAN)

 

Arş. Gör. Dr. Çağlar AYDIN

Arş. Gör. Barış ÇAĞLAR

Duyurular

Güncel bilgiler için takipte kalınız...