- bölüm web komisyonu

 

Komisyon Üyeleri ve Görevleri

KOMİSYON ADI

GÖREV TANIMI

KOMİSYON BAŞKAN VE ÜYELERİ

BÖLÜM WEB   

  KOMİSYONU

 

 

-Bölüm web sayfasının

düzenlenmesi ve güncellenmesi

-Bölüm başkanlığı onaylı duyuru

ve etkinliklerin bölüm ve ilgili

web sayfalarında duyurulması

-Stratejik plan veri girişinin

belirlenen dönemlerde

tamamlanması

Öğr. Gör. Dr. Fatih ŞAHİN (BAŞKAN)

Arş. Gör. Mehmet Ali OTYAKMAZ

Arş. Gör. Asude BALİ

 

Duyurular

Güncel bilgiler için takipte kalınız...