duyurular

25

Ekim

Mimari Proje dersleri kapsamında yapılacak olan ortak eskiz atölyesi 'Yüzey' teması ile 1 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Mimarlık Bölüm Başkanlığı

2023-2024 GÜZ YARIYILI MİMARİ PROJE III-II/MİMARİ PROJE V-IV/MİMARİ PROJE VII-VI/MİMARİ PROJE VII DERSLERİ ORTAK ATÖLYE ÇALIŞMASI

ESKİZ ATÖLYESİ: #YÜZEY

ATÖLYE TARİHİ:

1 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 08.30 - 17.00

ATÖLYE YERİ:

KTÜ Mimarlık Bölümü (EADTL, MA-1, MA-2, MA-3, MD-1, MD-2, MD-3, MD-4)

ATÖLYE KONUSU:

Yüzey üst başlığı altında eskiz aracılığıyla tasarım fikirleri geliştirilmesi.

ATÖLYE İÇERİĞİ:

Sözlük anlamı “Bir cismi uzaydan ayıran yaygın bölüm; satıh, yüz” (TDK, 2023) olan “yüzey” kavramının, mimarlık pratiği söz konusu olduğunda farklı anlamlar edindiği dikkat çekmektedir. Yüzey kavramının bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmasında Semper’in “Mimarlığın Dört Unsuru (1850)” adlı kitabı öncül olmuştur. Semper’in yüzey” niteliğine yönelik ifadeleri şu şekilde özetlenmektedir (Sönmez, 2011):

 • Yüzey görselliğe ait bir konstrüksiyondur.
 • Yüzey mimarlığın sanatsal ve kültürel alanıdır.
 • Yüzey algının tasarlanmasıdır.
 • Yüzey gerçekliğin maskelenmesidir; bir maskedir.
 • Yüzey giydirme ve strüktürün karşıtlığı üzerinden şekil alandır.
 • Yüzey mimarlığın temsil aracıdır.
 • Yüzey teknik olanın estetik olana dönüşümüdür.

Klasik mimarlığın düzen ve oranlarından kopmaların başladığı modern mimarlık döneminde ise yeni malzeme ve yapım tekniklerinin getirdiği özgürlük ortamı ile yüzey hakkındaki tartışmalar “süsleme, temsiliyet, program” gibi kavramlarla olan ilişkisine evrilmiştir (Sönmez, 2011). Bugün gelinen noktada iç ve dış arasındaki ilişkinin niteliklerini belirleyen “yüzey”, iki farklı ortam arasındaki gerilimden kaynaklanan potansiyelleri de barındırarak sınırların esnetilebileceği aralığa da işaret eder (Aydın, 2008).

Yüzey kavramına temas eden literatür özetinden sonra #YÜZEY temasının atölye kapsamında nasıl yorumlanabileceği “atölye içeriği” başlığında açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yüzey, Cephe, Sınır, Mekân, Renk.

Kaynaklar:

 • Aydın, A. 2008. “Günümüzde Mimarlığın Çoğalma Aralığı Olarak Yüzey”. (Yüksek lisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Sönmez, M. 2011. “Çağdaş Mimarlıkta Cephe/Yüzey Kavramı Tartışmaları”. (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • TDK, 2023. “Yüzey”, Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük.

Öneri Kaynaklar:

 • Demirel, E. 2004. Boşluğun Mimarisi. Mimarlık Dergisi, 315.
 • Semper, G. 2021. Mimarlığın Dört Öğesi ve İki Konferans. Janus Yayınları.
 • URL-1, 2023. https://xxi.com.tr/i/unutulmus-bir-aykiri-gottfried-semper adresinden erişildi.

ATÖLYE AMACI:

 • “Yüzey” kavramı, yüzey çeşitleri, tasarımda yüzey kullanımı konularında bilgi sahibi olmak.
 • Eskiz çalışmaları aracılığıyla bir kavram üzerinden

ATÖLYENİN İŞLEYİŞİ:

 • Atölye çalışması her yarıyıl için alan analizlerinin ve ön araştırmaların tamamlandığı, ilk eskizlerin şekillendiği 5. Hafta (1 Kasım 2023) için önerilmiştir.
 • Atölyenin gerçekleştirileceği tarihten önce atölye çalışması ve programı duyurulacaktır. Duyurudan sonra, atölye konusunun proje derslerinde proje yürütücüsü tarafından öğrencilere iletilmesi ve öğrencilerin konuya ilişkin ön çalışma yapmaları beklenmektedir.
 • Gruplar her sınıftan öğrencinin yer aldığı homojen ve karma gruplar olarak ayarlanmıştır.
 • Atölye ürünleri dijital olarak sergileneceği için ürünlerin dijital ortama (Drive Klasörü) “.jpeg” veya “.pdf” formatında aktarılması gerekmektedir.
 • Kullanılacak malzeme ve araçların seçimi atölye yürütücülerinin kararına bırakılmıştır.
 • Atölye Programında 15.30-17.00 aralığında verilmiş olan “Dijital ürünlerin oluşturulması ve sisteme yüklenmesi” başlığı Atölye Yürütücüsü tarafından istenilen saate çekilebilir.

ATÖLYE YÖNTEMİ:

Atölyede üretilmesi beklenen çalışmalar iki aşamalıdır. “Eskiz” ve “Serbest Çalışma” aşamaları.

I. AŞAMA: ESKİZ

 • Gruplarda yer alan öğrencilerin bireysel olarak, “atölye içeriği” başlığında açıklanan Semper’ın yüzey niteliğine yönelik ifadeleri” nden bir tanesini seçerek #YÜZEY temasını yorumlayan eskizler üretmesi beklenmektedir. (Çalışma alanı: 20x20 cm)
 • Bu ifadeleri #YÜZEY teması bağlamında yorumlamak için yararlanılacak araçlar grup tartışmalarında belirlenebilir.
 • Tasarımda; çizgi / renk / doku / ölçü / biçim / tekrar / denge / birlik… gibi temel tasarım eleman ve ilkelerinin nasıl kullanılacağına grup tartışmalarında karar verilebilir.

 II. AŞAMA: SERBEST ÇALIŞMA

 • İki farklı yöntem önerilmektedir, her grup kendi yöntemini seçebilir.
  • Grup Final Çalışması: Maket, 3D model, Photoshop vb. araçlar kullanarak eskizlerde geliştirilen fikir/fikirler aracılığıyla tek bir grup tasarımı üretilmesi.
  • Bireysel Final Çalışması: Maket, 3D model, Photoshop vb. araçlar kullanarak daha önce üretilen bireysel eskiz çalışmalarının geliştirilmesi.
 • Her iki aşamanın ürünleri (eskiz ve serbest çalışma) sergi için ayrı ayrı dijital hale getirilmeli (pdf ve/veya jpeg formatında) ve ilgili drive klasörüne yüklenmelidir.

ATÖLYE KAZANIMLARI:

“Eskiz Atölyesi: Yüzey” atölye programında;

 • KTÜ Mimarlık Bölümünde okumakta olan 2. Sınıftan 4. Sınıf düzeyine kadar tüm öğrencilerin birbirleriyle tanışmaları, kaynaşmaları ve birbirleriyle fikir ve bilgi alışverişinde bulunabilecekleri bir ortamın oluşturulması, yani akran eğitiminin sağlanması,
 • Öğrencilerin farklı düzeydeki öğrenci arkadaşlarıyla çalışmanın yanı sıra daha önce çalışmadıkları öğretim üyeleriyle çalışma imkanını yakalayarak tasarım konusunda yeni bakış açılarını öğrenme ve kullanma becerisine sahip olması,
 • Öğrencilerin, bir tasarım problemine kısa sürede yanıt oluşturulabilmesi konusunda deneyim kazanması,
 • Öğrencilerin sosyal hayatına katkı sağlamasının yanı sıra mimarlık eğitimi sürecini yönetme becerisini de kazanması beklenmektedir.

ATÖLYE PROGRAMI:

1 Kasım 2023 Çarşamba

 • 08.30- 09.00- Grup yürütücüleri tarafından konunun öğrencilere tanımlanması
 • 09.00- 12.00- Grup çalışmaları
 • 12.00-13.30- Öğle Arası
 • 13.30-16.00- Grup çalışmaları
 • 16.00-17.00- Dijital ürünlerin oluşturulması ve sisteme yüklenmesi

*Atölyeye katılım zorunludur.

ATÖLYE GRUPLARI VE YERİ:

Prof. Dr. Ali ASASOĞLU Grubu - EADTL                                    

Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR Grubu- EADTL

334385   BUĞRA NİLÜFER P7

358853   ENES DİVİDAR P7

404785   YÜSRA ÇAKAR P7

404790   SULTAN TEK P7

397376   HÜSEYİN KALKAN P6

397388   BUĞRA FURKAN VARLIOĞLU P6

404807   ZEYNEP BERRAK P5

404809   MUSTAFA EREN ACAR P5

404789   UMUT TAŞLI P5

415040   MISRA AKYÜZ P5

404791   YUSUF CAN SALMAN P4

404811   SENEM FATMA GEDİKOĞLU P4

422373   ABDURRAHMAN KARGIN P4

427730   SUDE YILMAZ P4

427769 BURHAN İNAT P3

427771 HATİCE AYDIN P3

432569 BURAK ÖZTÜRK P3

391096 GAMZE ÖZCAN P2

427811 GÖKÇEN ÇOBAN P2

427812 OZAN KEFELİ P2

 

 

 

Prof. Dr. Ömer İskender TULUK Grubu- EADTL 

Prof. Dr. Nilgün KULOĞLU Grubu- EADTL 

369640   ABDÜSSAMET YILDIZ P7

386026   EMİRHAN DEMİR P7

404792   AYŞE NAZLI PEKER P7

404794   KÜBRA BUSE BAŞOĞLU P7

400920   BURAK YÜCEL P6

401341   JOYEUSE KUBWUBUNTU P6

404815   ABDURRAHİM SADAN P5

404824   HAYRİ ALPAY CEYLAN P5

415215   VEYSEL GÜLER P5

415259   ERVA KARADENİZ P5

404817   HAMZA KUTAY ÖZCAN P4

404848   BEGÜM DİLARA ÇELİK P4

430412   SİNAN UĞURAL P4

430423   TUĞÇE SENA CEYLAN P4

427772 HAYRUNNİSA TİRGİL P3

427776 ERKAN KAPLAN P3

404786 SEMANUR ALAŞ P2

404850 DENİZ AKGÜL P2

427814 ELİF ESKİ P2

427818 AHMET CAN YAĞLIDERE P2

 

 

 

Prof. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ Grubu- EADTL 

Prof. Dr. Asu BEŞGEN Grubu- EADTL 

386041   ELANUR İNAN P7

386066   RABİA AKTAŞ P7

404795   DUYGU BEKAR P7

404796   SERDAR YILDIZ P7

404752   SENANUR GÜNAY P6

404753   ŞEVVAL KÖLEMEN P6

404826   YUNUS EMRE COŞKUNER P5

404828   AYŞEN PEHLİVAN P5

415275   İREM YILMAZER P5

415293   NİSA SILA AKSOY P5

404857   NİSA TUFAN P4

404862   BİLGE ŞAHİN P4

430489   EMRE CEYHAN P4

430877   NAZLI YILMAZ P4

427777 İLAYDA PAÇACI P3

427779 SEHER DÖĞEN P3

412555 EBRAR KESKİN P2

413632 BİRGÜL SUDE TUTAR P2

427819 YASİN YILDIZ P2

427821 ŞÜKRAN BUSE GÖZ P2

 

 

 

Prof. Dr. Nihan ENGİN Grubu- EADTL 

Prof. Dr. Cengiz TAVŞAN Grubu- EADTL 

386086   RECEP TAYYİP SARI P7

386103   CANSEL ÜNLÜ P7

404797   BEYZA NUR ÖZBAY P7

404804   BEYZA BULUT P7

404759   BEYZA SİPER P6

404760   EMİN İŞANÇ P6

404838   ECE BATUR P5

404844   BARIŞ ÖZGÜR SADİ P5

415295   ABDULBAKİ AKGÜN P5

415341   MERT KAĞAN YILMAZ P5

410575   AHMAD HUSSEIN P4

410784   MUHAMMED MUSTAFA P4

439554 ŞEVVAL TURFANDA P4

377166 İRFAN MUHACIROĞLU P3

427780 ALEYNA KARAOĞLU P3

427784 BARAN KOÇYİĞİT P3

415048 SEYYİT SAFA YILMAZ P2

415788 MUHAMMED TARIK YILDIRIM P2

427822 KÜBRA GÜLER P2

427823 SİNEM EREN P2

 

 

 

Doç. Dr. Derya ELMALI ŞEN Grubu- EADTL 

Doç. Dr. Süleyman ÖZGEN Grubu- EADTL 

391101   OKAN GÜNAY P7

397297   MERVE PEHLİVAN P7

404805   ELİFNUR AVCI P7

404812   BEYZA TAŞTAN P7

404762   BEYZA UZUNER P6

404763   UTKU ÖZEN P6

404858   MAİDENUR ŞİMŞEK P5

404860   ŞEYMA NUR GÜVERÇİN P5

415323   HATİCE KÜBRA ERGEL P5

415388   EFE MAZLUM P5

410853   RUQUYAH SAMEER YSEEN P4

412528   HÜMEYRA ŞİMŞEK P4

397366 AKİF EMRE BAL P3

404771 MERVE ÇAĞŞIR P3

427786 ŞEVAL TUNCERTAN P3

427787 SUDENAZ ÖDEMİŞ P3

416835 TOLGA DEMİRCİ P2

422059 ADEL ÖZTÜRK P2

427829 TAHA EMİR İNCEOĞLU P2

427832 NİLSU ARSLAN P2

 

 

 

Doç. Dr. Murat TUTKUN Grubu- EADTL 

Doç. Dr. Ayça ARAZ USTAÖMEROĞLU- MA-1

397309   BERRA FATMA ÖZDEMİR P7

397311   DOĞA İHTİYAR P7

404816   SUNA BAYRAKDAR P7

404818   NURTEN ŞENGÜN P7

404767   BERNA KAYAN P6

404778   NESLİHAN ALEMDAR P6

410433   ONUR KILIÇASLAN P5

410843   ÖMER SALİHOĞLU P5

415406   RAHİME BİÇER P5

415449   ELİF NUR ÇELİK P5

412587   MİRAÇ SEFA SAĞLAM P4

413091   GÜLENDAM KELEŞ P4

404793 BERFİN YÜCELİR P3

404821 EDA NUR UĞURLU P3

427789 İREM SENANUR ÇAMOĞLU P3

427795 MEHMET YAĞIZ DEMİR P3

427725 HAZAN EMİN P2

427728 MEHMET ERKAN KOZANOĞLU P2

427831 SENANUR NİSA EKİNCİ P2

427837 FATMANUR TAŞDEMİR P2

 

 

 

Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK Grubu- MA-1

Doç. Dr. Serbülent VURAL Grubu- MA-1

397316   DOĞUKAN UTKU YILMAZ P7

397332   MERVE KARAKURT P7

404819   SENA İNCE P7

404820   İCLAL SABİRE GÖR P7

404780   UMUT UZUN P6

404801   CANAN POLAT P6

412365   ŞEYMA YAREN MİSİR P5

412569   ZEYNEP HİLAL GÜRSOY P5

415671   CEMAL ÇEPNİOĞLU P5

415811   MERVE AKAY P5

413120   MELİKE BEYZA ŞEN P4

413128   RECAİ EFE BÖLÜKBAŞ P4

409077 BURCU HAVVA ŞEKERCİ P3

413317 KÜBRA İLBAN P3

427797 ASUDE KESİK P3

427796 FAZİLET AKAR P3

427734 MELİSA KARAAHMETOĞLU P2

427735 HANİFE NUR ÇELİK P2

427838 NESRİN TEKİN P2

427839 ESRA SARE ÖZMEN P2

 

 

Doç. Dr. Nilhan VURAL Grubu- MA-1

Doç. Dr. Nihan CANBAKAL ATAOĞLU- MA-1

397346   ZEYNEP FEYZA ER P7

397347   OZAN GENÇALİOĞLU P7

404822   HÜSEYİN ÇAM P7

404823   MELİH YARDIMCI P7

404808   NURCAN YAVAŞ P6

404813   SİMANUR KARA P6

412709   ALEYNA ÇELİK P5

412761   BÜŞRA ALEYNA YILDIZ P5

404782   İZZET MERT DUMANOĞLU P5

415959   BETÜL ÜNAL P5

413210   BERİL SENA BALTACI P4

413688   TOLGA KILIÇ P4

413539 SEVDA ÇAĞLIN P3

413615 OSMAN AKTAŞ P3

427798 HALİL İBRAHİM BAHADIR P3

427800 NİSANUR DİNÇ P3

427738 NURDAĞ YILMAZ P2

427743 ZEHRA BÜKEN P2

430260 ALPEREN YUSUF KOTCİOĞLU P2

430521 YILDIZ DENİZ P2

 

 

 

 

Doç. Dr. Hare KILIÇASLAN Grubu- MA-1

Doç. Dr. Sibel MAÇKA KALFA Grubu- MA-1

397355   TENZİLE ÇEBİ P7

397373   RABİA ÇAKIR P7

404827   SÜMEYYE ŞULE YAZICI P7

404830   BATUHAN AYDINLIOĞLU P7

404825   HAKAN KAYA P6

404834   CANSU İLHAN P6

412857   EZGİ GİRGİN P5

412958   SUDE ERGÜN P5

416064   HATİCE KÜÇÜK P5

416081   MERVE HORUZ P5

413761   MERVE SANCAK P4

413789   SALİH BEKİR SEZGİN P4

413616 ZEYNEP KOÇ P3

414440 SERRANUR KARAMAHMUT P3

427801 MELİKE ÖRS P3

427803 DAMLA YAZAR P3

427744 MUHAMMED YİĞİT DERVİŞ P2

427747 MELİS SENA YAVUZYİĞİT P2

430731 MERVE AYKUN P2

431655 AHMAD RAAFAT ZEIDAN P2

 

 

 

Doç. Dr. Demet YILMAZ YILDIRIM Grubu- MA-2

Doç. Dr. Selda AL ŞENSOY Grubu- MA-2

397377   BURAK MEMİ P7

397382   KÜBRA KOÇ P7

404835   EYLEM İZMİRLİ P7

404837   ENES CENGİZ P7

404836   MELİKE ERTEKİN P6

404839   MELİSA YALÇİN P6

412968   BUKET KURT P5

413041   BEDİA BERİVAN ŞAHİN P5

416115   DİDEM AKYOL P5

416119   CEYHUN GEDİKLİ P5

413804   AHMED İLTEBER BOSTANCI P4

413967   İSMAİL ERDEM YAZICI P4

414577 FATIMA KUZU P3

414615 CANER BARIŞ ÜÇÜNCÜ P3

427804 TUANA BAKİ P3

427806 BEYZA NUR AKTAŞ P3

427750 MUHAMMED KAÇMAZ P2

427752 ZÜHRENAZ DEMİRBAŞ P2

439668 HİLAL DÜNDAR P2

440492 BURCU ŞEKER P2

 

 

 

Doç. Dr. Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA Grubu- MA-2

Doç. Dr. Özlem AYDIN Grubu- MA-2

397394   İREM ÇAKMAK P7

401202   KÜBRA KANIK P7

404841   SEVGİ SANDIKÇI P7

404842   TUĞRUL ACIR P7

404840   ZAHİDE NUR ARSLAN P6

404845   ŞEVVAL YETİM P6

413147   MUHAMMET YASİR KAMIŞ P5

413275   HANDE TÜRKMEN P5

416227   AHMET DURUM P5

416303   SEDANUR MUTLU P5

414394   İSMAİL CEM YILMAZ P4

414633   ÖYKÜ EZGİ ÇALIŞKAN P4

414676 ŞEVVAL ERDOĞAN P3

414677 İLAYDA UYGUR P3

427813 EMİN ATİLLA P3

427815 AYŞE GÜL GÜNDÜZ P3

427754 İREM ÜLKÜ P2

427755 YILMAZ CAN GÜRSOY P2

414854 İSMAİL FURKAN GÜMÜŞ P5

439518 SEDEF BEGÜM ASLAN P3

 

Doç. Dr. Emine SAKA AKIN Grubu- MA-2

Dr. Öğr. Üyesi Hamiyet ÖZEN Grubu- MA-2

401204   TUÇE BAYRAKTAR P7

401346   ÇAĞLA BEKTAŞ P7

404843   PELİN KART P7

404849   TALHA NİYAZ P7

404846   GAMZE NUR BEKAR P6

404854   ALİ GAFFAR ERTURUN P6

413276   NAZLI SELEN AYDİN P5

413365   YAREN ÖZDEMİR P5

416313   NUREFŞAN KÜÇÜKVAR P5

416335   NUSRET GÜNDAĞ P5

414756   MERİÇ MERT ŞARCA P4

414885   SİBEL BUCAK P4

416319 BAHAR AKARDAŞ P3

416738 GİZEM ALTUNBULAK P3

417083 RUMEYSA KARAGÜLLE P3

422179 YASAMAN TAHERİ P3

427824 MİRANUR ARSLANTAŞ P3

427826 ADİLE ÜÇBUDAK P3

427757 ZEYNEP SUDE SÜRMELİ P2

427759 YUSUF KOSKOR P2

439896 YAĞMUR İSLAMOĞLU P5

439593 SUDEM KARA P3

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan KARADAYI Grubu- MA-3

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ÖZTÜRK Grubu- MA-3

404750   BEYZA EREN P7

404751   RUMEYSA KARA P7

404852   ASLI SİNEM YILDIRIM P7

404855   SEFER GÜREL P7

404856   BEYZANUR KAZAN P6

404859   BURAK BAHA GÜLŞEN P6

413665   ÖMER ALPARSLAN HACIOSMANOĞLU P5

413721   BÜŞRA SAYLAM P5

416359   ALPEREN YOLCU P5

416381   ESMA NUR DUMAN P5

414977   MİRAY RUMEYSA GENÇ P4

415007   SEVİLAY ALTUN P4

422372 EDA SAKA P3

427726 İLKAN CELEP P3

427827 RÜVEYDA KILIÇ P3

427828 EYLÜL SOYLU P3

427762 TUANA DEMİRBAŞ P2

427764 MELİKE ÖZBUDAK P2

439737 İREM SUDE ÇELİK P3

439502 HALİME SARIKAYA P2

 

Öğr. Gör. Dr. Fatih ŞAHİN Grubu- MA-3

Öğr. Gör. Dr. Kıymet SANCAR ÖZYAVUZ - MA-3

404755   ZUHAL KURTARAN P7

404756   SÜMEYYE DİLAY BAYRAKTAR P7

404861   YUNUS EMRE DEMİRCİ P7

407419   ŞEYMANUR ERTAN P7

410430 FATİH BAYAR P6

410791   DUNYA ALOBAİDİ P6

413748   ESİN KAYA P5

413776   FETHİYE YAĞMUR KAYA P5

416418   HATİCE GARİPOĞLU P5

416517   ALEYNA ZEHRA AKIL P5

415029   FEYZA AYDIN P4

415237   AÇELYA SARIKOÇ P4

427727 DAMLA KOCABAŞ P3

427732 EDA KUYRUKCU P3

427830 NİSANUR YILMAZ P3

427833 BELGİN SAĞLAM P3

427765 AHSEN SÜZEN P2

427768 İKRA NUR ŞİMŞEK P2

 

 

 

Öğr. Gör. Ayşegül ÖZYAVUZ Grubu- MA-3

Arş. Gör. Dr. Gürkan TOPALOĞLU Grubu- MA-3

404755   ZUHAL KURTARAN P7

404755   ZUHAL KURTARAN P7

407614   OBENKAN SİMAYCAN SEİS P7

407747   MESUT ENES DENİZ P7

422546   SEMRA BAYRAKTAR P6

430854   ESİN AKTAŞ P6

413841   ORKUN KOYUNCU P5

413914   İREM DOĞA BAYRAKTAR P5

416793   ŞEHRİ SENA ZEYBEK P5

416857   ELİF BEYZA YAŞAR P5

415300   ELİF YAĞIZ P4

415458   DURU DÜMENCİ P4

427733 MERVE TAŞÇI P3

427737 ADİLE EDANUR MURAT P3

427834 ŞEVVAL KARATAŞ P3

427835 AHMET ARİF TEKİN P3

427773 CÜNEYT SALİM P2

427774 UMUT SİCİM P2

 

 

 

Arş. Gör. Dr. Çağlar AYDIN Grubu- MD-1

Arş. Gör. Dr. Selin OKTAN Grubu- MD-1

404756   SÜMEYYE DİLAY BAYRAKTAR P7

404757   YAREN ECE ÇAKMAK P7

410420   ONURCAN PERKDAŞ P7

410429   ALEYNA DEMİRTAŞ P7

369597   ESRA KILIÇ P5

369599   SİNEM SENA AZAKLI P5

413930   AYŞE RÜVEYDA AYDIN P5

414004   CEMİLE KOÇAK P5

417073   HAKAN ÇELİK P5

422068   ZERRİN ÇİFTÇİOĞLU P5

416109   İPEK YILMAZ P4

416183   İBRAHİM MERT ŞEN P4

427739 KEREM AYDEMİR P3

427740 SALİH ZEKİ KANTEKİN P3

427836 KADEM SULTAN KARAKUŞ P3

427840 AYTEN YALÇINKAYA P3

427775 HATİCE ARIKAN P2

427782 ELİF ERELİ P2

 

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Dr. Bahar KÜÇÜK KARAKAŞ- MD-1

Arş. Gör. Deniz BAYRAK Grubu- MD-2

404758   BESTE ÖZTÜRK P7

404761   YÜSRA NUR ÇETİNKAYA P7

410431   EKİN EREN NAS P7

412330   EFZA ERBAY P7

386102   MEHTAP KARATAŞ P5

401207   ZAFER AYAN P5

414013   AYŞENUR ERTÜRK P5

414128   ŞİNASİCAN SARI P5

422374   AHMET CELİL ARSLAN P5

422375   MUHAMMET EMİR UZUN P5

416192   MERT SALİH ERCİYAS P4

416214   CİHAN BERBER P4

427741 DİLAY ONURLUBAŞ P3

427745 HAYRUNNİSA KOLAY P3

430489 EMRE CEYHAN P3

430509 MUSTAFA GÜLSOY P3

427783 AZRA BAYRAKTAR P2

427785 BEHLÜL BATUHAN AYDIN P2

 

 

 

Arş. Gör. Merve TUTKUN Grubu- MD-2

Arş. Gör. Büşra TOPDAĞI YAZICI Grubu- MD-2

404765   AYŞE NUR ŞULE    POLAT P7

404766   NURSİMA AGCE P7

412522   MELİKE NUR CAN P7

421914   AYŞE UZUNİBA P7

404772   NACİ İNAT P5

404776   EMİNE ELMAS P5

414159   DAMLAGÜL ÖZDEMİR P5

414304   ALEYNA BEKAR P5

422376   MUHAMMED MUSTAFA KILIÇ P5

422377   GÖKHAN ÖZAY P5

416265   ESMANUR POLAT P4

416515   HAYRUNNİSA ALİN P4

427746 NİGAR ÖZGE SAR P3

427749 PINAR ASUDE YILMAZ P3

430732 ALİ KARKAÇ P3

430733 BÜŞRA USTA P3

427788 MUHAMMET ARİF DOĞAN P2

427790 BETÜL BÜLBÜL P2

 

 

 

Arş. Gör. Mehmet Ali ODYAKMAZ Grubu- MD-3

Arş. Gör. Güray Yusuf BAŞ Grubu- MD-3

404769   PAPATYA GÜR P7

404770   MERVE TEKE P7

422013   ZEYNEP   GÜNEY P7

422030   HASAN ALİ ESER P7

415869   KÜRŞAT ALACALAR P5

404783   BARIŞ ADANUR P5

414604   EMİNE KOCAHÜSEYİNOĞLU P5

414721   MİHRİBAN URALOĞLU P5

422378   HATİCE ŞAHİN P5

430544   MERT KEMAL AYGÜN P5

416520   ABDULLAH FURKAN BULUT P4

416558   MELİKE AKTAŞ P4

427753 İREM ŞAHİN P3

427756 ZEYNEP VELİ P3

430734 MUHAMMET ÖZGÜL P3

430735 AYŞE ERDÖL P3

427793 İZZET MERT ÖZCAN P2

427792 YAZGI GÜL ÇELİK P2

 

 

 

Arş. Gör. Barış ÇAĞLAR Grubu- MD-3

Arş. Gör. Tayfur Emre YAVRU Grubu- MD-4

404773   TUNAHAN İNCEHASAN P7

404774   ABDUL HAMİT VAHAPOĞLU P7

431426   ALEYNA HACI P7

397320   ZEHRANUR SELİM P6

404788   HÜSEYİN UMUT DEMİRAL P5

415021   HÜLYA VEREP P5

414746   GÜLBAHAR TAYYAR P5

414836   SILA TATAROĞLU P5

430839   SENA TAKKAY P5

386055   EMRE YILDIRIM P4

416692   BENGİSU MİREL YAMAK P4

416864   AYŞENUR TÜTÜNEKEN P4

427760 NİSA NUR CANBAL P3

427761 KÜBRA NUR BULUT P3

430765 SUDE ÖZTÜRK P3

430824 LAMİA ACAR P3

427794 ALPEREN ALP P2

427805 BERİL ALDEMİR P2

 

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Esra BABUL KOÇ Grubu- MD-4

Arş. Gör. Beliz Büşra ŞAHİN Grubu- MD-4

404777   ELİF KONAK P7

404779   RUMEYSA AKTAŞ P7

397327   GÖKÇEN BEKRET P6

397341   FURKAN NAMAL P6

404800   AYBÜKE RABİA BURNAZ P5

404802   HİCRAN UZUN P5

414874   MELİKE NAZMİYE GÜMÜŞ P5

414914   SERHAT SALMAN YILDIRIM P5

397361   ÖMER FARUK KAHRAMAN P4

404768   MUSTAFA SAMED YILDIRIMHAN P4

416929   ZEYNEP ESKİHELLAÇ P4

416828   FATMANUR ALAN P4

427763 ZEHRA HAZAL URAL P3

427766 İPEK KOCAMAN P3

431073 SALİMCAN BALCI P3

431605 RAFIKABONU KHAKIMOVA P3

427808 CİHAN ERDOĞAN P2

427809 SILANUR ACAR P2

 

 

 

Arş. Gör. Asude BALİ Grubu- MD-4

 

404781   GONCAGÜL ARI P7

397368   BURAK YAZLIK P6

404803   SAMET KÖK P5

414981   FATMA NUR SARIKAŞ P5

404787   EBRAR KARATAY P4

417207   BEYZA GÖKALP P4

427767 SELEN GÜRELİ P3

431648 FATMA TAMA P3

427810 ÖMER GENÇOSMANOĞLU P2

 

 

NOT: Uyum süreci tamamlanmayan öğrencilerin 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Arş. Gör. Deniz Bayrak’a e-posta yoluyla öğrenci numarası, isim-soy isim ve hangi projeye dahil olduklarını belirten bilgileri iletmeleri gerekmektedir.

İletişim Bilgileri: denizbayrak@ktu.edu.tr

Son ürünlerin yükleneceği drive dosyası linki: https://drive.google.com/drive/folders/1C-i0xND-Cr0iOs5GptR9rWQ6Nuqj-c2G?usp=drive_link