- erasmus-mevlana-sokrates-ECTS komisyonu

Komisyon Üyeleri ve Görevleri

KOMİSYON ADI

GÖREV TANIMI

KOMİSYON BAŞKAN VE ÜYELERİ

ERASMUS-MEVLANA-SOKRATES-
ECTS
KOMİSYONU

-Erasmus-Mevlana-Sokrates

programı çerçevesinde

giden/gelen öğrencilerin

işlemleri ve öğrenci takibi

-Yurtdışındaki üniversitelerin

mimarlık bölümlerinin takibi ve

yeni anlaşmalar için hazırlıklar

yapılması

- Bölüm ders programlarının

ETCS’ye göre oluşturulması ile

ilgili düzenlemelerin yapılması

-Yapılan işlemlerin arşivlenmesi

Öğr. Gör. Dr. Kıymet SANCAR ÖZYAVUZ (BAŞKAN)

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ÖZTÜRK

Arş. Gör. Dr. Çağlar AYDIN

Arş. Gör. Beliz Büşra ŞAHİN

Arş. Gör. Esra BABUL

 

Duyurular

Güncel bilgiler için takipte kalınız...