etkinlikler

16

Mart

KTÜ Mimarlık Bölümü Çarşamba Seminerleri: "İklim değişikliği ile mücadele için önce eğitim: Zorlu Koşullar için Detay Tasarımı"

KTÜ Mimarlık Bölümü Çarşamba Seminerleri: "İklim değişikliği ile mücadele için önce eğitim: Zorlu Koşullar için Detay Tasarımı"

16 Mart 2022

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü İletişim ve Medya Komisyonu tarafından düzenlenen Mimarlık Bölümü Çarşamba Seminerleri kapsamında 16 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00’da Doç. Dr. Fatih YAZICIOĞLU "İklim değişikliği ile mücadele için önce eğitim: Zorlu Koşullar için Detay Tasarımı" konulu semineri ile bizlerle buluşacaklardır. Akademik personelimize ve öğrencilerimize önemle duyurulur.

*Seminer katılım linkine aşağıda yer alan görsele tıklayarak veya görsel altındaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz.

Seminer katılım linki;

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YWVkMjU2MjYtMGYzYS00MDMwLThkZWEtNTU2ODViMzBhNGRl%40thread.v2/ 0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650- eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%22ba55a66e-d115-476d-87ac-debe530b4897%22%7d

İletişim ve Medya Komisyonu