etkinlikler

23

Mart

KTÜ Mimarlık Bölümü Çarşamba Seminerleri: "İklim, Malzeme ve Strüktür"

KTÜ Mimarlık Bölümü Çarşamba Seminerleri: "İklim, Malzeme ve Strüktür"                                                                                                                            23 Mart 2022


Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü İletişim ve Medya Komisyonu tarafından düzenlenen Mimarlık Bölümü Çarşamba Seminerleri kapsamında 23 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14.00’da Prof. Dr. Nihan ENGİN "İklim, Malzeme ve Strüktür" konulu semineri ile bizlerle buluşacaklardır. Akademik personelimize ve öğrencilerimize önemle duyurulur.

*Seminer katılım linkine aşağıda yer alan görsele tıklayarak veya görsel altındaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz.

Seminer katılım linki;
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODFmMGU0ZDctNGIzNi00OGMxLWEwN2ItNjFkOWU5MzQ0OTgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%22ba55a66e-d115-476d-87ac-debe530b4897%22%7d

İletişim ve Medya Komisyonu