etkinlikler

13

Nisan

KTÜ Mimarlık Bölümü Çarşamba Seminerleri: "Mimarlık ve İklim Krizi"

KTÜ Mimarlık Bölümü Çarşamba Seminerleri: "Mimarlık ve İklim Krizi"                                                                                                                       13 Nisan 2022

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü İletişim ve Medya Komisyonu tarafından düzenlenen Mimarlık Bölümü Çarşamba Seminerleri kapsamında 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 14.00’da Özgül ÖZTÜRK "Mimarlık ve İklim Krizi" konulu semineri ile bizlerle buluşacaklardır. Akademik personelimize ve öğrencilerimize önemle duyurulur.

*Seminer katılım linkine aşağıda yer alan görsele tıklayarak veya görsel altındaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz.

Seminer katılım linki;

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODg1NDVkYTQtMjhhMy00ZDAyLWExODAtOTNhMDBmNDZkODc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%22ba55a66e-d115-476d-87ac-debe530b4897%22%7d

 

İletişim ve Medya Komisyonu
14:00