- farabi komisyonu

 

Komisyon Üyeleri ve Görevleri

KOMİSYON ADI

GÖREV TANIMI

KOMİSYON BAŞKAN VE ÜYELERİ

FARABİ KOMİSYONU

-Farabi programı çerçevesinde

giden/gelen öğrencilerin

işlemleri ve öğrenci takibi

-Yurtiçindeki üniversitelerin

mimarlık bölümlerinin takibi ve

yeni anlaşmalar için hazırlıklar

yapılması

-Yapılan işlemlerin arşivlenmesi

Öğr. Gör. Dr. Kıymet SANCAR ÖZYAVUZ (BAŞKAN)

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ÖZTÜRK

Arş. Gör. Dr. Çağlar AYDIN

Arş. Gör. Beliz Büşra ŞAHİN

Arş. Gör. Esra BABUL

 

Duyurular

Güncel bilgiler için takipte kalınız...