haberler

'Trabzon Mimarlık Rehberinin Hazırlanması' ile İlgili İşbirliği Protokolü İmzalandı

TMMOB Mimarlar Odası Trabzon Şubesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü arasında 27.04.2023 tarihinde “Trabzon Mimarlık Rehberinin Hazırlanması” ile ilgili işbirliği protokolü imzalanmıştır. Protokolü Fakültemiz adına Dekanımız Prof. Dr. Cenap SANCAR, Mimarlar Odası Trabzon Şubesi adına XVIII. Yönetim Kurulu Başkanı Müslim Hamzaçebi imzalamıştır.  

Kurumlar arasındaki İşbirliğini TMMOB Mimarlar Odası Trabzon Şubesi adına Eğitim ve Yayın Komisyonu’nun belirlediği komisyon üyeleri ve meslek insanları; KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü adına ise Anabilim Dalı Başkanları yürütecek, anabilim dalı başkanının değişmesi durumunda yeni atanan Anabilim Dalı Başkanları Danışma Kurulu’ndaki görevi devralacaktır.

İmzalanan protokol, “Trabzon Mimarlık Rehberi”nin belirlenen içerik ve süreler dâhilinde hazırlanmasını amaçlamaktadır. Belirlenen amaç doğrultusunda KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Anabilim Dalı Başkanları “Trabzon Mimarlık Rehberi” Danışma Kurulu bünyesinde yer alırlar ve rehberin oluşturulmasında izlenecek yöntemi, rehberin içeriğini, kapsamını, çalışma gruplarının tespitini, yürütülen çalışmaların denetlenmesini, Bölümün akademik deneyiminden yararlanılmasını, diğer Danışma Kurulu üyeleri ve Mimarlar Odası Trabzon Şubesi adına Eğitim ve Yayın Komisyonu ile ikili işbirliği çerçevesinde yürütürler.

Protokolün bölümümüze, fakültemize ve kentimize hayırlı olmasını dileriz.


17 Mayıs 2023