- mezunlar ve dış paydaşlar komisyonu

 

Komisyon Üyeleri ve Görevleri

KOMİSYON ADI

GÖREV TANIMI

KOMİSYON BAŞKAN VE ÜYELERİ

MEZUNLAR VE DIŞ

PAYDAŞLAR

KOMİSYONU

-Mezunlarla iletişimin

sağlanması ve KTÜ Mimarlık

Bölümü mezun ağının kurulması

-Dış paydaşlarla iletişim

-Akreditasyon çalışmaları

çerçevesinde yeni mezun,

mezun ve dış paydaş

anketlerinin hazırlanması ve

uygulanması

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan KARADAYI (BAŞKAN)

Arş. Gör. Dr. Gürkan TOPALOĞLU

Arş. Gör. Beliz Büşra ŞAHİN

 

Duyurular

Güncel bilgiler için takipte kalınız...