- sıfır atık komisyonu

 

Komisyon Üyeleri ve Görevleri

KOMİSYON ADI

GÖREV TANIMI

KOMİSYON BAŞKAN VE ÜYELERİ

SIFIR ATIK

KOMİSYONU

-Üniversite Sıfır Atık

Yönergesinin işlevsel bir şekilde

yürütülmesi,

-Birim sıfır atık yönetim

planlarının hazırlanması

- Üniversite Sıfır Atık Yönetim

Kurulunun kararlarının

uygulanması

-Üniversite Sıfır Atık Yönetimi

Komisyonunun birimde yaptığı

denetimlerde her türlü desteğin

sağlanması

BÖLÜM BAŞKANI

-Prof. Dr. Nilgün KULOĞLU

 

Öznur ALTUNDAĞ

Sedat AKYOL

Duyurular

Güncel bilgiler için takipte kalınız...