- sosyal yardımlaşma ve burs komisyonu

 

Komisyon Üyeleri ve Görevleri

KOMİSYON ADI

GÖREV TANIMI

KOMİSYON BAŞKAN VE ÜYELERİ

SOSYAL

YARDIMLAŞMA VE

BURS KOMİSYONU

-İhtiyaçlı öğrencilerin tespiti

-Ulusal/uluslararası bursların

takibi, duyurulması ve ilgili

bursların öğrenciler ile

buluşturulması

-Bölüm nezdinde burs

başvurularının

değerlendirilmesi

-Bölüm içi sosyal birliğin

sağlanması

Doç. Dr. Ayça ARAZ USTAÖMEROĞLU (BAŞKAN)

 

Öğr. Gör. Ayşegül ÖZYAVUZ

Arş. Gör. Büşra TOPDAĞI YAZICI

Duyurular

Güncel bilgiler için takipte kalınız...