- uyum komisyonu

 

Komisyon Üyeleri ve Görevleri

KOMİSYON ADI

GÖREV TANIMI

KOMİSYON BAŞKAN VE ÜYELERİ

UYUM KOMİSYONU

-Yurtiçindeki üniversitelerin ilgili

programlarının ve derslerinin

takibi, bölümümüz dersleri ve

ders programı ile karşılıklı

değerlendirilmesi

-Yatay-Dikey geçiş uyumları

-Çift Ana Dal-Yan Dal uyumları

-Merkezi yerleştirme ve yabancı

uyruklu vb. sınavlarla gelen

öğrencilerin uyumları

-Yapılan işlemlerin arşivlenmesi

Doç. Dr. Selda AL ŞENSOY (BAŞKAN)

Doç. Dr. Özlem AYDIN

Arş. Gör. Dr. Selin OKTAN

Arş. Gör. Merve TUTKUN

Arş. Gör. Tayfur Emre YAVRU