haberler

LivenARCH+ Journal Dergisi Yayın Hayatına Başladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nün resmi yayını olan LivenARCH+ Journal; uluslararası, hakemli, elekronik açık erişimli, İngilizce ve isteğe bağlı Türkçe yayın yapan akademik bir dergi olarak ilk sayısını Ocak 2024 tarihinde yayımlayacaktır. 
Ocak, Temmuz ve bir Özel Sayı olmak üzere yılda üç defa yayımlanacak olan LivenARCH+ Journal, bünyesinde; tasarım disiplinleri kapsamındaki güncel konularda kuramsal ve uygulamalı çalışmalara ve tasarım alanıyla ilişkili bilimler temelinde hazırlanmış araştırma makalelerine yer vermektedir. Bu bağlamda, LivenARCH+ Journal kapsamında yer alacak makalelerin uluslararası özgünlüğe sahip, ilgili literatüre katkısı nitel, nicel, deneysel ve analitik yöntemlerle kanıtlanmış bilimsel araştırma çalışmaları olması beklenmektedir. LivenARCH+ Journal editoryal, hakemlik ve yayın süreçleri TÜBİTAK DergiPark dijital altyapısı kullanılarak sürdürülmektedir. LivenARCH+ Journal 2024 Ocak sayısı için makale gönderim süreci başlamış olup, söz konusu dergide makalelerinin yayımlanmasını isteyen değerli araştırmacı ve akademisyenler, detaylı bilgiye;
https://dergipark.org.tr/tr/pub/livenarch adresinden ulaşabilirler.


22 Kasım 2023