iş süreçleri

Tahakkuk ve Ayniyat İle İlgili Süreçler
► MİA-1: Maaş İşlemleri Süreci
► MİA-2: Maaş Kesenek İşlemleri Süreci
► MİA-3: Fiili Hizmet İşlemleri Süreci
► MİA-4: Fiili Hizmet Kesenek İşlemleri Süreci
► MİA-5: Göreve Başlatma İşlemleri Süreci
► MİA-6: İdari Görev ve Gelişme Güçlüğü Hesap İşlemleri Süreci
► MİA-7: Ek Ders Ücreti İşlemleri Süreci
► MİA-8: Yurt İçi Geçici Görevlendirme ile İlgili Ödeme İşlemleri Süreci
► MİA-9: Yurt Dışı Geçici Görevlendirme İle İlgili Ödeme İşlemleri Süreci
► MİA-10: Telefon Faturası Ödeme İşlemleri Süreci
► MİA-11: Bütçe Teklifi İşlemleri Süreci
► MİA-12: Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı Süreci
► MİA-13: Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri Süreci
► MİA-14: Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Giriş İşlemleri Süreci
► MİA-15: Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak ve Sayım Fazlası Taşınırların Taşınır Kayıt Sistemine Giriş İşlemleri Süreci   
► MİA-16: Taşınır Çıkışı ve Hurdaya Ayırma İşlemleri Süreci
 
Yazı İşleri - Özlük İşleri - Öğrenci İşleri İle İlgili Süreçler
► YİA-1: Gelen Yazılarla İlgili Süreç
► YİA-2: Yeni Birim Program Açma Süreci
► YİA-3: Ders Açma ve Yürütme Süreci
► YİA-4: Programlara Öğrenci Alımı ve Kesin Kayıt Süreci
► YİA-5: Yatay Geçiş Başvuru Süreci
► YİA-6: YÖK 100/2000 Doktora Burs Kontenjanı Talebi ve Öğrenci Alım Süreci
► YİA-7: Öğrenci Kimlik Kartlarının Teslim Edilmesi Süreci
► YİA-8: Kayıt Yaptıran Öğrencilerin İngilizce Muafiyet Durumlarının ÖİDB’ye Bildirilmesi Süreci
► YİA-9: Devam Eden Öğrencilerin Yabancı Dil Muafiyet Talepleri Süreci
► YİA-10: Ders Muafiyet Talebi Süreci
► YİA-11: Dersleri Krediye Saydırma Süreci
► YİA-12: Başarısız Olunan Dersin Yerine Yeni Ders Alma Süreci
► YİA-16: Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Özel Öğrenci Olarak Ders Alma Süreci
► YİA-17: Danışman Atama Süreci
► YİA-18: Danışman Değişikliği Süreci
► YİA-19: İkinci Danışman Atama Süreci
► YİA-20: Yüksek Lisans Tez Önerisi Teslim Süreci
► YİA-21: Yüksek Lisans Tez Başlığı Değişikliği Süreci
► YİA-22: Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği Süreci
► YİA-23: Doktora Yeterlilik Komitesi Oluşturulma Süreci
► YİA-24: Doktora Yeterlilik Sınav Jürisi Oluşturma Süreci
► YİA-25: Doktora Yeterlilik Sınav Süreci
► YİA-26: Tez İzleme Komitesi Oluşturma ve Değişikliği Süreci
► YİA-27: Doktora Tez Önerisi Verme Süreci
► YİA-28: Doktora Tez Başlığı Değişikliği Süreci
► YİA-29: Doktora Tez Konusu Değişikliği Süreci
► YİA-30: Tez İzleme Raporu Verme Süreci
► YİA-31: Sağlık Raporlarının Öğrencilik Süresine Eklenmesi Süreci
► YİA-32: Tez Savunma Sınavı ve Mezuniyet Süreci
► YİA-33: ÖYP Araştırma Görevlilerinin Naklen Atanma Süreci
► YİA-34: Araştırma Görevlilerin Yıllık İzin İşlemleri Süreci
► YİA-35: Araştırma Görevlilerinin İzin, Görev ve Rapor Dönüşü İşe Başlama İşlemleri Süreci
► YİA-36: Araştırma Görevlilerinin Yut İçi ve Yurt Dışı Yolluklu/Yevmiyeli Görevlendirme İşlemleri Süreci
► YİA-37: Araştırma Görevlilerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Yolluksuz/Yevmiyesiz Görevlendirme İşlemleri Süreci
► YİA-38: Araştırma Görevlilerinin Sağlık Raporları Süreci
► YİA-39: Araştırma Görevlilerinin Doğum Öncesi, Doğum Sonrası ve Süt İzni Süreci
► YİA-40: Araştırma Görevlilerinin Süre Uzatımları Süreci
► YİA-41: Süresi Biten veya Mezun Olan Araştırma Görevlilerinin İlişik Kesme Süreci
► YİA-42: İdari Personelin Doğum Öncesi, Doğum Sonrası ve Süt İzni Süreci
► YİA-43: İdari Personelin Sağlık Raporları Süreci
► YİA-44: İdari Personelin İzin, Görev ve Rapor Dönüşü İşe Başlama Süreci