bölüm hakkında

Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2003 yılında kurulmuştur. Dört yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan lisans öğrencilerine ‘Şehir Plancısı’ ünvanı verilir. Bölümümüz; doğal, tarihi ve kültürel süreçlere duyarlı; ulusal ve uluslararası planlama standartları ve uygulamaları konusunda gerekli ve yeterli beceriye sahip; kentin ve kırsalın geleceğine dair alternatif çözüm önerileri geliştirebilen; mesleki alanda bilgisayar teknolojisine hakim; problem çözme yeteneğine ve meslek etiğine sahip nitelikli bireyler ve şehir plancıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Şehir ve Bölge Planlama lisans programı dört yıllık eğitim süreci; temel tasarım, planlama ve kentsel tasarım stüdyoları olmak üzere sekiz uygulama dersi; teorik dersler ve üç staj çalışmasından oluşmaktadır. Uygulama ağırlıklı eğitim sürecine sahip olan program, farklı ölçeklerde yürütülen çalışmalarla alt ve üst ölçek mekan anlayışını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim vermektedir.