lisansüstü dersleri ve açıklamaları

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Mimarlık Bölümü içinde 1960 ortalarından bu yana eğitim-öğretimde ve araştırmada etkin olarak yer almıştır. Şehir ve Bölge Planlama Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları, şehir ve bölge planlama alanında çalışacak meslek insanlarının bilgi ve becerilerini geliştirmeyi; konusunda uzman bireyler yetiştirmeyi; akademik alanda yer alacak akademisyenler yetiştirmeyi; bilimsel araştırma ve çalışmalarla akademik birikime katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Tezli Yüksek Lisans Programı iki yıllık eğitim süreci; iki yarıyıl ders aşaması ve iki yarıyıl tez çalışmasından oluşmaktadır. Programa, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunlarını ve alan dışından dört yıllık lisans mezunlarını kabul etmektedir. Alan dışından programa kabul edilen öğrenciler bir yıllık bilimsel hazırlık sürecinden geçmektedir. 

Yüksek Lisans Programı Dersleri için TIKLAYINIZ!

 

Doktora Programı dört yıllık eğitim süreci; dört yarıyıl ders aşaması ve 4 yarıyıl tez çalışmasından oluşmaktadır. Programa, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunları doğrudan başvurabilmekteyken, alan dışından başvuracak adaylarda tezli yüksek lisans yapmış olmak şartı aranmaktadır. Alan dışından programa kabul edilen öğrenciler bir yıllık bilimsel hazırlık sürecinden geçmektedir. 

Doktora Programı Dersleri için TIKLAYINIZ!