komisyonlar ve iş akış şemaları

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI
(Son güncelleme: Şubat 2024)

 

 

EĞİTİM KOMİSYONU
Prof. Dr. Dilek BEYAZLI ( Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Aygün ERDOĞAN (Şehir Planlama Anabilim dalı Başkanı)
Doç. Dr. Ersin TÜRK (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Hüseyin ERKAN (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Berna Sezen ÖZEN 

Eğitim Komisyonunun Görevleri:
• Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün lisans programında yer alan derslerle (zorunlu ve seçme ders) ilgili revizyon önerileri geliştirmek, bölüm kuruluna sunmak, seçme derslerle ilgili yeni önerileri oluşturmak.
• Şehir ve Bölge Planlama bölümünün yüksek lisans programının sorumluluğu, yeni ders önerilerinin geliştirilmesi için bölüm elemanları ile gerekli görüşmeleri yapmak.

 

AKREDİTASYON KOMİSYONU
Prof. Dr. Dilek BEYAZLI
Prof. Dr. Aygün ERDOĞAN
Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN
Doç. Dr. Ersin TÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Beyza KARADENİZ
Dr. Öğr. Üyesi Berna Sezen ÖZEN 
Dr. Öğr. Üyesi Sinem DEDEOĞLU ÖZKAN
Arş. Gör. Ceren ÜNLÜ ÖZTÜRK
Arş. Gör. Fahrettin KUL
Arş.Gör. Buket KÖSA
Arş. Gör. Tuğçe Nur ORUÇ KAYHAN

Akreditasyon Komisyonunun Görevleri:
• Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün akreditasyon sürecini yönetmek.

 

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU
Prof. Dr. Dilek BEYAZLI
Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YILMAZ BAYRAM

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunun Görevleri:
• Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme sürecini yönetmek.

 

SIFIR ATIK KOMİSYONU
Prof. Dr. Aygün ERDOĞAN
Ercan BÜLBÜL
Sinan KARAHAN

 

STAJ KOMİSYONU
Prof. Dr. Yelda AYDIN TÜRK
Prof. Dr. Aygün ERDOĞAN
Arş. Gör. Ceren ÜNLÜ ÖZTÜRK
 

 STAJ KOMİSYONU İŞ AKIŞ ŞEMASI

Staj Komisyonunun Görevleri
• Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin staja başvurabilmeleri için gerekli belgelerin düzenlenmesini sağlamak,
• Staj yapabileceği kurum ve kuruluşları araştırmak, öğrencilere resmi staj yerlerini dağıtmak.
• Stajı biten öğrencilerin çalışma dosyalarını (Büro, şantiye stajı olarak) inceleyerek, yaptıkları çalışmaları tüm bölüm üye ve elemanlarına, bölüm öğrencilerine açık olarak sunmalarını sağlamak
• Öğrencinin yaptığı stajdan fayda sağlayıp sağlamadığının denetimini ve değerlendirmesini yapmak, öğrenci işlerine ulaştırılacak evrakları düzenlemek ve üniversite web tabanındaki öğrenci bilgi sistemine işlemek.

 

ARŞİV ve YAYIN KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Hüseyin ERKAN
Arş. Gör. Fahrettin KUL
Arş. Gör. Buket KÖSA

Arşiv ve Yayın Komisyonunun Görevleri :
• Bölümün çalışmalarını ve hedeflerini tanıtmak amacıyla, dergi, broşür, poster, kitap hazırlamak ve dağıtımını sağlamak.
• Bölüm lisans ve yüksek lisans programlarında yer alan derslere ait yapılan tüm çalışmaların dijital ortamda arşivlenmesini sağlamak.
• Bölüm faaliyetlerine (workshop, sergi, seminer..vb) ait tüm çalışmaları dijital ortamda arşivlemek.

FARABİ KOMİSYONU
Doç. Dr. Sanem Özen Turan


Farabi Değişim Programı Komisyonunun Görevleri :
• Ulusal düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programlarını incelemek, öneriler geliştirmek, bölüm elemanlarına duyurmak.
• Yurt içinde farklı üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama bölümleriyle öğrenci-öğretim üyesi değişiklikleri konusunda ilişkiler başlatmak ve sürdürmek.

 

ERASMUS-SOKRATES - ETCS KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda BÜLBÜL
Dr. Öğr. Üyesi Berna Sezen Özen

Erasmus-Sokrates - ETCS Komisyonunun Görevleri :
• Uluslararası düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programlarını incelemek, öneriler geliştirmek, bölüm elemanlarına duyurmak.
• Bölüm ders programlarının ETCS’ ye göre oluşturulması ile ilgili düzenlemeleri yapmak.
• Yurt dışında farklı üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama bölümleriyle öğrenci-öğretim üyesi değişiklikleri konusunda ilişkiler başlatmak ve sürdürmek.

 

UYUM KOMİSYONU

Doç. Dr. Ersin TÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Beyza KARADENİZ
Arş. Gör. Mihriban ÖZTÜRK SAKA
Arş. Gör. Tuğçe Nur ORUÇ KAYHAN

 UYUM KOMİSYONU İŞ AKIŞ ŞEMASI - Çift Ana Dal / Yan Dal Komisyonla iletişime geçiniz.
UYUM KOMİSYONU İŞ AKIŞ ŞEMASI - Yatay Geçiş

Uyum Komisyonunun Görevleri:
• Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne diğer üniversite ve bölümlerden yatay geçiş-dikey geçiş ile çift anadal ve yandal yapmak isteyen öğrencilerin başvuru belgelerini değerlendirmek, merkezi yerleştirme, yabancı uyruklu vb. sınavlarla gelen öğrencilerin ve derslerin denkliği-eşdeğerliği konusunda değerlendirme yapmak. Ayrıca, alınması gereken dersler hakkında öğrencileri yönlendirmek. Akademik takvime uygun dönemlerde işlemlerin tamamlanmasını sağlamak ve yapılan işlemleri arşivlemek.

 

ÖĞRENCİ İLETİŞİM VE ETKİNLİKLERİ KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YILMAZ BAYRAM
Dr. Öğr. Üyesi Sinem DEDEOĞLU ÖZKAN
Arş. Gör. Mihriban ÖZTÜRK SAKA
Arş. Gör. Fahrettin KUL
Arş.Gör. Buket KÖSA
Arş. Gör. Tuğçe Nur ORUÇ KAYHAN
Şehircilik Kulüp Başkanı 
ŞBP Bölüm Temsilcisi

Öğrenci İletişim ve Etkinlikleri Komisyonunun Görevleri :
• Ulusal- Uluslararası ilişkileri araştırmak, Şehir ve Bölge Planlama gündemin takip ederek öğrencilere duyurmak
• Öğrencilerin hazırlayacağı organizasyonlarda öğrenciler ve bölüm arasındaki koordinasyonu sağlamak.
• Öğrenci kulüpleri ile bölüm yönetimi arasındaki iletişimi sağlamak.
• Mezunlarımız ile iletişimin sağlanması
• Öğrencilerimizin, yaşadıkları eğitim süreci ile ilgili istek ve düşüncelerini almak amacı ile anketler yapmak ve değerlendirmek.
• Eğitim forumunu düzenlemek.
• Bölüm öğrencilerinin başarılı proje ve çalışmalarını sergilemek.
• Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrenci ve öğretim elamanlarının hem kendi aralarında ve hem de diğer bölümler ile iletişim ve sosyal ilişkilerini geliştirmek.
• Çeşitli kuruluşlarla bölüm içinde bilgi alışverişine yardımcı olmak amacıyla diğer Şehir ve Bölge Planlama bölümleri ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak sergiler düzenlemek.
• Diğer üniversitelerle işbirliği olanaklarını soruşturmak ve konferanslar düzenlemek için girişimlerde bulunmak.
• Davetli öğretim üyesi, serbest plancı-tasarımcı, şirket temsilcisi ve konuşmacı çağırmak.
• Çeşitli kurum ve kuruluşlardan Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerine verilebilecek burs olanaklarını araştırmak, verilen burslar için başvuruları değerlendirerek ve adaylar arasında sıralama ve seçim yapmak.
• Bölüm eğitim-öğretim yıllık çalışmalarını arşiv-yayın komisyon ile ortak yürütmek.

 

WEB-SOSYAL MEDYA SORUMLUSU

Arş.Gör. Fahrettin KUL (Web)
 

• Bölüm web sayfasını düzenlemek ve güncellemek.
• Bölüm başkanlığı onaylı duyuru, etkinlik vb. bölüm faaliyetlerinin bölüm ve ilgili web sayfalarında duyurulmasını sağlamak.

FBE ONLİNE WEB SORUMLUSU
Arş. Gör. Ceren ÜNLÜ ÖZTÜRK

• Lisansüstü online FBE sayfasını düzenlemek ve güncellemek.
• Ders, sınav programı ve seminer listelerinin hazırlanması
• Açılan-kapanan ders bilgilerinin tanımlanan zamanda sistemde tanımlanması
• Lisansüstü tez bilgilerinin güncellenmesi

FAKÜLTE KOMİSYONLARINDA BÖLÜMÜMÜZÜ TEMSİL EDEN ÜYELİKLER

Mimarlık Fakültesi Eğitim Komisyonu
Prof. Dr. Dilek BEYAZLI


Mimarlık Fakültesi İletişim Komisyonu
Prof. Dr. Dilek BEYAZLI
Arş. Gör. Buket Kösa


Yayın Komisyonu
Prof. Dr. Dilek BEYAZLI


Kalite ve Akreditasyon Komisyonu
Prof. Dr. Yelda AYDIN TÜRK
Doç. Dr. Ersin TÜRK


Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Uygunluğu Tespit Komisyonu
Prof. Dr. Yelda AYDIN TÜRK


Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Aygün ERDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Hüseyin ERKAN

 

Ar-Ge, Tasarım ve Yenilik Projeleri Değerlendirme Alt Komisyonu 
Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN (Asıl) 
Prof. Dr. Aygün ERDOĞAN (Yedek)

 

Fakülte Tasarım Eğitimi Teknolojisi Uyumlandırma Komisyonu
Doç. Dr. Ersin TÜRK


Paydaş Veri Analizi değerlendime Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Beyza KARADENİZ
Dr. Öğr. Üyesi Berna Sezen ÖZEN

 

ÜNİVERSİTE

Stratejik Plan Veri Giriş Yetkilileri
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Hüseyin ERKAN

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mezun Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Sinem DEDEOĞLU ÖZKAN

Şehir ve Bölge Planlama Anabilim dalı Mezun Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Berna Sezen ÖZEN