duyurular

28

Aralık

2018 Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlık

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

AFP Cetveli  ''AÇIKLAMALAR'' dosyasındaki hususlar dikkate alınarak doldurulmalıdır.