duyurular

23

Haziran

22/d Doğrudan Temin Malı Alımı Süreci ve Risk Değerlendirme-Örnek Uygulama-

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

22/d Doğrudan Temin Mal Alımı Satınalma süreci  ve Risk Değerlendirmesi ile ilgili İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı örnek uygulama;