duyurular

01

Aralık

İdari Personel ve Öğrenci Anketi (2017)

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Üniversitemiz 2014-2018 Stratejik Planı kapsamında yapılan idari personel ve öğrenci anketleri;