duyurular

06

Nisan

KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı 2019 Değerlendirme Raporu (Özet - Amaç, Hedef ve Gösterge Gerçekleşmeleri)

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı