duyurular

26

Temmuz

Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı 2019/1. Dönem İzleme ve Değerlendirme Toplantısı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı