duyurular

13

Ekim

Üniversitemiz 2024-2028 Stratejik Planı Hazırlık Süreci Başladı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Kamuda stratejik planlama uygulamasının yasal alt yapısının oluşturulduğu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yayımlanan "Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereği ve Üniversitemizin 2019-2023 dönemini kapsayan stratejik planının 2023 yılında süresinin dolacak olması sebebiyle 2024-2028 dönemini kapsayan stratejik plan hazırlık çalışmaları Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI tarafından 26.07.2022 tarihinde yayımlanan genelge ile başladı.

Bu kapsamda, stratejik plan çalışmalarını üst düzeyde yönlendirmek üzere Rektörümüz başkanlığında Üniversitemiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Rektörümüz tarafından seçilen üyelerden oluşan Strateji Geliştirme Kurulu oluşturuldu.

Stratejik Plan Genelgesi
• Strateji Geliştirme Kurulu