duyurular

10

Temmuz

BİDEB 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

KTUTTM

 

Program Adı:

BİDEB 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Araştırmacıların kendi alanlarıyla ilgili bir konuda hazırladıkları özgün çalışmalarını bilim dünyasıyla paylaşmaları, geri bildirim ve bilimsel tartışmalar ile çalışma geliştirmeleri, çalıştıkları alanlardaki uzman bilim insanlarıyla etkileşim ve işbirliklerini artırmaları amacıyla yurt dışında düzenlenen (çevrim içi yapılacaklar dahil) bilimsel etkinliklerde bildiri sunulması için destek verilir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Başvuru sahibinin en az lisans öğrenimi görüyor/görmüş olması,
 • Başvuru yapılacak bilimsel etkinliğe ait toplantıların, Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S, CPCI-SSH) veya Scopus veri tabanlarında indeksleniyor olması,
 • Bildirinin sözlü/poster sunum için etkinliğe gönderilmiş veya kabul edilmiş olması ya da davetli konuşmacı olunması,
 • Bildirinin sunulacağı dilde, aşağıdaki yabancı dil koşullarından birinin sağlanıyor olması,
 1. Başvuru yılı itibarıyla son 5 yıl içerisinde YDS, e-YDS, YÖKDİL, TIPDİL sınavlarından birinden en az 60 puan veya son 2 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden muadil puan almış 3 olmak, 
 2. %100 yabancı dille öğretim yapan bir üniversitede lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görüyor/görmüş olmak,
 3. Profesör veya Doçent unvanına sahip araştırmacı olmak

 

 • 2224-A programından son başvuru tarihi itibari ile son 2 yıl içinde yararlanılmamış olması,
 • Çok yazarlı bildirilerde yazarlardan birinin başvuru yapması, (Aynı bildiri için yazarlardan yalnızca birine destek verilir)
 • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması
 • Başvuru yapılan dönemde öğrenim/araştırma/çalışma vb. faaliyetlerine yurt içindeki bir kuruma bağlı olarak devam ediyor olması veya ikametinin Türkiye’de bulunması gerekmektedir.
 • TÜBİTAK Başkanlığına bağlı birimlerde çalışanlar bu programdan yararlanamazlar.
 • Yayınlanmış çalışmalar için bu program kapsamında destek verilmez.

Bütçesi:

Ülkelere göre verilen destek üst limitlerini görmek için tıklayınız

Destek Oranı:

%100

Son Başvuru Tarihi:

21 Temmuz 2023 saat 17.30

Nasıl Başvurulur? :

Başvurular, BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden alınacaktır.

Programa Ait Özellikler:

Yurt dışındaki bilimsel etkinliklere katılmak isteyen araştırmacılara yol, konaklama ve etkinlik katılım ücreti için destek sağlanır.

Detaylı Bilgi / Rehber:

Detaylı bilgi için tıklayınız