duyurular

05

Mayıs

Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ)

KTUTTM

 

Program Adı:

Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ)

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

Avrupa Birliği

Öncelikleri ve Amaçları:

 • Öncelik 1. Blue and Smart Region
 • Özel Amaç 1.1. Araştırma ve yenilikçilik kapasitelerinin ve gelişmiş teknolojilerin sahiplenilmesinin arttırılması ve iyileştirilmesi

 

 • Öncelik 2. Green and Clean Region
 • Özel Amaç 2.1. Ekosistem yaklaşımlarının benimsenmesi suretiyle iklim değişikliğine uyum, afet risklerinin önlenmesi, bu risklere karşı dayanıklılığın teşvik edilmesi
 • Özel Amaç 2.2. Kentsel alanlar da dahil olmak üzere doğanın, biyolojik çeşitliliğin ve yeşil altyapının korunmasının ve muhafazasının geliştirilmesi ve her türlü kirliliğin azaltılması

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Eğitim ve Araştırma Kurumları (Üniversiteler*, Araştırma Merkezleri, Enstitüler, MEB'e Bağlı Okullar)
 • Merkezi Yönetimin yerel teşkilatları (Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Müdürlükleri, Bölge Müdürlükleri)
 • Yerel Yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri)
 • Kamu Hukukuna Tabii Kuruluşlar (Kalkınma Ajansları/İdareleri/Birlikleri, Odalar, Borsalar, Kooperatifler)
 • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar (Vakıflar, Dernekler, diğer STK'lar)

Destek Oranı:

% 90

Son Başvuru Tarihi:

4 Temmuz 2023

Nasıl Başvurulur? :

Başvurular https://jems-bsb.mdlpa.ro/ adresindeki Ortak elektronik izleme sistemi aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Programa Ait Özellikler:

 • Aynı ülkeden en fazla 2 kurum ortaklık yapısına katılabilir.
 • Ülkemizde Program alanına dâhil illerimiz; İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane.
 • Program ‘Küçük Ölçekli (Small Scale)’ ve ‘ Standart (Regular)’ olmak üzere 2 farklı başlık altında başvuruları alacak olup bu başlıklar arasındaki farklılıklar aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Küçük Ölçekli

Standart

Proje süresi en fazla 18 aydır.

Proje süresi en fazla 30 aydır.

Proje bütçesi en az 250.000 avro, en fazla 500.000 avro olacaktır.

Proje bütçesi en az 500.000 avro, en fazla 1,5 milyon avro olacaktır.

Türk başvuru sahibi veya ortak içeren projelerde en az bir AB üyesi ülkeden (Bulgaristan, Romanya, Yunanistan) ve bir de Programda yer alan diğer ortak ülkeden (Gürcistan, Moldova, Ukrayna) olmak üzere düzenli projeler için en az 3 en fazla 4 ortak olması gerekmektedir.

Türk başvuru sahibi veya ortak içeren projelerde en az bir AB üyesi ülkeden (Bulgaristan, Romanya, Yunanistan) ve bir de Programda yer alan diğer ortak ülkeden (Gürcistan, Moldova, Ukrayna) olmak üzere düzenli projeler için en az 4 en fazla 6 ortak olması gerekmektedir.

Bir kurum başvuru sahibi olarak küçük ölçekli (Small Scale) bir proje için Öncelik başına yalnızca bir hibe alabilir.

Bir kurum başvuru sahibi olarak düzenli (Regular) bir proje için Öncelik başına yalnızca bir hibe alabilir.

Hiçbir küçük ölçekli proje kapsamında altyapı yatırımları finanse edilmeyecektir.

Düzenli projeler kapsmaında belirli sınırlar çerçevesinde altyapı yatırımları finance edilebilecektir.

Proje bütçe kalemleri:

 • Personel
 • Ofis ve yönetim
 • Seyahat ve konaklama
 • Dış uzmanlık ve hizmetler
 • Ekipman

Proje bütçe kalemleri:

 • Personel
 • Seyahat ve konaklama
 • Dış uzmanlık ve hizmetler
 • Ekipman
 • Altyapı ve işler

 

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://blacksea-cbc.net/interreg-next-bsb-2021-2027