aday öğrenci

Genel Bilgi

Yazılım Mühendisliği Bölümü, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.02.2011 tarih ve 008075 sayılı yazısı ile Of Teknoloji Fakültesi bünyesinde açılmıştır. Yazılım mühendisliği bilgisayar bilimleri, endüstri ve matematik gibi disiplinlerle iç içe geçmiş olup kendisine has özel konularıyla birlikte yeni bir mühendislik dalıdır. Yazılım Mühendisliği Bölümü, bir mühendislik dalı olarak yazılımın tasarımı, projelendirilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi, işletilmesi ve bakımıyla ilgili tüm çalışmaları kapsayan bir disiplindir. Ayrıca üretime yönelik planlama, yönetim, destek ve eğitim çalışmaları da yazılım mühendisliği kapsamında önemli bir konuma sahiptir. Yazılım mühendisleri, sürekli gelişen ve büyüyen bilişim sektörüne mühendislik disiplini uyarınca tasarlanıp geliştirilmiş yazılım sistemleri üretir, test eder, kurar ve yönetirler.

Günümüzde bilgisayar destekli sistemler hayatın her alanında kullanılmaktadır. Bu nedenle Yazılım Mühendisliği geniş bir alana yayılmış ve her geçen gün daha da önem kazanan bir meslek haline gelmiştir. Bu noktadan yola çıkarak açılan bölümümüzün amacı, yazılım sektörünün gereksinim duyduğu, değişen dünya ve teknoloji koşullarında liderlik yapabilecek, teknolojideki gelişmelere katkıda bulunabilecek, akademik alanda ve yazılım endüstrisinin tüm sektörlerinde alanı ile ilgili çağın gerektirdiği bilgilere sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, takım çalışması yapabilen, bu alandaki güncel problemleri tanımlayabilen niteliklere sahip yazılım mühendisleri yetiştirmektir. Böylece, yazılım alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, bilimsel ve teknolojik alanlarda ön sıralarda yer alan, araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini sunan; üniversite-sanayi işbirliğine önem veren, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen yönetim anlayışının benimsendiği uluslararası akredite olmuş bir bölüm haline gelmeyi hedeflemekteyiz.

Bölümümüz hedeflerine ulaşmak amacıyla oluşturduğumuz programımız, ISO ve IEEE tarafından ele alınan ve belirlenen konuları kapsamaktadır. Bu belirlemelere göre Yazılım Mühendisliği, teknik, sanatsal ve yönetsel konuları kapsar. Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencilerin;

i.  Kullanıcı ihtiyaçlarını analiz ederek, uygun çözümler önerebilme,

ii. Mühendislik yaklaşımlarını kullanırken etik, sosyal, yasal ve ekonomik ilgileri bütünleştirecek uygun çözümleri tasarlayabilme,

iii. Yazılım tasarımı, geliştirilmesi, gerçekleştirimi ve doğrulanması için temel sağlayan mevcut teorileri, modelleri ve teknikleri anlama ve uygulayabilme,

iv. Yazılım geliştirme evresinde etkin olarak çalışma, gerekli olduğunda liderlik yapabilme ve kullanıcılarla iyi iletişim kurabilme,

v.  İlgili alanlardaki gelişmeleri takip edip, uygulayabilme

gibi yetenekleri kazanması beklenmektedir.

Eğitim-Öğretim programımızda, öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, ikinci ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrenciler YAZILIM MÜHENDİSİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız

Yazılım mühendisliğinin konuları, uluslararası standartlar kuruluşları olan ISO ve IEEE tarafından ele alınmış ve belirlenmiştir. Bu belirlemelere göre Yazılım Mühendisliği alanları teknik, sanatsal ve yönetsel konuları kapsar.

Yazılım Mühendisliği Bölümü, Türkiye?nin ihtiyacı olan geniş kapsamlı yazılımların ülke içinde en güvenilir biçimde yapılabilmesi, giderek kritik hâle gelen metro, havaalanı, nükleer reaktör yönetimleri, savunma ve benzeri alanlarda kullanılacak yazılımların sıfır hataya yakın bir şekilde ülkemizde geliştirilebilmesi amacı doğrultusunda çalışacak yazılım mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  Bu konularda, çağdaş teorik ve pratik bilgilerle donatılmış yazılım mühendislerini yetiştirmek, ekonominin gereksinim duyduğu teknolojiyi yönlendirebilmek bakımından çok önemlidir. Bu görevi, üniversitelerin yazılım mühendisliği bölümleri üstlenmiştir. Ayrıca farklı disiplinlerin bilgisayar yazılımına dayalı problemlerin çözümünde gerekli veri modelleri ve veri yapılarının ortaya çıkarılması ?Yazılım Mühendisliği?nin temel amaçları arasındadır.

Öğrencilerimiz
Öğrencilerimiz Ktü Yazılım Kulubü ve çeşitli Öğrenci Kulüpleri gibi topluluklar oluşturarak uluslararası ve ulusal mesleki organizasyonlarla iletişimlerini sürdürmekte ve etkinlikler düzenlemektedirler.

Akademisyenlerimiz
Öğretim elemanlarımız verdikleri derslerin yanı sıra bilimsel araştırmalarını da yürüttükleri veya almaya çalıştıkları KTÜ BAP, TÜBİTAK ve SANTEZ projeleri ile sürdürmektedirler. AB çerçeve programlarındaki projelere başvurma çalışmaları sürerken yurt dışındaki bazı üniversitelerle de ortak çalışmalar ve işbirlikleri kurulmaktadır.

Anabilim Dallarımız

 •  Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı

Staj Programı
KTÜ Of Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi kuralları çerçevesinde, Mühendislik eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur.


Öğrencilerimizin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (pratik çalışma) süresi 60 (altmış) iş günüdür. Staj yapacak öğrenciler bir staj döneminde (iki yarıyılı kapsayan bir yıllık süre içerisinde) ara vermeden en az on beş (15) iş günü ve en çok kırk (40) iş günü staj yapabilirler.


Staj programı ile birlikte öğrencilerimiz yurtiçi ve yurttışı birçok kurum ve şirkette staj imkanı bulabilmektedir.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

 • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
 • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
 • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

 

Laboratuvar ve Uygulama

   Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır.


   Karadeniz Teknik Üniversitesi, Of Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü teknik alt yapı açısından da üstün olanaklara sahiptir. Yazılım Mühendisliği Programının yürütülebilmesi için gerekli olan ve genel amaçlı kullanılan, bilgisayar laboratuvarlarına (2 adet 50 kişilik modern bilgisayar salonu) ek olarak, Android ve Bilgisayar Donanımı Laboratuvarı, IOS Uygulama Laboratuvarı, Sistem ve Ağ Laboratuvarı da bulunmaktadır. Böylece öğrencilerimiz kendilerini istedikleri yönde geliştirebilmektedirler. Laboratuvarlar ile ilgili içeriklere (deney föyleri, deney tasarımı, laboratuvar kuralları vs.) bölüm sayfamızdaki laboratuvarlar adlı başlıkta ulaşabilirsiniz.

Yazılım Mühendisliği Bölümümüzde öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin çalışmalar yapababileceği çok sayıda lisans, lisansüstü ve Ar-Ge laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Laboratuvarlar ile ilgili bazı içerikler aşağıda gösterilmiştir. 

Laboratuvarlarımız 

 • Bilgisayar Laboratuvarı
 • Sistem ve Ağ Laboratuvarı
 • IOS Uygulamaları Laboratuvarı
 • Android ve Bilgisayar Donanımı Laboratuvarı

 

Yazılım Mühendisliği müfredatında yer alan aşağıdaki derslerin yürütülmesi için bu laboratuvar kullanılmaktadır:

 • YZM1003-Programlamaya Giriş ve Algoritma
 • YZM1006-Web Tasarımı ve Programlama
 • YZM2000-Olasılık ve İstatistik
 • YZM2007-Nesne Yönelimli Programlama
 • YZM3028-Gömülü Sistemler
 
   

Yazılım Mühendisliği müfredatında yer alan aşağıdaki derslerin yürütülmesi için bu laboratuvar kullanılmaktadır:

 • YZM1010-Veri Yapıları
 • YZM2017-Veri Tabanı ve Yönetimi
 • YZM3017-Yazılım Tasarımı ve Mimarisi
 • YZM3034-Optimizasyon Teorisi
 • YZM3012-Yapay Zekâ
 • YZM4008-Veri Madenciliği
     

IOS uygulamaları laboratuvarı, iOS işletim sistemine odaklanan bir deneyim ve öğrenme ortamı sunar. Bu laboratuvar, kullanıcıların iOS uygulama geliştirme sürecini keşfetmelerine ve pratik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Laboratuvar, temel IOS bileşenlerini anlamak, kullanıcı arayüzü tasarımı, veri yönetimi, hata ayıklama ve test etme gibi konuları kapsar. Ayrıca, öğrenciler, Swift programlama dilini kullanarak uygulama geliştirmeyi öğrenir ve Apple'ın geliştirici araçlarını kullanarak gerçek dünya projeleri üzerinde çalışma fırsatı bulurlar.

Yazılım Mühendisliği müfredatında yer alan aşağıdaki derslerin yürütülmesi için bu laboratuvar kullanılmaktadır:

 • YZM3027-Mobil Uygulama Geliştirme
 • YZM3024-Mobil Programlama
 

Android ve Bilgisayar Donanımı Laboratuvarı, Android işletim sistemine odaklanan bir deneyim ve öğrenme ortamı sunar. Bu laboratuvar, kullanıcıların Android uygulama geliştirme sürecini keşfetmelerine ve bilgisayar donanımıyla ilgili becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Laboratuvar, temel Android bileşenlerini anlamak, kullanıcı arayüzü tasarımı, veritabanı yönetimi, hata ayıklama ve test etme gibi konuları kapsar. Ayrıca, katılımcılar, Java veya Kotlin gibi programlama dillerini kullanarak uygulama geliştirmeyi öğrenir ve Google'ın geliştirici araçlarını kullanarak gerçek dünya projeleri üzerinde çalışma fırsatı bulurlar. Bu laboratuvar, Android uygulama geliştirme konusunda temel bir anlayışa sahip olmak isteyen herkes için değerli bir kaynak sunar. Ayrıca, bilgisayar donanımı konusunda uygulamalı deneyim kazanmak isteyenler için de önemli bir laboratuvar niteliği taşır. Katılımcılar, bilgisayar bileşenlerini tanıma, montajlama, hata ayıklama ve performans optimizasyonu gibi konuları öğrenerek bilgisayar donanımıyla ilgili becerilerini geliştirebilirler. Bu laboratuvar, hem yazılım hem de donanım alanlarında ilgili becerileri kazanmak isteyenler için ideal bir öğrenme ortamı sunar.

Yazılım Mühendisliği müfredatında yer alan aşağıdaki derslerin yürütülmesi için bu laboratuvar kullanılmaktadır:

 • YZM2022-Mikroişlemciler
 • YZM3024-Mobil Programlama
 • YZM3027-Mobil Uygulama Geliştirme

 

Mezunlarımız ve İstihdam

Yazılım mühendisi, başta uzay ve savunma teknolojileri, bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerine, yazılım tasarımını hazırlayan, sisteme entegre işlemini gerçekleştiren ve uygulamasını yapan kişidir. Yazılım mühendisleri, hazırlanacak yazılımla ilgili müşteri ilişkilerini kurar. Müşteriden gelen talebe göre analiz ve tasarım yapar. Program yazar ve test eder. Yazılım sorunsuz şekilde hazırlandıktan sonra, yönergesini hazırlayarak kullanıcıların eğitilmesini sağlar. 

Yazılım mühendisleri, sistem analisti, sistem mühendisi, tasarım mühendisi, web tasarım ve programlama uzmanı, bilişim teknolojileri uzmanı ve uygulama programcısı olarak hemen her kurum ve kuruluşun çeşitli bölümlerinde çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca bilgisayar yazılımı üreten şirketlerin bilgi işlem merkezlerinde yönetim, veri yönetimi, bilgisayar destekli endüstriyel tasarım ve gerçekleştirilmesinde uygulama mühendisi olarak görev alabilmektedirler. Bankacılık, oyun, e-devlet, elektronik savaş ve savunma sistemleri, sinyal işleme, sağlık bilgi sistemleri, robotik ve yapay zeka gibi içinde yazılım yapılması gereken her sektörde çalışabilmektedirler. Bunun yanında, az bir sermaye ile kendi işlerini de kurabilmektedirler.

Yazılım mühendislerine istihdam sağlayan kuruluşlar arasında başta savunma sanayi, bankacılık, tıp, ulaştırma, perakende, havacılık, oyun, hizmet ve üretim sanayi olmak üzere her türlü özel veya kamu kuruluşları bulunmaktadır. Arzu eden öğrenciler, lisansüstü programlarına kayıt olabilmekte, istedikleri ve uygun oldukları takdirde doktora programlarına kaydolarak, akademik hayata adım atabilmektedirler. Ayrıca eğitim formasyonu alan mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı teknik, endüstri meslek, Anadolu meslek liselerinde ve mesleki eğitim merkezlerindeki ilgili bölümlerde “Teknik Öğretmen” olarak görev yapabilmektedirler.

Yazılım mühendisliği, matematik alanına ve teknolojiye ilgi duyan, mantık yürütme ve tasarım yeteneğine sahip, problem çözmeye meraklı, sosyal, ekip çalışmasına yatkın, yeni fikirlere açık ve kendini sürekli geliştiren bireyler için ideal bir meslektir.

Değerli Bazı Mezun Mühendislerimiz:

 

Berkay B. adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Berkay Bozkurt 

Full Stack Developer

FlowQ Talent Analytics

Canberk BİBİCAN

Canberk Bibican 

Mobile Application Developer

FlowQ Talent Analytics

Burak Çakır adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Burak Çakır 

Software Engineer

Smartup Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş

Necati Çuhadar

Necati Çuhadar 

Software Engineer

Doğuş Teknoloji

Hanzade Beyza Öztürk

Hanzade Beyza Öztürk 

Back End Developer

Softtech

Mustafa Furkan Özgenç

Mustafa Furkan Özgenç 

Software Engineer

NarPOS

Sahil Rzayev

Sahil Rzayev 

Software Engineer

Elasoft Yazılım

Murat Koç adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Murat Koç 

Senior Machine Learning Engineer Consultant

KoçDigital

Rıdvan Özcan adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Rıdvan Özcan 

Android Developer

Sahibinden

Beyzanur Bektaş adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Beyzanur Bektaş 

Experienced Software Specialist

Akbank

Olcay ÇİFTÇİ adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Olcay Çiftçi 

Game Developer

NARCADE

Serkan Taş adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Serkan Taş 

Application Architect

Akbank

Zeynep Çalapverdi adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Zeynep Çalapverdi 

Software Developer

Ericsson 

Ömer Emre Pelit adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Ömer Emre Pelit 

Full-Stack Software Engineer

Tradeteq

Yasin GÜZEL adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Yasin Güzel 

Software Engineer

Insider

Cansu CANDAN adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Cansu Candan 

Machine Learning Engineer

KoçDigital

Emre Ummak adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Emre Ummak 

Senior Software Engineer

Teknopar

Cengizhan Çopur adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Cengizhan Çopur 

Software Engineering Team Lead

Osi

Merve Tümer adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Merve Tümer 

Software Engineer

Coral Travel Group

Mehmet KATI adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Mehmet Katı 

Software Engineer

HAVELSAN

Yavuz Metin KOÇ adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Yavuz Metin Koç 

Software Engineer 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Beytullah Keles adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Beytullah Keleş 

Software Engineer

Yapı Kredi Leasing

Yaşar Kurt adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Yaşar Kurt 

Senior Software Engineer

Teknopar

Muhammed Altın adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Muhammed Altın 

Software Engineer

Sanko Textile ISKO

Enis Keskin adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Enis Keskin 

Software Developer

MONEO YAZILIM A.Ş.

Bengisu Tunca adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Bengisu Tunca 

iOS Developer

adesso Turkey

Emre Paksoy adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Emre Paksoy 

Software Engineer

Renova Consulting

Mustafa Gönültaş adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Mustafa Gönültaş 

Software Engineer

Medyasoft 

Miray Ataş adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Miray Ataş 

Software Engineer

Dizayn Org. Bilgisayar Ltd. Şti.

Mehmet Cambaz adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Mehmet Cambaz 

Software Engineer

Euroclear

Vefa Küçükler adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Vefa Küçükler 

Software Developer

Akbank 

Ayşenur Hilal Çocalak adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Ayşenur Hilal Çocalak 

Software Engineer

REA TECHNOLOGY

AHMET ENES ADLIĞ adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Ahmet Enes Adlığ 

iOS Developer

Loodos

Büşra Korkmaz adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Büşra Korkmaz 

Software Developer

Akbank 

Hande Ebrar adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Hande Ebrar Gunesdogdu Erdem 

Senior Software Engineer

Hepsiburada

Ahmet Durmuş adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Ahmet Durmuş 

Senior Software Engineer

UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.

Ferdi KOCA adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Ferdi Koca 

Software Specialist

MSC Mediterranean Shipping Company

Selçuk Kurak adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Selçuk Kurak 

Full-Stack Developer

Anser Bilişim Teknolojileri

Yasin Evismek adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Yasin Evismek 

Frontend Developer

sahibinden.com

Ahmet Furkan Tazegüllü adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Ahmet Furkan Tazegüllü 

Senior Android Application Developer

Trendyol Group

Erkan Ongur adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Erkan Ongur 

Yazılım Test & Otomasyon Uzmanı

sahibinden.com

Cevat ARMUTLU adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Cevat Armutlu 

Software Engineer

iyzico

Nuray Kılıç adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Nuray Kılıç 

Software Engineer

Adampos

Ömür BURUK adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Ömür Buruk 

Founder, Project Director

Orien Software

Halit Ak

Frontend Developer at Shopier

Shopier

Yaşar Enes Dursun adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Yaşar Enes Dursun 

Software Engineer

NAR Sistem Teknoloji A.Ş.

Onur Can Yavaş adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Onur Can Yavaş 

Mobile Application Developer

NKolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş

Serhat Denli adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Serhat Denli 

Software Engineer

Upperpik Games

Tuncay Cem Uzun adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Tuncay Cem Uzun 

Full Stack Developer

Doğuş Teknoloji

Esra Çetintaş adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Esra Çetintaş 

Software Engineer

Papara

Talha Toğuşlu adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Talha Toğuşlu 

Software Engineer

Ticimax

Zeyit Başar adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Zeyit Başar 

Software Engineering Manager

OBSS

Zeyit Başar adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Alper Tarhan 

Software Engineer

Experilabs

Zeyit Başar adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Betül Çalık 

iOS Developer

Rapsodo

Nuray Kılıç adlı kullanıcının profil fotoğrafı

Ramazan Kaya 

Back-End Developer

Rapsodo

   

 

 

 

(Tabloya eklenmeyi isteyen mezunlarımız mustafatopsakal@ktu.edu.tr veya hakanaydin@ktu.edu.tr adreslerine yazabilirler. Güncelleme Tarihi: 30.01.2024)

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Bölümümüzde yandal veya çift anadal eğitim-öğretimi yapabilecek bölümler aşağıda verilmiştir. Bölümlerin üzerine tıklayarak bölüme ait anadal ders planına erişebilirsiniz. Yandal programı ders havuzuna erişmek için tıklayınız.

BÖLÜMÜMÜZDE YANDAL VEYA ÇİFTANADAL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ YAPABİLECEK BÖLÜMLER

KTÜ Mühendislik Fakültesi

KTÜ Of Teknoloji Fakültesi

KTÜ Fen Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

Taban Puanı

Yazılım Mühendisliği %30 Türkçe Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

103

380,60

339,86

103

434,32

407,36

90

457,32

100

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.