mazaret sınavı başvuru süreci

Sevgili Öğrencilerimiz;

Mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilerin mazeretlerini aşağıda bulunan dilekçe ile belirterek bölüm başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Mazereti kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları, sınav programlarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

Öğrencilerin mazeret dilekçelerini mazeretlerinin bitiş tarihini izleyen yedi (7) gün içerisinde kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Mazeret sınavlarına gir(e)meyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavları vize sınav türü test, klasik (yazılı) sınav olan dersler için söz konusudur. Sınav türü ödev olan dersler için mazeret sınavı yoktur. Ayrıca sınav türü ne olursa olsun Final, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları için mazeret sınav hakkı bulunmamaktadır.

Mazeret sınavına başvuruda aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

1) Mazeret sınavı başvuru formunu indirerek çıktısını alınız.

2) Mazeret sınavı başvuru formundaki bilgileri tükenmez kalemle doldurarak imzalayınız.

3) Mazeret başvuru formunu ekleri ile birlikte bölüm sekreterliğine teslim ediniz.

4) Mazeret sınavına katılabilecek öğrencilerin listesi akademik takvime uygun olarak bölümümüz web sayfasında ilan edilecektir.

Sağlık raporu alırken ve teslim ederken uyulması gereken kurallar ve talimatlara ait yönergeye erişmek için tıklayınız.