duyurular

26

Ocak

2232 - A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Program Adı:

2232 - A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Program kapsamında; ülkemiz açısından stratejik öneme sahip araştırma alanlarında yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere, alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel ve/veya teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş ve yurt dışında çalışma deneyimi olan başta Türk bilim insanları olmak üzere ‘nitelikli araştırmacıların’ yurt dışından Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde sürdürebilmeleri için destek verilmesi amaçlanmaktadır.

 

*Yapay zekâ alanında çalışan araştırmacılar için destek taban puanı ayrı belirlenerek, bu alanda çalışan araştırmacılara avantaj sağlanacaktır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Programa başvuracak araştırmacıların başvurunun ilk günü itibarıyla yurt dışında çalışıyor olması gerekmektedir.
 • Programa başvuracak araştırmacılar başvurunun ilk günü itibarıyla son 3 yıl içinde 6 aydan fazla Türkiye’de bulunmamış olmalıdır. GYK tarafından kabul edilecek mücbir sebepler ile mecburi askerlik hizmeti bu sürenin dışındadır.
 • Başvurunun ilk günü itibarıyla aşağıdaki çalışma deneyimlerinin herhangi birinin sağlanması gerekir.
 • Doktorasını tamamlamış ve yurt dışında en az 4 yıl süre ile bir üniversitede veya kamu araştırma merkezinde en az öğretim üyesi, ekip lideri olarak çalışmış veya bağımsız akademik araştırma yürütmüş olan araştırmacılar
 • Yurt dışında lisans sonrası en az 3 yılı özel sektör bünyesinde çalışmak şartıyla 6 yıl tam zamanlı araştırma deneyimi olan araştırmacılar (Yurt dışında tamamlanmış tezli yüksek lisans eğitimi süresinin en fazla 1 yılı ya da tamamlanmış doktora eğitimi süresinin en fazla 3 yılı bu kapsamda değerlendirilir).
 • Yukarıda belirtilen çalışma deneyimlerine sahip araştırmacıların aşağıdaki koşullardan birini sağlaması gerekir.
 • Başvuru ilk günü itibarıyla son üç yılın herhangi bir yılında Thomson Reuters tarafından yayınlanan “En Fazla Atıf Alan Araştırmacılar Listesinde” bulunmak
 • Başvurunun ilk gününden itibarıyla son 5 yılın herhangi bir yılında aşağıdaki sıralamalardan birinde bulunan bir kurumda kesintisiz en az 48 ay çalışmış olmak
 • CBInsights tarafından yayınlanan ve girişim seviyesinden 1 milyar ABD doları ve üzeri değerlemeye ulaşan “Unicorn” şirketler listesi
 • Crunchbase ve CBInsights veritabanlarına göre son 5 yılda kurulup son 5 yılda en fazla yatırım alan ilk 1000 firma

Bütçesi:

Destek Oranı:

Ev sahibi kurumun devlet üniversitesi olması durumunda %100’dür.

Süresi:

Destek süresi proje için en az 24 ay, en fazla 36 aydır.

Son Başvuru Tarihi:

30 Nisan 2024, Saat: 17.30

Nasıl Başvurulur? :

 • Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde TYBS sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
 • Başvurudan önce başvuru koşulları ile değerlendirme yöntem ve süreci dikkatlice okunmalıdır.
 • Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin Türkçe veya İngilizce olması gerekmektedir. Diğer dillerde hazırlanmış belgelerin onaylı Türkçe veya İngilizce tercümeleri yüklenmelidir.

Programa Ait Özellikler:

 • Bu programlar kapsamında sağlanan destek kalemleri şöyledir;
 • Yürütücüye yönelik burs
 • Yürütücünün varsa eş veya çocuğu için aile yaşam gideri bursu
 • Araştırma başlangıç paketi ödeneği
 • Araştırma projesi desteği
 • Araştırma ekibinin oluşturulması desteği (Türkiye’de yürüteceği araştırma için araştırma ekibinde yer vereceği lisansüstü öğrenciler ve doktora sonrası araştırmacıdan oluşan toplamda en fazla beş bursiyerin burs giderleri)
 • Araştırma projesinde yer alacak araştırmacılara verilecek PTİ
 • Ev sahibi kurum/kuruluşa Kurum Hissesi
 • Yürütücü ile eş ve çocukları için sağlık sigortası desteği
 • Yürütücü ile eş ve çocukları için yol desteği
 • Mentorluk desteği
 • Proje ekibinde yer alacak bursiyerlerin en fazla ikisi yüksek lisans öğrencisi, biri ise doktora sonrası araştırmacı olabilir.
 • Araştırma başlangıç paketi ödeneği, desteğin başlatılmasını müteakip proje süresi içerisinde yürütücü tarafından Türkiye’de araştırma faaliyetlerinin başlatılması ve uygun araştırma ortamının oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla kullanılır.
 • Yürütücü, yurt dışında bulundukları kurum/kuruluşlardaki bilgi birikimlerini ülkemize daha kolay aktarabilmeleri amacıyla destek süresi boyunca her yıl 3 aya kadar yurt dışında bulunabilir.
 • Yürütücü, yurt dışında bulunacağı süreyi TÜBİTAK’a bildirmek zorundadır. Yurt dışında bulunduğu süre iş bu maddede belirtilen üst limitleri aşmadığı sürece proje durdurulmaz, burs ve destek ödemeleri devam eder.
 • Destek süresinin yurt dışında geçirilen bölümünün ayrıntılı gerekçesine gelişme raporlarında yer verilir.
 • Yürütücünün, herhangi bir kurum/kuruluşta kadrolu/sözleşmeli şekilde ücretli olarak çalışmaya başlaması durumunda da kendisine ve varsa ailesine yönelik bursu ödenmeye devam eder.
 • Herhangi bir kamu kurumundan destek alıp hali hazırda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan araştırmacılar bu programa başvuru yapamaz.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4000/2024-2232a-tr.pdf

https://tubitak.gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-programlari/icerik-2232-a-uluslararasi-lider-arastirmacilar-programi