etkinlikler

22

Mayıs

Siyaset Araştırmaları Seminer -9

Seminer serisinin dokuzuncusu 22.05.2017 tarihinde bölümümüz Arş. Gör. Çağla Demirel'in Tez İzleme Raporunun sunulması ve değerlendirilmesi şeklinde gerçekleştirildi.

Bölüm Sekreterliği