doktora tezleri

Yayınlanma izni bulunan tezlerin dijital kopyalarına YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanı üzerinden, yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına ise üniversitemiz kütüphanesi aracılığıyla erişebilirsiniz.

 

 

ADI

SOYADI

ANABİLİM DALI

PROGRAM

TEZİN ADI

DANIŞMAN

MEZUNİYET TARİHİ

ZEHRA

ARSLAN

TARİH

DOKTORA

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TRABZON (1950-1960)

PROF.DR.HİKMET ÖKSÜZ

27.12.2011

KEMAL

SAYLAN

TARİH

DOKTORA

GÜMÜŞHANE SANCAĞI  (1850-1918)

PROF.DR. M.ALAADDİN YALÇINKAYA

06.03.2012

TURAN

AÇIK

TARİH

DOKTORA

GELENEK VE MODERNLİK ARASINDA BİR OSMANLI ŞEHRİ: 17.YÜZYILIN İLK YARISINDA TRABZON'DA SİYASET

PROF.DR. KENAN İNAN

16.10.2012

ÖZGÜR

YILMAZ

TARİH

DOKTORA

TANZİMAT DÖNEMİNDE TRABZON (1839-1876)

PROF.DR. M.ALAADDİN YALÇINKAYA

06.11.2012

İSMAİL

KÖSE

TARİH

DOKTORA

TÜRK-ABD DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİN KESİNTİ DÖNEMİ'NİN  ABD YÜKSEK KOMİSERİ AMİRAL BRİSTOL'UN GÜNLÜK VE RAPORLARINA YANSIMASI (1917-1927)

PROF.DR.HİKMET ÖKSÜZ

21.06.2013

RECEP

ÇELİK

TARİH

DOKTORA

TEK PARTİ DÖNEMİNDE TRABZON'DA SİYASİ HAYAT (1923-1950)

PROF.DR.KENAN İNAN

21.06.2013

EYYUB

ŞİMŞEK

TARİH

DOKTORA

KIRIM SAVAŞI VE OSMANLI-FRANSIZ İLİŞKİLERİ

PROF.DR.KENAN İNAN

27.08.2013

MUZAFFER

BAŞKAYA

TARİH

DOKTORA

"CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TRABZON'DA EKONOMİK HAYAT  (1923-1950)

PROF.DR.HİKMET ÖKSÜZ

07.03.2014

VOLKAN

AKSOY

TARİH

DOKTORA

II.MEŞRUTİYET DÖNEMİ'NDE TRABZON

PROF.DR.MEHMET OKUR

07.03.2014

OSMAN

EMİR

TARİH

DOKTORA

HELLENİSTİK VE ROMA DÖNEMLERİNDE PONTOS BÖLGESİ: SİYASİ VE EKONOMİK GELİŞMELER (MÖ III. YY-MS IV YY.)

DOÇ.DR.MEHMET TEZCAN

08.08.2014

SELÇUK

AKINCI

KAMU YÖNETİMİ

DOKTORA

1960-1980 DÖNEMİ TÜRK PARLAMENTOSU'NDA VESAYETÇİ YAPILAR

DOÇ.DR.ATİLA DOĞAN

23.05.2014

TANER

ACUNER

İŞLETME

DOKTORA

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE İNSAN FAKTÖRÜ VE BİR MODEL ÖNERİSİ

YRD.DOÇ.DR.COŞKUN ATAYETER

09.07.1998

HÜSEYİN SABRİ

KURTULDU

İŞLETME

DOKTORA

TUTUNDURMA ÇABALARI VE BU ÇABALARIN MARKA SECİMİNE ETKİLERİ

YRD.DOÇ.DR.ABDULLAH ÖÇER

19.02.1999

HALİS

DEMİR

İŞLETME

DOKTORA

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRK HİZMET SEKTÖRÜNDE YÖNETİCİ PROFİLİ (TURİZM-SAĞLIK-FİNAS ÖRNEĞİ)

PROF.DR.KAMİL YAZICI

04.03.1999

FİKRET

ÇANKAYA

İŞLETME

DOKTORA

KALİTE MALİYETLERİNİN MUHASEBE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYEDE Kİ KALİTE MALİYET UYGULAMALARI

PROF.DR.HASAN TÜREDİ

10.08.1999

KEMAL

TURHAN

İŞLETME

DOKTORA

SAĞLIK YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORACLE MİMARİSİYLE ÖRNEK BİR UYGULAMA

PROF.DR.KAMİL YAZICI

27.01.2000

BİRDOĞAN

BAKİ

İŞLETME

DOKTORA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE KURUMSAL KAYNAK YAZILIMLARININ TÜRKİYE UYGULAMALARI

PROF.DR.KAMİL YAZICI

08.12.2000

ENGİN

DİNÇ

İŞLETME

DOKTORA

SANAYİ İŞLETMELERİNDE GENEL ÜRETİM MALİYETLERİNİN DENETİMİ VE BİR UYGULAMA

PROF.DR.HASAN TÜREDİ

27.04.2001

MURAT

ERDOĞAN

İŞLETME

DOKTORA

İŞLETMELERDE MALİ YABANCI KAYNAKLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ

PROF. DR. HASAN TÜREDİ

16.05.2001

SONER

TASLAK

İŞLETME

DOKTORA

ÖRGÜTLERDE GRUP İÇİ ÇATIŞMALAR VE YÖNETİM:BİR HAZIR MODÜLER MOBİLYA FİRMASINDA GRUP İÇİ ÇATIŞMA DURUM ANALİZİ

PROF.DR.KAMİL YAZICI

17.07.2001

TALHA

USTASÜLEYMAN

İŞLETME

DOKTORA

İŞLETMELERDE VERİMLİLİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MODELLERİ KAZUKİO KROSAWA MODELİ VE BİR UYGULAMA

PROF.DR.KAMİL YAZICI

06.09.2001

METİN

ÇOBAN

İŞLETME

DOKTORA

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI 32 VE 39'UN 

DOÇ. DR. YUSUF SÜRMEN

27.09.2001

UĞUR

KAYA

İŞLETME

DOKTORA

İŞLETME-DOĞAL ÇEVRE İLİŞKİLERİNİN MALİ TABLOLAR ARACIĞIYLA RAPORLANMASI VE DENETİMİ

DOÇ.DR.YUSUF SÜRMEN

30.07.2002

HATİCE DİLARA

KESKİN

İŞLETME

DOKTORA

TÜRKİYEDEKİ SÜPER MARKETLERİN ÇOĞRAFİK DAĞILIMINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER:EKONOMETRİK BİR UYGULAMA

YRD.DOÇ.DR.H.SABRİ KURTULDU

05.12.2003

AKİF

TABAK

İŞLETME

DOKTORA

LİDERLİK SÜRECİNDE İZLEYİCİLERİN DAVRANIŞ BİCİMLERİNİN BELİRLENMESİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR UYGULAMA

DOÇ.DR.TANER ACUNER

11.05.2004

İBRAHİM

AVCI

İŞLETME

DOKTORA

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YÖNETİCİ GELİŞTİRME (MÜLKİ İDARİ AMİRLERİ ÖRNEĞİ)

PROF.DR.KAMİL YAZICI

17.08.2004

MAHMUT NEDİM

BAYUK

İŞLETME

DOKTORA

MÜŞTERİ SADAKATİ VE BANKACILIKTA MÜŞTERİ SADAKATİNDE SOSYO-KÜLTÜREL VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLERİN ROLÜ

YRD.DOÇ.DR.H.SABRİ KURTULDU

17.08.2004

MEHMET

KARA

İŞLETME

DOKTORA

PAZARLAMA MÜHENDİSLİĞİ YAZILIMLARI MODELLERİNİN PAZARLAMA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

YRD.DOÇ.DR.HASAN AYYILDIZ

24.11.2004

AYKUT

KARAKAYA

İŞLETME

DOKTORA

MÜLKİYET YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ

PROF.DR.HÜSEYİN DAĞLI

16.03.2005

ARZU

EROL

İŞLETME

DOKTORA

TÜRKİYEDE UYGULANMAKATA OLAN İHRACAT TEŞVİKLERİ VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ İHRACATÇI İŞLETMELERİN YARARLANMA DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

PROF.DR.KAMİL YAZICI

09.12.2005

ABDULKERİM

DAŞTAN

İŞLETME

DOKTORA

BİLGİ VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDE YAŞANAN GELİŞMELERİN MUHASEBE  EĞİTİMİNE ETKİSİ:TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

PROF.DR.YUSUF SÜRMEN

17.02.2006

ÇİĞDEM

ŞAHİN

İŞLETME

DOKTORA

TÜKETİCİLERİN MARKALI ÜRÜNLERE YÖNELİK OLUMLU TUTUM VE DAVRANIŞ GELİŞTİRMELERİNDE MARKA KİŞİLİĞİNİN ROLUNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

YRD.DOÇ.DR.H.SABRİ KURTULDU

06.04.2006

TÜLAY

İLHAN

İŞLETME

DOKTORA

TÜRKİYEDE FALİYETTE BULUNAN ULUSLARARASI ORTAK GİRİŞİMLERDE ÖRGÜTSEL DEĞERLERİN VE UYGULAMALARIN TOPLUMSAL TEMELLERİ

PROF.DR.KAMİL YAZICI

27.04.2006

KADER

TAN

İŞLETME

DOKTORA

TÜRK YÖNETİM ANLAYIŞINDA ORTAKLAŞA DAVRANIŞTAN BİREYSELLİĞE GEÇİŞ SÜRECİNİN İŞ SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:TÜSİAD-MÜSİAD ÖRNEĞİ

PROF.DR.KAMİL YAZICI

16.06.2006

EKREM

CENGİZ

İŞLETME

DOKTORA

KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR OLARAK MÜZELERDE PAZARLAMA FALİYETLERİ:PAZARLAMA KARMASI UNSURLARININ MÜZELERDE MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİNE İLİŞKİN YAPISAL BİR MODEL ÖNERİSİ

YRD.DOÇ.DR.HASAN AYYILDIZ

02.03.2007

FAZIL

KIRKBİR

İŞLETME

DOKTORA

TÜRKİYEDE TERMAL TURİZM PAZARLANMASINDA MÜŞTERİ SADAKATİNE YÖNELİK YAPISAL BİR MODEL ÖNERİSİ

YRD.DOÇ.DR.HASAN AYYILDIZ

16.03.2007

GÖKHAN

YILMAZ

İŞLETME

DOKTORA

TÜRKİYEDE HASTANE İŞLETMELERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANMI (OUTSOURCING) VE HİZMET ALAN YÖNETİCİLER ACISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

PROF.DR.KAMİL YAZICI

15.06.2007

MEHMET ALPASLAN

DURUKANOĞLU

İŞLETME

DOKTORA

DOĞA TURİMİNE KATILAN TURİSTLERİN PROFİLİ VE SATINALMA KARARLARINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE AKDENİZ VE KARADENİZ BÖLGESİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI

YRD.DOÇ.DR.H.SABRİ KURTULDU

13.07.2007

TANER

BÜYÜKGÖZ

İŞLETME

DOKTORA

SEKTÖREL BAZDA KADEME YÖNETICILERININ MOTIVASYON DÜZEYLERININ HERZBERG' IN ÇIFT FAKTÖR KURAMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDIRILMESI

PROF.DR.KAMIL YAZICI

15.07.2008

SEDAT

BOSTAN

İŞLETME

DOKTORA

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ HASTANE İŞLETMELERİ ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİM ETKİSİ (YÖNETİCİ PERSPEKTİFİ)

PROF. DR. TANER ACUNER

02.06.2009

AHMET

KURTARAN

İŞLETME

DOKTORA

ARBİTRAJ FİYATLANDIRMA MODELİNİN FARKLI FAKTÖRLERLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İMKB'DE TEST EDİLMESİ

PROF.DR.HÜSEYİN DAĞLI

21.08.2009

MELİKE

KURTARAN

İŞLETME

DOKTORA

FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİN MODELLERİNİN İMKB'DEKİ FİRMALAR İÇİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

PROF.DR.OSMAN KARAMUSTAFA

18.09.2009

İLKER MURAT

AR

İŞLETME

DOKTORA

TEKNOPARKLARDA YERLEŞİK FİRMALAR İÇİN YENİLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE YENİLİĞİN FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

PROF. DR. BİRDOĞAN BAKİ

02.10.2009

DAVUT

AYGÜN

İŞLETME

DOKTORA

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN MUHASEBENİN GELİŞİMİNE ETKİSİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

PROF.DR.YUSUF SÜRMEN

06.11.2009

KURTULUŞ YILMAZ

GENÇ

İŞLETME

DOKTORA

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ-ÖRGÜTSEL PERFORMANS İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE'NİN BÜYÜK İŞLETMELERİNDE YAPILAN BİR UYGULAMA

PROF. DR. TANER ACUNER

18.12.2009

BİLAL

GEREKAN

İŞLETME

DOKTORA

İÇ DENETIMDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): İMKB-100 ENDEKSINDE İŞLEM GÖREN ŞIRKETLER ÜZERINDE BIR ARAŞTIRMA

DOÇ.DR.ENGIN DİNÇ

25.06.2010

BÜNYAMİN

ER

İŞLETME

DOKTORA

HALKA ARZLARDA KAR TAHMINI AÇIKLAMA: EĞILIM , DOĞRULUK VE HISSE SENEDI PERFORMANSI İLIŞKISI ÜZERINE İ.M.K.B. UYGULAMASI

DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM BULUT

25.06.2010

AHMET MUTLU

AKYÜZ

İŞLETME

DOKTORA

TÜRK TÜKETICILERIN EKOLOJIK SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKI EDEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESI ÜZERINE BIR MODEL DENEMESI

DOÇ. DR. HASAN AYYILDIZ

08.10.2010

SALİH

YILDIZ

İŞLETME

DOKTORA

ELEKTRONİK HİZMET MARKA DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER:ELEKTRONİK HİZMET MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA.

PROF. DR. HÜSEYİN SABRİ KURTULDU

02.08.2011

İDİRİS

VARICI

İŞLETME

DOKTORA

HİLE RİSKİ VE DENETÇİNİN SORUMLULUĞU: HİLE RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DOÇ.DR.ENGİN DİNÇ

29.11.2011

HASAN

AYAYDIN

İŞLETME

DOKTORA

GELİŞEN  PİYASALARDA HİSSE SENEDİ GETİRİSİNİ ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ: PANEL VERİ ANALİZİ

PROF.DR.HÜSEYİN DAĞLI

26.01.2012

TARHAN

OKAN

İŞLETME

DOKTORA

KURUMSAL YÖNETİMİN VE KURUMSAL MESAFENİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE KÖKENLİ ÇOKULUSLU  İŞLETMELERİN STRATEJİ TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ

DOÇ. DR. TÜLAY İLHAN NAS

07.02.2012

AYTEN

TURAN KURTARAN

İŞLETME

DOKTORA

TÜRKİYE'DE İLK HALKA ARZLARIN FİYAT PERFORMANSLARININ SEKTÖRLER İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

PROF.DR. HÜSEYİN DAĞLI

20.03.2012

MEHMET

DURGUT

İŞLETME

DOKTORA

İNSAN KAYNAKLARINA YÖNELİK FAALİYETLERİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMA BOYUTU: İMKB ÖRNEĞİ

PROF. DR. UĞUR KAYA

20.03.2012

MÜZEYYEN ESRA

ATUKALP

İŞLETME

DOKTORA

YABANCI SERMAYEELİ BANKALAR VE YABANCI MÜLKİYETİNİN MEVDUAT BANKALARI FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ

PROF.DR. MUSTAFA EMİR

17.07.2012

İSKENDER

PEKER

İŞLETME

DOKTORA

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİYLE LOJİSTİK MERKEZ YERİ SEÇİMİ: TRABZON ÖRNEĞİ

PROF. DR. BİRDOĞAN BAKİ

18.12.2012

ZUHAL

ÇİLİNGİR

İŞLETME

DOKTORA

KÖKEN ÜLKE ETKİSİNİN TÜKETİCİLERİN ÜRÜN DEĞERLENDİRMELERİ VE SATIN ALMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK DENEYSEL NİTELİKLİ  BİR ARAŞTIRMA

PROF. DR. HÜSEYİN SABRİ KURTULDU

04.01.2013

SEMRA

BANK

İŞLETME

DOKTORA

FİRMAYA ÖZGÜ RİSKİN İMKB'DE ARAŞTIRILMASI VE ANALİZİ  

PROF. DR. HÜSEYİN DAĞLI

15.01.2013

EMEL

YILDIZ

İŞLETME

DOKTORA

ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM: TÜKETİCİLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YORUM YAZMAYA TEŞVİK EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

DOÇ. DR. HASAN AYYILDIZ

19.07.2013

NİMET

ERYİĞİT

İŞLETME

DOKTORA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YENİLİK PERFORMANSINA ETKİSİ: ISO 1000 UYGULAMASI

YRD. DOÇ. DR. İLKER MURAT AR

12.12.2013

ABDULLAH

UZUN

İŞLETME

DOKTORA

AKTİVİSTLER, ŞİRKETLER VE DEVLET ETKİLEŞİMLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DEKİ  HES  SEKTÖRÜNÜN YAPILANMASI:  DOĞU  KARADENİZ  OLAYI

DOÇ. DR. KADER ŞAHİN

27.12.2013

GÜLÇİN

BİLGİN TURNA

İŞLETME

DOKTORA

ÜRÜN ÜLKE İMAJI VE TURİZM  DESTİNASYON İMAJINIIN  ULUSLARARASI TÜKETİCİ DAVRANIŞINA ETKİSİ:TÜRKİYE, İSPANYA, ALMANYA, İSVEÇ VE HOLLANDA'NIN ÜLKE İMAJLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

DOÇ. DR. HASAN AYYILDIZ

14.02.2014

EMRAH

KOPARAN

İŞLETME

DOKTORA

ULUSAL KÜLTÜRÜN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ  ETKİSİ: KÜLTÜRLER ARASI KARŞILAŞTIRMA  

DOÇ. DR. TÜLAY İLHAN NAS

07.03.2014

SALİH

MEMİŞ

İŞLETME

DOKTORA

LİSANSLI DEPO YER SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KARADENİZ BÖLGESİNDE'NDE FINDIK MAMULÜ İHRACATI YAPAN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

YRD.DOÇ.DR.HATİCE DİLARA KESKİN

27.06.2014

YUSUF

SÜRMEN

İKTİSAT

DOKTORA

TÜRKİYE'DE DENİZ YÜK TAŞIMA İŞLETMELERİNDE MUHASEBE ORGANİZASYONU

PROF. DR. İSMAİL ÖZASLAN

06.06.1905

OSMAN

PEHLİVAN

İKTİSAT

DOKTORA

VERGİ YÖNETİMİ

PROF. DR. Ö. FARUK BATIREL

07.06.1905

VASFİ 

HAFTACI

İKTİSAT

DOKTORA

MALOLUŞ MUHASEBESİNDEN YARARLANARAK ÜRETKENLİĞİ ÖLÇME VE DENETLEME 

PROF. DR. MEHMET YAZICI

07.06.1905

HASAN 

TÜREDİ

İKTİSAT

DOKTORA

HOLDİNGLERDE MALİ TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ 

PROF. DR. İSMAİL ÖZASLAN

07.06.1905

MUSTAFA 

ÇIKRIKÇI

İKTİSAT

DOKTORA

KAYNAK AKTARMA VE YÖNLENDİRME İŞLEVİ AÇISINDAN TÜRK BANKA SİSTEMİ (1973-1983 DÖNEMİ MEVCUT DURUM)

PROF. DR. A. SAİT YÜKSEL

07.06.1905

NECATİ 

TÜREDİ

İKTİSAT

DOKTORA

EKONOMETRİK YÖNTEMLERLE TRABZON İÇİN ET TALEP TAHMİNİ

PROF. DR. AHMET KILIÇBAY

1985-1986

A. HAMDİ

İSLAMOĞLU

İKTİSAT

DOKTORA

PERAKENDE DÜZEYİNDE GIDA MADDESİ VE KOLAYDA MALLARI PAZARLAMADA ÇAPRAZ REKABET

PROF. DR. MEHMET OLUÇ

09.06.1905

HİLMİ

ZENGİN

İKTİSAT

DOKTORA

TÜRKİYE'DE PPAKETLİ ÇAY DAĞITIMININ OPTİMİZASYONU (ULAŞTIRMA MODELİ)

PROF. DR. AHMET KILIÇBAY

09.06.1905

DİLEK

FETTAHOĞLU

İKTİSAT

DOKTORA

BİRİKİMLİ TOPLAM DENETİM GRAFİKLERİ VE TRABZON YÖRESİNDEKİ BİR İŞLETMEYE UYGULAMA

PROF. DR. KENAN GÜRTAN

09.06.1905

YASEMİN

 ÖZATA ÇETİNKAYA

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA

YEREL YÖNETİMLER REFORUMUNUN YEREL VE BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ

PROF.DR. MESUT ÇAPA

17.07.2012

ÖMER

 LİMANLI

EKONOMETRİ

DOKTORA

TÜRKİYE’DE HANEHALKI GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN MİKROEKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ

PROF. DR. RAHMİ YAMAK

14.11.2014

KEMAL

EYÜBOĞLU

İŞLETME

DOKTORA

HALKA AÇIK BİLGİLERİN HİSSE SENEDİ PERFORMANSINA ETKİSİ : BİST - 30 COMPANİES

DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM BULUT

16.12.2014

DUYGU

ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ

İŞLETME

DOKTORA

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN KESİTSEL ANOMALİLERİN BORSA İSTANBULDA İNCELENMESİ

PROF. DR. HÜSEYİN DAĞLI

02.12.2014

UĞUR

SEVİM

İŞLETME

DOKTORA

PETROL, PETROL PİYASALARI VE PETROL FİYATLARININ TÜRKİYEDE İMALAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER AÇISINDAN YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PROF. DR. HÜSEYİN DAĞLI

02.12.2014

MURAT

BERBEROĞLU

İŞLETME

DOKTORA

ÇİN'DEN YAPILAN İTHALATIN TÜRKİYE'DEKİ FİRMALARIN PERFORMANSINA ETKİSİ : ISO 1000 ARAŞTIRMASI

DOÇ. DR. BÜNYAMİN ER

02.12.2014

SEVAL 

AKBULUT

İKTİSAT

DOKTORA

DIŞ TİCARET DENGESİ - DIŞ TİCARET HADDİ İLİŞKİSİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2002-2012) DÖNEMİ

PROF. DR. HARUN TERZİ

02.12.2014

EMEK ASLI

CİNEL

İKTİSAT

DOKTORA

MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVLERİNİN BELİRLEYİCİLERİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ , 2000-2013

PROF. DR. NEBİYE YAMAK

25.11.2014

NURAN 

ÖZTÜRK

İKTİSAT

DOKTORA

SERMAYE KAÇIŞLARININ EKONOMİK VE KURUMSAL BELİRLEYİCİLERİNİN ANALİZİ : GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİ

DOÇ. DR. SEYFETTİN ARTAN

16.12.2014

EGEMEN 

İPEK

İKTİSAT

DOKTORA

HANE HALKI TÜKETİM DAVRANIŞLARINI ÖLÇMEYE YÖNELİK TALEP SİSTEMİ TEORİLERİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

PROF. DR. HAYDAR AKYAZI

30.12.2014

ÖMER

LİMANLI

EKONOMETRİ

DOKTORA

TÜRKİYE'DE HANE HALKI GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN MİKROEKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ

PROF. DR. RAHMİ YAMAK

14.11.2014

FATMA

YILDIRMIŞ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

SÖZLÜ KÜLTÜR VE GELENEK BAĞLAMINDA TRABZON YÖRESİ GELENEKSEL EL SANATLARI

PROF. DR. KEMAL ÜÇÜNCÜ

16.12.2014

MUSTAFA

AÇA

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

GİRESUN VE TRABZON İLLERİ BALIKÇILARININ MESLEK FOLKLORU

PROF.DR.KEMAL ÜÇÜNCÜ

11.03.2015

HAKAN

PABUÇCU

EKONOMETRİ

DOKTORA

UYARLANABİLİR SİNİRSEL BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ TABANLI ALTERNATİF BİR KREDİ DERECELENDİRME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

DOÇ. DR. TUBA YAKICI AYAN

04.03.2015

SÜLEYMAN

ÇAKIR

İŞLETME

DOKTORA

BÜTÜNLEŞİK BULANIK SHANNON ENTROPİ-BULANIK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE TEKNOLOJİ FİRMALARINDA ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ

DOÇ. DR. SELÇUK PERÇİN

04.03.2015

NAGİHAN

BİRİNCİ

İKTİSAT

DOKTORA

TEORİ VE UYGULAMA BAZINDA DÜZ VE ARTAN ORANLI VERGİ TARİFELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

PROF. DR. HAYDAR AKYAZI

29.04.2015

DOĞAN 

SALTAŞ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA

THE EFFECT OF SOCİAL NETWORKS ON INTERCULTURAL COMMUNİCATİON AND AWARENESS:THE FACEBOOK CASE

DOÇ. DR. M. NACİ KAYAOĞLU

29.04.2015

KADİR 

SANCAK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

DIŞ POLİTİKADA BİR ETKİ ARACI OLARAK YUMUŞAK GÜÇ: TÜRKİYE'NİN YUMUŞAK GÜCÜNÜN ANALİZİ VE AZERBAYCAN ÜZERİNDEKİ YUMUŞAK GÜÇ KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PROF. DR. HAYATİ AKTAŞ

22.04.2015

ALİ ŞÜKRÜ

ÖZBAY

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA

CORPUS ANALYSIS OF THE SUPPORT VERB CONSTRUCTION DEVELOPMENT AND USE BY EFL LEARNERS

DOÇ. DR. M. NACİ KAYAOĞLU

18.03.2015

FEHMİ 

TURGUT

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA

POWER STRUGGLE İN SHAKESPEARE'S ROMAN TRAGEDİES: CORİOLANUS, ANTONY CLEOPATRA AND JULİUS CAESAR

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA ZEKİ ÇIRAKLI

08.04.2015

YÜKSEL 

KÜÇÜKER

TARİH

DOKTORA

TARİHİ ARKA PLANIYLA PONTUS MESELESİ VE BİR ALGI YÖNTEMİ OLARAK YABANCI BASINA YANSIMASI

PROF. DR. HİKMET ÖKSÜZ

13.05.2015

NAGHMEH

VARGHAIYAN

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA

WOMEN'S HUMOUR İN BARBARA PYM'S FİCTİON

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA ZEKİ ÇIRAKLI

13.05.2015

HAVVANUR FEYZA

ERDEM

EKONOMETRİ

DOKTORA

OPTİMAL MAKROEKONOMİK BELİRSİZLİK ENDEKSİNİN OLUŞTURULMASI:TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PROF. DR. RAHMİ YAMAK

27.05.2015

NİHAN

BİRİNCİOĞLU

İŞLETME

DOKTORA

AİLE İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNE İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ:DOĞU KARADENİZ ÖRNEĞİ

PROF.DR.TANER ACUNER

27.05.2015

KARAM

NAYEBPOUR

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA

INTRAMENTAL FICTIONAL MINDS IN IN IAN MCEWAN'S AMSTERDAM AND ON CHESIL BEACH

YRD. DOÇ. DR. M. ZEKİ ÇIRAKLI

24.06.2015

CAN

USTA

İKTİSAT

DOKTORA

TÜRKİYE'DE ENERJİ TÜKETİMİ EKONOMİ BÜYÜME İLİŞKİSİNİN BÖLGESEL VE SEKTÖREL ANALİZİ

PROF. DR. METİN BERBER

24.06.2015

EMRE

BULUT

İKTİSAT

DOKTORA

2007 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİ ÜZERİNE TEORİK TARTIŞMALAR : AVUSTURYACI VE ANAAKIM KONJONKTÜR TEORİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

PROF. DR. ERSAN BOCUTOĞLU

29.07.2015

SELCEN

SARI

İŞLETME

DOKTORA

SOSYAL SERMAYE İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ VE   BU İLİŞKİDE ULUSLARARASI ÇEŞİTLENMENİN ARACILIK ETKİSİ: TÜRK İŞLETME GRUPLARI ÖRNEĞİ

DOÇ. DR. TÜLAY İLHAN NAS

29.07.2015

ALİ 

AKAY

EKONOMETRİ

DOKTORA

TOPLU TAŞIMA AĞLARI ÜZERİNDE GÜZERGAH OPTİMİZASYONU PROBLEMİNE EN AZ AKTARIM ODAKLI BİR ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

DOÇ. DR. TUBA YAKICI AYAN

05.08.2015

BURCU

YILMAZ ŞAHİN

İKTİSAT

DOKTORA

DIŞA AÇIKLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ

PROF. DR. YAKUP KÜÇÜKKALE

05.08.2015

ÖZGE

KORKMAZ

EKONOMETRİ

DOKTORA

MİNSKY FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK HİPOTEZİ: BORSA İSTANBUL (BİST) 100 ÜZERİNE UYGULAMA

PROF. DR. RAHMİ YAMAK

08.07.2015

AYÇA

EMİNOĞLU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

ULUSLARARASI POLİTİKADA DEVLETLERİN TANINMASI: KOSOVA ÖRNEĞİ

PROF. DR. HAYATİ AKTAŞ

02.09.2015

SEBAHİTTİN

USTA

TARİH

DOKTORA

TRABZON'DA VAKIFLAR (1550-1650)

PROF. DR. KENAN İNAN

09.09.2015

YÜCEL

DURSUN

TARİH

DOKTORA

TRABZON EYALETİ'NDE KIRSAL YERLEŞİM: YOMRA NAHİYESİ ÖRNEĞİ: ( 1461-1682)

PROF. DR. KENAN İNAN

28.10.2015

FATMA

KOLCU

İKTİSAT

DOKTORA

ENFLASYON-NİSPİ FİYAT DEĞİŞKENLİĞİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PROF. DR. NEBİYE YAMAK

17.02.2016

ABDULGANİ

BOZKURT

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

ARAP BAHARI SÜRECİNDE ÜRDÜN REJİMİNİN AYAKTA KALMA STRATEJİLERİ: ÇOK DÜZEYLİ BİR ANALİZ

PROF. DR. MOHAMMAD ARAFAT

17.02.2016

YAHYA

DEMİRKANOĞLU

KAMU YÖNETİMİ

DOKTORA

TÜRKİYE'DE MUHAFAZAKAR SAĞ VE KADIN: MSP'DEN AK PARTİ'YE DEĞİŞEN SİYASAL PANORAMA

PROF. DR. NEZAHAT ALTUNTAŞ

06.01.2016

NURDAN 

DEĞİRMENCİ

EKONOMETRİ

DOKTORA

FİNANSAL PİYASALAR AASINDAKİ OYNAKLIK YAYILIMI: KIRILGAN SEKİZLİK ÜLKELER

DOÇ. DR. ZEHRA ABDİOĞLU

03.02.2016

EMRULLAH

METE

İKTİSAT

DOKTORA

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE' DE İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ

PROF. DR. HAYDAR AKYAZI

30.12.2015

SERDAR

KESGİN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

KÜRESEL VE BÖLGESEL PERSPEKTİFTEN DOĞU AKDENİZ GÜVENLİĞİ

PROF. DR. GÖKHAN KOÇER

16.12.2015

ÜLKÜ 

KÖKSAL

TARİH

DOKTORA

TRABZON'DA DERNEKLEŞME SÜRECİ (1919-1950)

PROF. DR. HİKMET ÖKSÜZ

03.02.2016

AYŞE CANSU

GÖK

İŞLETME

DOKTORA

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMI: TÜRK İMALAT İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

PROF. DR. SELÇUK PERÇİN

23.12.2015

ÖMER

YAZAN

İŞLETME

DOKTORA

MUHASEBE BİLGİ KALİTESİ AÇISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK, KAZANÇ YÖNETİMİ VE FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ

PROF. DR. UĞUR KAYA

18.11.2015

TURGAY

KABAK

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

RİZE İLE HALK BİLİM MONOGRAFİSİ

PROF. DR. KEMAL ÜÇÜNCÜ

09.03.2016

HAMZA

KOÇ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

NİZAMİNİN DÖRT MESNEVİSİNİN MENSUR TERCÜMESİ (HEFT PEYKER, İSKENDERNAME, HÜSREV Ü ŞİRİN, LEYLA VÜ MECNUN, İNCELEME -EDİSYON KRİTİKLİ METİN)

DOÇ.DR.ÖZER ŞENÖDEYİCİ

12.04.2016

SÜLEYMAN

GÖKDEMİR

İKTİSAT

DOKTORA

POLİTİK KONJEKTÜR DALGALARI VE GELENEKSEL FIRSATÇI MODELİN TÜRKİYEYE UYGULANMASI (1950-2013)

PROF. DR. ERSAN BOCUTOĞLU

14.06.2016

ZUHAL

ÇALIK TOPUZ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ KARARLARININ FİLİSTİN-İSRAİL BARIŞ SÜRECİNE ETKİSİ

PROF. DR. MOHAMMAD ARAFAT

17.05.2016

GÜL

YILMAZ ÇAL

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

OSMANZADE TA'İB AHMET'İN MÜNŞEATI (TRANSKRİPSİYONLU METİN-İNCELEME) TÜRKÇE KELİME GRUPLARI

PROF. DR. A. MEVHİBE COŞAR

24.05.2016

DERYA

SÜRMELİOĞLU PARLAR

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

PETROLÜN ÜLKE POLİTİKALARINA ETKİSİ: KUVEYT ÖRNEĞİ

DOÇ. DR. SÜLEYMAN ERKAN

12.07.2016

CEMHAN

KOCABAŞ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

HEGEMONYA İLE SINIR GÜVENLİĞİ: AB KOMŞULUK POLİTİKASININ AKDENİZ HAVZASI UYGULAMALARININ ELEŞTİREL TEORİNİN HEGEMONYA KAVRAMI ACISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

PROF. DR. HAYATİ AKTAŞ

26.07.2016

GÜLŞAH

MANZAK

İKTİSAT

DOKTORA

2007-2009 KÜRESEL FİNANS KRİZİNİN İNCELENMESİ VE KRİZİN MERKEZ BANKAÇILIĞINA YANSIMALARI: VARLIK FİYAT BALONLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE'DE MAKRO İHTİYATİ POLİTİKA UYGULAMALARI

PROF. DR. ERSAN BOCUTOĞLU

02.08.2016

NADİDE

HÜSNÜOĞLU

İKTİSAT

DOKTORA

ULUSLARARASI DİJİTAL BÖLÜNMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: GELİŞMİŞ VE EZ GELİŞMİŞ ÜLKELER İÇİN BİR UYGULAMA

PROF. DR. LÜTFÜ ÖZTÜRK

19.07.2016

ESRA

ATABAY

İŞLETME

DOKTORA

DESTEK HİZMET KURULUŞLARINDAKİ KONTROLLERE YÖNELİK GÜVENCE DENETİMİ VE TÜRKİYE'DE FİNANS SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

PROF. DR. ENGİN DİNÇ

28.06.2016

BETÜL

ÇAL

İŞLETME

DOKTORA

FİNANSAL YATIRIM KARARLARINDA BORSA MARKASININ ROLÜ: TÜRKİYE-İRLANDA PAY PİYASALARI KARŞILAŞTIRMASI

PROF. DR. HÜSEYİN SABRİ KURTULDU

24.06.2016

ERTUĞRUL

KAROĞLU

İŞLETME

DOKTORA

EV SAHİBİ ÜLKENİN  KURUMSAL YÖNETİM MEKANİZMASININ YABANCI İŞLETMENİN ORTAKLIK PAYI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANGLO-SAKSON VE KITA AVRUPASI MODELİNDEN GELEN YABANCI ORTAKLAR

DOÇ.DR.KADER TAN ŞAHİN

28.09.2016

ZÜLEYHA 

YILMAZ

İŞLETME

DOKTORA

GÜÇLENDİRME / YIKIM- YAPIM KARARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ

PROF. DR. FİKRET ÇANKAYA

23.08.2016

MELİH 

YÜCESAN

EKONOMETRİ

DOKTORA

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLANMASI UYGULAMASI: MOBİLYA SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

PROF. DR. HİLMİ ZENGİN

09.08.2016

ELİF

ÖKSÜZ GÜNEŞ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

KEMAL ÖZER'İN ŞİİRLERİNİN İNCELENMESİ

PROF. DR. ÜLKÜ ELİUZ

23.08.2016

MUZAFFER

 UZUN

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

NAZAN BEKİROĞLU'NUN "NAR AĞACI" ADLI ROMANINDA BAĞDAŞIKLIK VE BAĞDAŞIKLIK EKSENİNDE BİR SÖZ VARLIĞI ÇÖZÜMLEMESİ

PROF. DR. ASİYE MEVHİBE COŞAR

23.11.2016

ERCAN

SARICAOĞLU

KAMU HUKUKU

DOKTORA

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA VERGİ SUÇ VE KABAHATLERİ BAKIMINDAN YORUM VE İSPAT

YRD. DOÇ. DR. RECEP NARTER

07.12.2016

VAHİT

GÜNTAY

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

ULUSLARARSI İLİŞKİLER TEMELİNDE SİBER GÜVENLİK: MİKRO SİBER İTTİFAK TEROSİ (MİCRO-CAT)

PROF. DR. HAYATİ AKTAŞ

07.12.2016

ZEYNEP 

İNAN ALİYAZICIOĞLU

TARİH

DOKTORA

JAKOB PHİLİPP FALLMERAYER’İN SEÇME ESERLERİNDE BİZANS-OSMANLI DOĞUSU İMGESİ

PROF. DR. KENAN İNAN

04.01.2017

GÖKHAN

DEMİR

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

ET-TANSİSÜ'L-MUNTAZAR Fİ ŞERHİ EBYÂTİ'T-TELHİS VEL-MUHTASAR (TRANSKRİPSİYONLU METİN-İNCELEME)

DOÇ.DR. MÜCAHİT KAÇAR

04.01.2017

ERSİN 

BURNAZ

İŞLETME

DOKTORA

DESTİNASYON REKABETÇİLİĞİ ENDEKSİ ÖNERİSİ

DOÇ.DR. HASAN AYYILDIZ

21.12.2016

OĞUZHAN

SUNGUR

İKTİSAT

DOKTORA

TÜRKİYE'DE YATIRIM KARARLARININ RASYONELLİK DEĞERLENDİRMESİ: DAVRANIŞSAL İKTİSAT BAĞLAMINDA  NİTEL BİR ÇALIŞMA

PROF. DR. LÜTFÜ ÖZTÜRK

21.12.2016

SEDA  

UYSAL BOZASLAN

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

ABDÜLMECİD SİVASÎ'NİN ŞERH-İ  CEZÎRE-İ MESNEVİ'Sİ (METİN-İNCELEME) VE YÛSUF-I SİNE-ÇÂK'İN CEZÎRE-İ MESNEVİ'SİNİN TÜRKÇE ŞERHLERİ (KARŞILAŞTIRMA-SADELEŞTİRİLMİŞ ORTAK METİN)

DOÇ.DR. MÜCAHİT KAÇAR

11.01.2017

ZEKERİYA ERAY

ESER

İKTİSAT

DOKTORA

EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER VE KALKINMA

PROF. DR. BAYRAM GÜNGÖR

25.01.2017

ERTUĞRUL

TAN

TARİH

DOKTORA

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI'DA VEBÂ VE BİR ÖRNEK OLARAK GEVREKZÂDE HÂFIZ HASAN EFENDİ "MİCENNETÜ'T- TÂ'ÛN VE'L-VEBÂ' " İSİMLİ ÇALIŞMASI

PROF.DR.TEMEL ÖZTÜRK

08.03.2017

EROL 

TEKİN

İŞLETME

DOKTORA

FİRMA VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ÖZELLİKLERİNİN KOBİ'LERİN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TİM 1000 ÖRNEĞİ

DOÇ.DR. TÜLAY İLHAN NAS

01.03.2017

MUSTAFA KEREM

KOBUL

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

A COMPARATİVE STUDY ON COMPREHENSİON LEVEL AND ATTİUDES OF FİELD- DEPENDENT AND INDEPENDENT EFL LEARNERS İN TWO DİFFERENT MODES OF READİNG: ASSSİSED AND UNASSİSTED- READİNG

DOÇ.DR. MUSTAFA NACİ KAYAOĞLU

22.02.2017

FATİH

ÖZDEMİR

İŞLETME

DOKTORA

SOSYAL YENİLİK POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME VE BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME MODELİ ÖNERİSİ 

DOÇ.DR. İLKER MURAT AR

30.03.2017

ŞAKİRE 

ERBAY ÇETİNKAYA

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

THE EFFECTİVENESS OF AN ENGLİSH AS AN INTERNATİONAL LANGUAGE (EIL)- ORİENTED GENERAL ENGLİSH COURSE: THE PERSPECTİVE OF A PRACADEMİC

DOÇ.DR. MUSTAFA NACİ KAYAOĞLU

30.03.2017

ZEYNEP

ŞAHİN

İŞLETME

DOKTORA

TÜRKİYE'DE GRI KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARI VE KOBİ’LERE YÖNELİK RAPORLAMA ÖNERİSİ

PROF.DR. FİKRET ÇANKAYA

18.04.2017

YILDIRAY

YILDIRIM

TARİH

DOKTORA

TANZİMAT DÖNEMİNDE AYINTAB'IN (GAZİANTEP) SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI (1839-1876)

PROF.DR. MELEK ÖKSÜZ

19.04.2017

SELİM 

KURT

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

KARADENİZ GÜVENLİK MİMARİSİNİN OLUŞUMU VE TÜRKİYE'NİN ROLÜ 

PROF. DR. MOHAMMAD ARAFAT

02.05.2017

ESRA 

BULUT

İŞLETME

DOKTORADAVRANIŞSAL KURUMSAL FİNANS EKSENİNDE KAR PAYI DAĞITIM KARARLARI: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

DOÇ.DR.BÜNYAMİN ER

10.05.2017

MEHMET

DİNÇASLAN

İKTİSAT

DOKTORASABRİ F. ÜLGENER VE İDRİS KÜÇÜKÖMER'İN PERSPEKTİFİNDEN OSMANLI -TÜRK TOPLUMUNDA İKTİSADİ GERİ KALMIŞLIK ANALİZİ

PROF.DR. HAYDAR AKYAZI

10.05.2017

SİNAN 

BAŞARAN

TARİH

DOKTORA

RİZE SİYASİ TARİHİ (1923-1950)

PROF.DR. HİKMET ÖKSÜZ

27.04.2017

GÜLAY

ÇİZGİCİ

İŞLETME

DOKTORA

MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ

PROF.DR.MUSTAFA EMİR

05.07.2017

MUSTAFA

UYSAL   

İŞLETME

DOKTORA

ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRMENİN PORTFÖY PERFORMANSINA ETKİSİ: GELENEKSEL VE İSLAMİ HİSSE SENEDİ PİYASALARI İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA

PROF.DR.MUSTAFA EMİR

05.07.2017

DERYA 

ALTINTAŞ

İŞLETME

DOKTORA

SİEMA FİLMLERİNDE ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARI VE MARKA FARKINDALIĞINA YÖNELİK İZLEYİCİ TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER: OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 FİLMİ ÖRNEĞİ

PROF.DR.HÜSEYİN SABRİ KURTULDU

12.07.2017

MELİH 

KUTLU

İŞLETME

DOKTORA

STATİK FİNANSAL VARLIK FİYATLAMA MODELLERİNİN BORSA İSTANBUL’DA TESTİ

PROF.DR.ŞEREF KALAYCI

05.07.2017

İSMAİL

BEKTAŞ

İŞLETME

DOKTORA

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE PERAKENDECİLİK VE MAĞAZA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

DOÇ.DR.HASAN AYYILDIZ

18.07.2017

ATAKAN

DURMAZ

İKTİSAT

DOKTORA

BEŞERİ SERMAYE KAYNAĞI OLARAK DİASPORA: DİASPORADAKİ BİLİM İNSANLARININ TÜRKİYE İLE OLAN İLİŞKİLERİNİN TERSİNE BEYİN GÖÇÜ ÜZERİNE ETKİLERİ

PROF.DR.YAKUP KÜÇÜKKALE

18.07.2017

DİLARA

AYLA

İKTİSAT

DOKTORA

CARİ AÇIK TASARRUF İLİŞKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PROF.DR.YAKUP KÜÇÜKKALE

21.06.2017

EMRAH

FİRİDİN

KAMU YÖNETİMİ

DOKTORA

TÜRKİYE'DE HES SÜRECİNİN İYİ YÖNETİŞİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: DOĞU KARADENİZ ÖRNEĞİ 

YRD.DOÇ.DR. ABDULLAH UZUN

12.07.2017

MUHAMMED  YUNUS

BİLGİLİ

KAMU YÖNETİMİ

DOKTORA

SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

PROF.DR.ABDULKADİR TOPAL

12.07.2017

CEMİL DOĞAÇ

İPEK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

FRANKOFONİ İLE TÜRK KONSEYİ'NİN MUKAYESESİ

PROF.DR.COŞKUN TOPAL

01.08.2017

SİNEM

EYÜBOĞLU

EKONOMETRİ

DOKTORA

MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERDE TOPLULAŞTIRMA PROBLEMİ: TEORİ VE UYGULAMA

DOÇ.DR.ZEHRA ABDİOĞLU

14.08.2017

RAŞİDE 

DAĞ AKBAŞ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

DESİGNİNG. DEVELOPİNG AND DELİVERİNG AN OLİNE MEDİCAL ENGLİSH COURSE WİTH A FOCUS ON ESP AND ONLİNE LEARNİNG: EMP ONLİNE 2016

DOÇ.DR.MUSTAFA NACİ KAYAOĞLU

14.08.2017

SERDAR

GÖKTAŞ

TARİH

DOKTORA

CUMHURİYET DÖNEMİ'NDE BAYBURT (1923-1950)

PROF.DR. MEHMET OKUR

27.11.2017

İSMAİL 

 DURSUNOĞLU

KAMU YÖNETİMİ

DOKTORA

SİYASAL DAVRANIŞ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA : (BAYBURT ÖRNEĞİ)

DOÇ.DR.ATİLA DOĞAN

27.11.2017

KÜBRA

MERT

İŞLETME 

DOKTORA

TÜRKİYE'DEKİ HOLDİNGLERİN ULUSLARARASILAŞMASI

DOÇ.DR.KADER ŞAHİN

13.12.2017

PELİN

ÇELİK

İŞLETME

DOKTORA

E-HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ: UZAKTAN EĞİTİM HİZMETİ VEREN KAMU ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ

PROF.DR. SELÇUK PERÇİN

15.12.2017

İSMAİL HAKKI

KOFOĞLU

İKTİSAT

DOKTORA

GİBSON PARADOKSU TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PROF.DR.YAKUP KÜÇÜKKALE

12.02.2018

ÖZGE 

 BARIŞ TÜZEMEN

EKONOMETRİ

DOKTORA

TÜRKİYE'DE TASARRUF VE BÜYÜME İLİŞKİSİNİN HAAVELMO HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

PROF.DR.RAHMİ YAMAK

20.02.2018

SAMET

TÜZEMEN

EKONOMETRİ

DOKTORA

PETROL FİYATLARININ TÜRKİYE'DE SEKTÖRLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ANALİZİ

PROF.DR. MUSTAFA KÖSEOĞLU

20.02.2018

MEHMET 

ELA

MALİYE

DOKTORA

TÜRKİYE'DE KAMU FİNANSMANINDA İSLAMİ FİNANS ALTERNATİFİ: SUKUK

PROF.DR. AHMET ULUSOY

26.02.2018

METİN

BAYKAN

KAMU HUKUKU

DOKTORA

ANAYASA MAHKEMESİ'NE YAPILAN BİREYSEL BAŞVURULARIN ÖN İNCELEMESİ VE KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ

PROF.DR. MUSTAFA TİFTİK

28.02.2018

MEHMET

CANÇELİK

İŞETME

DOKTORA

SİYASAL KATILIMIN ALTERNATİF BİR YOLU OLARAK SİYASAL TÜKETİCİLİK: TÜRK TÜKETİCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA 

PROF.DR. FAZIL KIRKBİR

05.03.2018

FATMAGÜL 

KALE ÖZÇELİK

KAMU HUKUKU

DOKTORA

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA DEMOKRASİ TEORİSİ BAĞLAMINDA SERBEST SEÇİM HAKKI

PROF.DR. ADİL ŞAHİN

10.04.2018

MUHAMMER 

YETİM

EKONOMETRİ

DOKTORA

DÖVİZ KURLARI İLE TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ ARASINDAKİ GEÇİŞKENLİK ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PROF.DR. RAHMİ YAMAK

10.04.2018

ADİL

CALAP

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

OSMANLI- İNGİLİZ İLİŞKİLERİNDE RUSYA FAKTÖRÜNÜN REALİST PERSPEKTİFTEN İNCELENMESİ (1853-1878)

PROF.DR. COŞKUN TOPAL

11.05.2018

ASLI

ÖZCAN

TARİH

DOKTORA

TRABZON ŞER'İYYE SİCİLLERİNE GÖRE MODERN ÖNCESİ DÖNEMDE OSMANLI KADINI (XVII. YÜZYILIN İLK YARISI)

PROF.DR. KENAN İNAN

03.05.2018

NİLCAN

ALBAYRAK

EKONOMETRİ

DOKTORA

TÜRKİYE'DE BEŞERİ SERMAYE ÖLÇÜMÜ: GİZLİ DEĞİŞKEN YAKLAŞIMI

DOÇ.DR ZEHRA ABDİOĞLU

28.05.2018

HİLAL

YAZICI

KAMU HUKUKU

DOKTORA

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN DEĞİŞEN ROLÜ: HEGEMONYACI KORUMA TEZİNDEN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASI TEZİNE

PROF.DR. ADİL ŞAHİN

29.05.2018

GÜLŞAH

ŞİŞMAN

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

BİLGE KARASU - İNSAN VE ESER

PROF.DR. ÜLKÜ ELİUZ

11.05.2018

NİLGÜN

MÜFTÜOĞLU

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

INDİCATİONS OF MALE AND FEMALE HOMOSOCİAL DESİRE İN BEHAVİOUR AND DİSCOURSE OF THE CHARACTERS İN SARAH FİELDİNG'S FİCTİON

DOÇ.DR MUSTAFA ZEKİ ÇIRAKLI

18.06.2018

HASAN

SAĞLAMEL

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

A COMPARİSON OF THE IMPACT OF TEACHER FEEDBACK WİTHİN AND IRRESPECTİVE OF THE ENGLİSH AS A FOREİGN LANGUAGE LEARNERS' ZONE OF PROXİMAL DEVELOPMENT

DOÇ.DR MUSTAFA NACİ KAYAOĞLU

18.06.2018

GÜLMELEK

DOĞANAY

KAMU YÖNETİMİ

DOKTORA

KENTİN AİDİYET VE BENLİK MEKÂNI OLARAK İNŞASI: GENÇLERİN TRABZON DENEYİMİ VE TRABZONLULUK

PROF. DR. NEZAHAT ALTUNTAŞ DUMAN

04.07.2018

AŞLAR

MELİKOĞLU

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

GİRESUN İLİ HALKBİLİM MONOGRAFİSİ

PROF. DR. KEMAL ÜÇÜNCÜ

04.09.2018

BURHAN 

GÜNAY

İŞLETME

DOKTORA

FİRMA DEĞERİ İLE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİST İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

DOÇ.DR. AHMET KURTARAN

09.10.2018

YILMAZ ONUR 

ARİ

İKTİSAT

DOKTORA

DÖNGÜSEL GÖÇ HAREKETİNİN EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: GÜRCİSTAN-TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PROF. DR. ADEM KALÇA

26.11.2018

AHMET

AKDAĞ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

TELHÎSÜ’L- MİFTÂH’IN TÜRKÇE TERCÜMELERİ VE MÜTERCİMİ BİLİNMEYEN TÜRKÇE BİR TERCÜMESİ (METİN-İNCELEME)

PROF. DR. ASİYE MEVHİBE COŞAR

28.11.2018

OĞUZHAN 

ASLANTÜRK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

ULUSLARARASI VE ULUSAL HUKUKİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’NİN İLTİCA POLİTİKASI: SURİYELİLER ÖRNEĞİ

Prof. Dr. GÖKAN KOÇER

07.01.2019

MUSTAFA

 TEKDERE

MALİYE

DOKTORA

YEREL VERGİ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYELERİN FİNANSMANI AÇISINDAN BİR MODEL ÖNERİSİ

PROF. DR. AHMET ULUSOY

31.12.2018

PELİN

SEÇKİN

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

TÜRKÇEDE DİLSEL BİR KATEGORİ OLARAK OLUMSUZLUK

PROF. DR. ASİYE MEVHİBE COŞAR

12.02.2019

ÖZNUR

YEMEZ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

AESTHETİC TRANSFORMATİON AND FUNCTİONAL DİSPLACEMENT OF MELANCHOLY: THE ANALYSİS OF MELANCHOLİC PERSONA İN THE SELECTED WORKS OF EİGHTEENTH-CENTURY POETS

DOÇ. DR. MUSTAFA ZEKİ ÇIRAKLI

20.02.2019

ALPASLAN 

PATA

TARİH

DOKTORA

YAHUDİ KRONİKLERİNDE HAÇLILAR

PROF. DR. MEHMET ÇOĞ

19.02.2019

ENGİN ÇAĞDAŞ 

BULUT

TARİH

DOKTORA

MODERN TÜRKİYE’DE KOMÜNİZM ALGISI (1923-1960)

PROF. DR. HİKMET ÖKSÜZ

06.03.2019

HÜMEYRA 

 UĞURLU

MALİYE

DOKTORA

VERGİLEMEDE BASİTLİK İLKESİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ

PROF. DR. OSMAN PEHLİVAN

27.03.2019

SÜLEYMAN 

KÖKSAL

TARİH

DOKTORA

KOMÜNİZM DÖNEMİNDE BULGARİSTAN'DA TÜRKİYE ALGISI VE BULGARİSTAN TÜRKLERİNE YÖNELİK ASİMİLASYON POLİTİKALARI

PROF. DR. HİKMET ÖKSÜZ

27.03.2019

MORTAZA 

 OJAGHLOU

İKTİSAT

DOKTORA

TURİZM SEKTÖRÜ VE HOLLANDA HASTALIĞI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PROF. DR. NEBİYE YAMAK

17.04.2019

KUBAN

SEÇKİN

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

ESKİ TÜRKÇEDE MENTAL FİİLLER

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÇİĞDEM USTA

24.04.2019

UĞUR

BELLİKLİ

İŞLETME

DOKTORA

MUHASEBE MUHAFAZAKÂRLIĞININ ENTELEKTÜEL SERMAYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL (BİST) 100 ENDEKSİ’NDEKİ İŞLETMELERDE BİR ARAŞTIRMA

PROF. DR. ABDULKERİM DAŞTAN

27.05.2019

TUBA

BİLGİN

İKTİSAT

DOKTORA

DÖVİZ KURLARININ YÜKSEK, ORTA VE DÜŞÜK TEKNOLOJİLİ MAL GRUPLARININ DIŞ TİCARETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1996-2018)

PROF. DR. METİN BERBER

26.06.2019

SEMİRA HASSEN 

ALİ

İŞLETME 

DOKTORA

THE İMPACT OF BANK SPECİFİC AND MACROECONOMİC FACTORS ON THE CAPİAL STRUCTURE OF BANKİNG SECTOR İN TURKEY

PROF. DR. HALİL İBRAHİM BULUT

02.08.2019

EMRE 

ÇELİK

TARİH

DOKTORA

OSMANLI’NIN ECNEBİ MİSAFİRLERİ: SEYYAH-TURİST, GÜZERGÂH VE DEVLET (1863-1914)

PROF. DR. NECMETTİN ALKAN

01.08.2019

BURAK

ARMAĞAN

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

TÜRK ROMANINDA İŞÇİLER

PROF. DR. ÜLKÜ ELİUZ

16.07.2019

İHSAN

ERDİNÇLİ

TARİH

DOKTORA

YENİLEŞME DÖNEMİ İSTANBUL’UNDA MEYHANELER VE MEYHANECİLİK (1826 - 1908)

PROF. DR. M. ALAADDİN YALÇINKAYA

17.07.2019

İRFAN

SANCAK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ KAMU DİPLOMASİSİ UYGULAMALARI

PROF. DR. COŞKUN TOPAL

11.07.2019

SERKAN 

GÜNDOĞDU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ KAMU DİPLOMASİSİ UYGULAMALARI

PROF. DR. MOHAMMAD ARAFAT

16.07.2019

MÜRŞİT

RECEPOĞLU

İKTİSAT

DOKTORA

TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇÜN BELİRLEYİCİLER: İLLER ÜZERİNE ÇEKİM MODELİ SONUÇLARI

PROF. DR. MUSTAFA KEMAL DEĞER

03.07.2019

YASEMİN 

ARIMAN

MALİYE

DOKTORA

KAMU HARCAMALARININ VERGİ UYUMUNUN ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PROF. DR. MEHMET TUNÇER

09.09.2019

ARZU 

YILMAZ ASLANTÜRK

KAMU YÖNETİMİ

DOKTORA

KENT SOSYOLOJİSİ PERSPEKTİFİNDEN MAHALLENİN SOSYO-KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ: “BOZTEPE-ÇUKURÇAYIR MAHALLESİ ÖRNEĞİ”

PROF. DR. ABDULKADİR TOPAL

06.09.2019

SİNEM 

KOÇAK

EKONOMETRİ

DOKTORA

LUCAS DEĞİŞKENLİK HİPOTEZİ’NİN SEKTÖREL BAZDA ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PROF. DR. RAHMİ YAMAK

06.09.2019

ASİYE 

TÜTÜNCÜ

EKONOMETRİ

DOKTORA

KİRLİLİK SIĞINAĞI VE KİRLİLİK HALE HİPOTEZLERİNİN ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYESİNE GÖRE İNCELENMESİ

PROF. DR. HİLMİ ZENGİN

17.09.2019

SÜLEYMAN

YURTKURAN

İKTİSAT

DOKTORA

ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ VE DIŞA AÇIKLIK: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PROF. DR. KENAN ÇELİK

30.10.2019

UĞUR KORKUT 

PATA

İKTİSAT

DOKTORA

ENERJİ TÜKETİMİ ÇEŞİTLERİ İLE ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PROF. DR. KENAN ÇELİK

30.10.2019

GÖKHAN

AĞAÇ

İŞLETME

DOKTORA

GENETİK ALGORİTMA İLE KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TEDARİK ZİNCİRİ AĞ TASARIMI: KIZILAY DOĞU KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ÖRNEĞİ 

PROF. DR. BİRDOĞAN BAKİ 

25.11.2019

MUHARREM AKIN 

DOĞANAY

İKTİSAT

DOKTORA

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KURUMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ

PROF. DR. MUSTAFA KEMAL DEĞER

04.12.2019

YAŞAR

KOL

KAMU YÖNETİMİ

DOKTORA

İSLAMİ HAREKETİN SİYASİ TEMSİLİNDE YENLİKÇİLER VE GELENEKÇİLER AYRIŞMASI: FAZİLET PARTİSİ VE SONRASINDA ORTAYA ÇIKAN SİYASİ TABLO 

DR. ÖĞR. ÜYESİ YILMAZ BAYRAM

22.01.2020

ÖZLEM

İPEK

İKTİSAT

DOKTORA

AÇIĞA ÇIKARILAN TERCİHLER TEORİSİ İLE TÜKETİCİ TERCİHLERİNİN RASYONELLİĞİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PROF. DR. HAYDAR AKYAZI

22.01.2020

HİLAL 

ÖZTÜRK KÜÇÜK 

İŞLETME

DOKTORA

SORUMLU TÜKETİM BAĞLAMINDA İSLAMİ DİNDARLIK ALGISI VE ÖZGECİLİK DÜZEYİNİN MÜSLÜMAN TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ

PROF. DR. HASAN AYYILDIZ 

27.01.2020

MEHTAP

ERDOĞAN

KAMU YÖNETİMİ

DOKTORA

ŞİDDET ÖRNEĞİNDE KADIN SORUNUNUN TÜRKİYE’DEKİ YASAL VE TOPLUMSAL DURUMU

DOÇ. DR. HÜSEYİN BAL

23.01.2020

DİDEM

KUTLU

İŞLETME

DOKTORA

ÜLKE İMAJI VE DESTİNASYON İMAJININ HATIRLANABİLİR TURİZM DENEYİMİ YARATMADAKİ ROLÜNÜN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

PROF. DR. HASAN AYYILDIZ 

28.01.2020

MURAT

YILMAZ

TARİH

DOKTORA

JÖN TÜRK MATBUATINDA PROPAGANDA (1895- 1902)

PROF. DR. NECMETTİN ALKAN

30.01.2019

BERK 

YILMAZ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

TRABZON İLİ GELENEKSEL HALK BİLGİSİ VE ETNOGRAFYASI

PROF. DR. KEMAL ÜÇÜNCÜ

19.02.2020

NAZLI 

ÖZCAN SARIHAN

KAMU YÖNETİMİ

DOKTORA

6360 SAYILI YASA İLE ORTAYA ÇIKAN ÖLÇEK TARTIŞMALARI EKSENİNDE BELDEDEN DÖNÜŞTÜRÜLEN MAHALLELERDE HİZMET ALGISININ FARKLI BOYUTLARIYLA TRABZON ÖRNEĞİNDE TARTIŞILMASI

DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH UZUN

20.02.2020

GÖKÇEHAN AYSEL 

YILMAZ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

TÜRKÇE MESNEVİLERDE MİZAH 

DOÇ. DR. SAVAŞKAN CEM BAHADIR

26.02.2020

MERVE ESRA

ÖZGÜRBÜZ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

POLİSİYE EDEBİYATIN GELENEKSEL YAPISINI BOZAN  KADIN YAZARLARIN ROMANLARI ÜZERİNE POSTYAPISALCI YAKLAŞIM  (1985-2015)

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLSEREN ÖZDEMİR RIGANELIS

20.03.2020

MERVE AHSEN 

DEMİR

MALİYE

DOKTORA

TÜRKİYE’DE YÖNETİMLER ARASI GELİR BÖLÜŞÜMÜ SORUNUNA BİR ÖNERİ: MOTORLU TAŞITLARDAN ALINAN VERGİLERİN KULLANILMASI

PROF. DR. CEMİL RAKICI

17.04.2020

TOLGA

ERGÜN

İŞLETME

DOKTORA

KATILIM BANKALARINI TERCİH EDEN BİREYSEL VE KURUMSAL MÜŞTERİLERİN DAVRANIŞSAL YÖNLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PROF. DR. HÜSEYİN DAĞLI

22.05.2020

MÜGE 

YÜCE

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

ULUSLARARASI İLİŞKİLER’DE HEGEMONYA VE HEGEMONİK GEÇİŞ TEORİLERİ: “YENİ HEGEMON” SÖYLEMİ KAPSAMINDA ÇİN’İN ORTADOĞU POLİTİKASI

PROF. DR. SÜLEYMAN ERKAN

23.03.2020

YAŞAR

BAYRAKTAR

İŞLETME

DOKTORA

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİNİN YÖNETİLMESİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE’DEKİ AR-GE MERKEZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

PROF. DR. YUSUF SÜRMEN

13.07.2020

MERİÇ 

YILMAZ

İŞLETME

DOKTORA

HİZMET KALİTE ALGISININ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GSM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

PROF. DR. HÜSEYİN SABRİ KURTULDU

22.07.2020

HÜSEYİN

AYAZ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

TANZİMAT YAZARLARININ ÇOCUK YETİŞTİRME ANLAYIŞI 

DR. ÖĞR. ÜYESİ FIRAT CANER

13.08.2020

BETÜL

 BAYRAKTAR

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ VE EDEBİYAT DERGİCİLİĞİ: MUHAFAZAKÂRLIĞIN TEMEL İLKELERİ BAĞLAMINDA SABİTFİKİR (2011-2019)

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLSEREN ÖZDEMİR RİGANELİS

05.08.2020

YAŞAR

ŞAHİN

İŞLETME

DOKTORA

FİNANSAL ANALİST HEDEF FİYAT TAHMİNLERİ VE FİNANSAL TAVSİYELERİNİN ANALİZİ BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

PROF. DR. HALİL İBRAHİM BULUT

04.11.2020

SERKAN 

SAMUT

EKONOMETRİ

DOKTORA

KARMA FREKANSLI VERİ ÖRNEKLEME (MIDAS) YÖNTEMİ: TEORİ VE UYGULAMA 

PROF. DR. RAHMİ YAMAK 

16.11.2020

GÜLŞEN 

ÖZÇAMKAN AYAZ 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

MUKADDİMETÜ’L-EDEB PARİS VE YOZGAT NÜSHALARI (GİRİŞ-METİN-DİZİN)

PROF. DR. A. MEVHİBE COŞAR 

02.12.2020

ÇAĞRI 

ÇOLAK 

KAMU YÖNETİMİ

DOKTORA

KAMU YÖNETİMİNDE ÜÇÜNCÜ PARADİGMA İDDİASI: YENİ KAMU YÖNETİŞİMİ TEORİSİ VE UYGULAMALARI

DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH UZUN 

09.12.2020

DUYGU 

ÇAĞLA BAYRAM 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

21.YÜZYIL HİNDİSTAN DIŞ POLİTİKASI?NDA „HİNT-PASİFİK 
?KAVRAMI TARTIŞMALARI 

PROF. DR. MUHAMMAD ARAFAT 

23.12.2020

İLKNUR 

CİHANGİR DEMİRBAŞ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

İSLAM DEVRİMİ SONRASI İRAN DIŞ POLİTİKASI: MEYDAN OKUMA VE UZLAŞMA

PROF. DR. SÜLEYMAN ERKAN

30.12.2020

RAHMAT 

ULLAH 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

ÇİN HİNDİSTAN DENKLEMİNDE BANGLADEŞ AVAMİ LİGİ’NİN DIŞ 
(2009 - 2018) 

PROF. DR. MOHAMMAD ARAFAT

13.01.2021

EDİP 

ÖNCÜ 

TARİH

DOKTORA

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ‘NDE TÜRKİYE VE OLİMPİYATLAR (1948-1998) 

PROF. DR. HİKMET ÖKSÜZ 

13.01.2021

EMEL

İLTER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

TÜRKİYE SİYASETİNDE KADININ NİTELİKSEL TEMSİLİNİN: DİNAMİKLERİ ÜZERİNE SAYISAL BİR ANALİZ 

DOÇ.DR. ALPER TOLGA BULUT

19.02.2021

SARA

FAEDFAR

İŞLETME

DOKTORA

KAR PAYI DAĞITIMINDA CATERING PERFORMANS ETKİSİ: B?ST ?MALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 

PROF. DR. HÜSEYİN DAĞLI

19.02.2021

TUĞBA 

KAPLAN

İŞLETME

DOKTORA

DİNAMİK YETENEKLERİ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. TÜRKİYE”DEKİ İŞLETME GRUPLARI ÖRNEĞİ. 

PROF. DR. KADER ŞAHİN

17.03.2021

ELİF 

SİS ATABAY

İŞLETME

DOKTORA

KURUMSAL İTİBAR İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİDE İNOVASYON KAPASİTESİNİN ARACI VE ULUSLARARASILAŞMA DERECESİ İLE AİLE ÜYELİĞİNİN BİÇİMLEYİCİ ETKİLERİ 

PROF. DR. KADER ŞAHİN

17.03.2021

DAMLA

EKER

İŞLETME

DOKTORA

YÖNETİM KURULLARININ YAPISI VE FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİ: BORSA İSTANBUL'A KAYITLI FİRMALAR ÖRNEĞİ 

PROF. DR. HÜSEYİN DAĞLI

03.05.2021

SEDAT

POLAT

MALİYE

DOKTORA

KAMU KAYNAKLI GAYRİMENKUL DEĞER ARTILARININ VERGİLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ 

DOÇ. DR. LEVENT YAHYA ESER

05.05.2021

EDA 

DİŞLİ BAYRAKTAR

İŞLETME

DOKTORA

İLİŞKİSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ETKİSİNDE İNOVASYON STRATEJİLERİNİN ARACI DOLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

PROF. DR. HASAN AYYILDIZ

31.05.2021

MUSTAFA

ARIKAN

TARİH

DOKTORA

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ TÜRK BASININDA DIŞ POLİTİKA YÖNELİMLERİ

Prof. Dr. Uğur ÜÇÜNCÜ

23.06.2021

HAYRETTİN

KÖROĞLU

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI 

DOKTORA

ELT AND NON-ELT PRE-SERVICE LANGUAGE TEACHER’S STANCE ON ORAL CORRECTIVE FEEDBACK PROVISION: A TURKISH CONTEXT

PROF. DR. MUSTAFA NACİ KAYAOĞLU

13.07.2021

CİHAN 

ŞAHİN

İŞLETME

DOKTORA

VERGİ MADENCİLİĞİ YAKLAŞIMININ YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDE KULLANIMI: AKILLI TELEFONLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA
   

PROF. DR. İLKER MURAT AR   

03.08.2021

SİNEM

ÇELİK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

KATALANLARIN SELF-DETERMİNASYON TALEPLERİ VE OLASI BİR KATALAN AYRILIĞININ AB ENTEGRASYONUNA ETKİLERİ: SWOT ANALİZİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA AKKAN GÜNGÖR 

12.08.2021

NURETTİN

ÇAKICI

TARİH

DOKTORA

TÜRK MİLLİ MÜCADELESİNE SOVYET RUSYA'DAN GELEN YARDIMLAR

PROF. DR. HİKMET ÖKSÜZ

01.09.2021

DERYA

ÇAKICI

TARİH

DOKTORA

İNGİLİZ YÖNETİMİNDE KIBRIS TÜRK TOPLUMU (1923-1960)

PROF. DR. HİKMET ÖKSÜZ 

22.09.2021

HUDA

MOHAMMAD AREF QASIM

İŞLETME

DOKTORA

THE IMPACT OF INTERNATIONAL EXPERIENCE ON GLOBAL
LEADERSHIP POTENTIAL, THE MEDIATED MODERATION EFFECT OF
CULTURAL INTELLIGENCE AND INTERCULTURAL ADJUSTMENT

PROF. DR. ADNAN ÖZYILMAZ

17.09.2021

ŞÜKRAN

KAHVECİ

İKTİSAT

DOKTORA

TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

PROF. DR. KENAN ÇELİK

19.10.2021

SONER

HAMZAÇEBİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

ÇİN'İN ENERJİ GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA GÜNEY ÇİN DENİZİ VE ORTA ASYA ENERJİ POLİTİKALARI

PROF. DR. COŞKUN TOPAL

27.10.2021

ANIL ÇAĞLAR

ERKAN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

ASİMETRİK BAĞIMLILIK VE PAZARLIK GÜCÜ: ÇİN-RUSYA ENRJİ İLİŞKİLERİNDE YENİ DENGELER

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYÇA EMİNOĞLU

03.11.2021

BİLGEN 

AKMERMER

İŞLETME

DOKTORA

TÜRKİYE ‘DE TURİZM TÜKETİCİLERİNİN NFC TABANLI MOBİL TEKNOLOJİLERE YÖNELİK TUTUM VE KABULÜ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ

PROF. DR. HASAN AYYILDIZ

24.11.2021

BURCU

SAVAŞ

İKTİSAT

DOKTORA

BORSA İSTANBUL KAPSAMINDAKİ PAY SENETLERİNİN FİYAT VE İŞLEM HACİMLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

PROF. DR. NEBİYE YAMAK

06.12.2021

EMRAH 

SEFEROĞLU

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

TÜRK ROMANINDA SAVAŞ (1839-1923)

PROF. DR. ÜLKÜ ELİUZ

15.12.2021

EDA

TUTAK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

21. YÜZYILDA DENİZLERİN VE DENİZ GÜCÜNÜN ARTAN ÖNEMİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’NİN DENİZ STRATEJİSİ: BİR DENİZ GÜCÜ ANALİZ MODEL ÖNERİSİ

PROF. DR. GÖKHAN KOÇER

29.12.2021

İLHAN 

BİLİCİ

KAMU YÖNETİMİ

DOKTORA

VESAYETÇİ DEMOKRASİ KAVRAMI BAĞLAMINDA YÖN DERGİSİ’NİN NİTEL BİR ANALİZİ

DOÇ. DR. HÜSEYİN BAL

29.12.2021

EROL 

ŞİMŞEK

KAMU YÖNETİMİ

DOKTORA

ORTA ÇAĞ TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCESİNDE SİYASAL AHLÂK

PROF. DR. MUSTAFA ÇAĞATAY OKUTAN

12.01.2022

MUSTAFA

DEMİRCİ

KAMU YÖNETİMİ

DOKTORA

SADRİ MAKSUDİ ARSAL'IN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA LİBERAL MİLLİYETÇİ TEMA

PROF. DR. ATİLA DOĞAN

12.01.2022

NİSA

ERDEM

KAMU YÖNETİMİ

DOKTORA

YEREL YÖNETİMLERDE DİPLOMASİ FAALİYETLERİ VE YEREL HİZMETLERE YANSIMASI: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ SUNA ERSAVAŞ KAVANOZ

18.01.2022

FATİH 

AKDENİZ

İŞLETME

DOKTORA

TÜREV FİNANSAL ARAÇ KULLANIMI VE KAZANÇ YÖNETİMİ İLİŞKİSİ: BORSA İSTANBUL'DA BİR ARAŞTIRMA

PROF. DR. UĞUR KAYA

08.02.2022

FATİH 

ŞAHİN

İŞLETME 

DOKTORA

DİKEY YAYILIMLARINYERELKURUMSAL BAĞLAMI: TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİİ ÖRNEĞİ

PROF. DR. TÜLAY İLHAN NAS

 07.07.2022

HİLAL

OK ERGÜN

İŞLETME 

DOKTORA

FİRMA PERFORMANSINDA FİNANSAL ERİŞİMİN ROLÜ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE ÇOK BOYUTLU BİR ANALİZ

PROF. DR. AHMET KURTARAN

07.07.2022

SABİHA

ALTINDEĞER

TARİH

DOKTORA

UZAK ÜLKELERİN İNSANLARI: XVII. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA TRABZON'UN SOSYAL VE EKONOMİK HAYATINDA KÖLELER

PROF. DR. TEMEL ÖZTÜRK

29.07.2022

JOHN MADİ

MADİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

MULTILATERALISM AS IMPLEMENTED IN THE NEWLY INDEPENDENT COUNTRIES. CASE OF THE WORLD HEALTH ORGANİZATION AND THE HEALTH SECURITY IN CAMEROON FROM 2008 TO MID-2020

DR. ÖĞR. ÜYESİ EROL KALKAN

01.08.2022

ŞEYMA 

KALYONCU İLHAN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

İNSANİ GÜVENLİĞİN REALİST AÇIDAN ELEŞTİRİSİ: AVRUPA BİRLİĞİ'NİN COVİD-19 PANDEMİSİ İLE MÜCADELESİ

PROF. DR. GÖKHAN KOÇER

08.08.2022

MOHAMMED

HASHİRU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

NİL NEHRİNİN HİDROPOLİTİK: BÖLGESEL VE ULUSLARARASI ETKİLERİ

DOÇ. DR. ÖZGÜR TÜFEKÇİ

08.08.2022

TARIK ZEKİ

YILMAZ

MALİYE

DOKTORA

SOSYAL KORUMA HARCAMALARININ GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

PROF. DR CEMİL RAKICI

17.08.2022

FARİD 

AHMAD

İŞLETME

DOKTORA

DETERMINANTS OF SOCİALLY RESPONSİBLE İNVESTİNG DECISION BEHAVIOR: A COMPARATİVE STUDY OF TURKISH AND PAKISTANI INVESTORS

PROF. DR. HALİL İBRAHİM BULUT

22.08.2022

ZEYNEP

ŞAHİN

KAMU YÖNETİMİ

DOKTORA

ÇOK PARTİLİ DEMOKRATİK SİYASAL HAYATA GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE LİBERAL DÜŞÜNCE VE HÜR FİKİRLER MECMUASI

DR. ÖĞR. ÜYESİ YILMAZ BAYRAM

25.08.2022

BÜLENT SAVAŞ

FURAT

KAMU YÖNETİMİ

DOKTORA

POLİTİKA AĞLARI YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA BİR POLİTİKA ANALİZİ: 2000 YILI SONRASI TÜRKİYE'DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM POLİTİKALARI

DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH UZUN

18.10.2022

HÜLYA

KINIK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOKTORA

YÜKSELEN GÜÇLERİN ULUSLARARASI SİSTEME ENTEGRASYONU: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

DOÇ. DR. ÖZGÜR TÜFEKÇİ

01.11.2022

RAMAZAN

KOÇOĞLU

İŞLETME

DOKTORA

TÜRKİYE'DE İŞLETMELERİN ORTAK YÖNETİM KURULU PROFİLİ: ORTAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

PROF. DR. KADER ŞAHİN

26.10.2022

MURAT

GÖK

İŞLETME

DOKTORA

OECD ÜLKELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

PROF. DR. SELÇUK PERÇİN

08.11.2022

RIZA

IŞITAN

TARİH

DOKTORA

AVUSTRALYA BELGELERİYLE ÇANAKKALE SAVAŞI

PROF. DR. HİKMET ÖKSÜZ

14.11.2022

GAMZE

UZUN

KAMU YÖNETİMİ

DOKTORA

KENTSEL EKOLOJİK GÜVENLİK: TÜRKİYE'DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

PROF. DR. ABDULKADİR TOPAL

22.11.2022

EMRE

TÜRKMEN

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DOKTORA

BİR KARMA KURULUŞLU CÜMLE TÜRÜ OLARAK TÜRKÇE'DE AKTARMA CÜMLELERİ

PROF. DR. ASİYE MEVHİBE COŞAR

10.01.2023

EYAD ALDALOU İŞLETME DOKTORA ÇEVRESEL BULANIK MAİMQUİST TOPLAM FAKTÖR VERİMLERİ ENDEKSİ KULLANILARAK TÜRKİYE’NİN ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROF. DR. SELÇUK PERÇİN 13.01.2023
SELİM KORAY DEMİREL İKTİSAT DOKTORA TASARRUFUN PSİKOLOJİK BİR BELİRLEYİCİSİ OLARAK ÖZDENETİM: DOĞU KARADENİZ (TR 90) BÖLGESİ ÖRNEĞİ PROF. DR. SEYFETTİN ARTAN 07.02.2023
ZEHRA  AKSU ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA YENİ BİR BÖLGESELCİLİK YAKLAŞIMI ENERJİ BÖLGESELCİLİĞİ: ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ DOÇ. DR. ÖZGÜR TÜFEKÇİ 14.02.2023
BAHAR  KARATAŞ TARİH DOKTORA İNGİLİZ KADIN SEYYAHLARA GÖRE 19. YÜZYIL İKİNCİ YARISI OSMANLI DEVLET VE TOPLUM YAPISI DOÇ. DR. AHMET KARAÇAVUŞ 21.03.2023
HİKMET YILMAZ MALİYE DOKTORA TÜRKİYE'DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ALANINDA UYGULANMAKTA OLAN KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ MODELLERİNİN ETKİNLİK ANALİZİ PROF. DR. AHMET ULUSOY 27.03.2023
AYTAÇ UĞURLU İKTİSAT DOKTORA HANEHALKI ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA 2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİNİN YOKSULLUK ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PROF. DR. HAYDAR AKYAZI 05.04.2023
MUHAMMET YILDIZ TARİH DOKTORA TÜRK KAMUOYUNDA SAKARYA SAVAŞI PROF. DR. HİKMET ÖKSÜZ 10.05.2023
HÜLYA SAĞLAM YILDIZ KAMU YÖNETİMİ DOKTORA TARIM ARAZİLERİNDE KORUMA VE KULLANIM DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: TÜRKİYE VE GELİŞMİŞ ÜLKE UYGULAMALARI PROF. DR ABDULKADİR TOPAL 23.05.2023
HÜSEYİN ALPER TÜREDİ İŞLETME DOKTORA ELEKTRONİK SEKTÖRÜNDE, İTHALATTA ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİNDE İNDİRGENMİŞ DENEY İTHALAT DENETİM MODELİNİN EKTİNLİĞİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI PROF. DR. KADER ŞAHİN 24.05.2023
HÜSEYİN ÜNAL EKONOMETRİ DOKTORA PANEL VERİLERDE KÜMELEME ANALİZİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİNİN EKOLOJİK AYAK İZİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA PROF. DR. MUSTAFA KÖSEOĞLU 30.05.2023
NADA ANWAR MOHAMMED SARSDUR İŞLETME DOKTORA KRİPTO PARA PİYASASINDA VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ: BEKK VE DCC GARCH MODELLERİ PROF. DR. HÜSEYİN DAĞLI 30.05.2023
ZEKİYE AKTAŞ İŞLETME DOKTORA ENTELEKTÜEL SERMAYENİN FİNANSAL PERFORMANS VE FİRMA DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST-100 ÖRNEĞİ PROF. DR. AHMET KURTARAN 30.05.2023
HASRET GENÇ MALİYE DOKTORA YENİLENEBİLİR ENERJİYE YÖNELİK TEŞVİK POLİTİKALARININ ELEKTRİK ÜRETİMİNE ETKİSİ: UYGULAMALI BİR ANALİZ PROF. DR. MEHMET TUNÇER 30.05.2023
ELENA SALİS ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE'NİN KARADENİZ POLİTİKASINA RUSYA'NIN BAKIŞI PROF. DR. COŞKUN TOPAL 02.06.2023
MEHMET SERHAT PANCAROĞLU İŞLETME DOKTORA Çevik Üretimin Sürdürülebilirlik Performansına Etkisinde Ürün ve Süreç İnovasyonunun Aracılık Rolü: Türkiye Hazır Giyim Sektörü Üzerine Bir Araştırma  PROF. DR. SELÇUK PERÇİN 19.06.2023
NİMET KALKAN İŞLETME DOKTORA İŞLETME GRUBUNA BAĞLI ŞİRKETLERDE SINIR ÖTESİ SATINALMALAR: TERS BİLGİ TRANSFERİ VE GRUP ÜYESİ ŞİRKETLER ARASINDA BİLGİNİN PAYLAŞILMASI PROF. DR. TÜLAY İLHAN NAS 05.07.2023
HALİL YILMAZ ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA ARAP BAHARI SONRASI TÜRKİYE'NİN SURİYE TÜRKMENLERİNE YÖNELİK POLİTİKASI PROF. DR. İSMAİL KÖSE 05.07.2023
MD ABU HASNAT İŞLETME DOKTORA BİREYSEL YATIRIMCILARIN FİNANSAL DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ: DAKKA MENKUL KIYMETLER BORSASI ÖRNEĞİ PROF. DR. HÜSEYİN DAĞLI 05.07.2023
KÜBRA ÇAĞLAR HEKİMOĞLU ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA BİRLEŞİK KRALLIK DIŞ POLİTİKASI: BREXİT SONRASI YENİDEN YAPILANMA PROF. DR. SÜLEYMAN ERKAN 07.07.2023
CEYDA BAYRAKTAR DAŞTAN İKTİSAT DOKTORA 2008 Krizi Sonrasında Makro İhtiyati Politikalar ve Geleneksel Olmayan Araçların Kullanımı: Türkiye Örneği PROF. DR. METİN BERBER 14.07.2023
YASİN ÇAĞLAR KAYA ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasında Adaların Rolü: Uluslararası Mahkeme Kararları Doğrultusunda Meis Adası’nın Doğu Akdeniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasındaki Etkisi  DOÇ. DR. VAHİT GÜNTAY 09.08.2023
TÜLAY DEMİR KAMU YÖNETİMİ DOKTORA Yerel Yönetimlerde Kamu Değeri: Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği'ne Üye Belediyeler Üzerine Bir Araştırma DOÇ. DR. ABDULLAH UZUN 15.08.2023
MUHAMMET AKTUĞ MALİYE DOKTORA Küreselleşmenin Uluslararası Vergi Hukuku Üzerindeki Etkileri PROF. DR. OSMAN PEHLİVAN 15.08.2023
ABDÜLSETTAR NAZKILIÇ İŞLETME DOKTORA HİBRİT (ÇEVRİMİÇİ VE ÇEVRİMDIŞI) ALIŞVERİŞ KARARLARINDA KİŞİLERARASI GÜVENİN OLUŞUMU: FACEBOOK ALIM, SATIM VE TAKAS GRUPLAR ÖRNEĞİ PROF. DR. FAZIL KIRKBİR 14.08.2023
SEVİL SEZGİN HATİPOĞLU KAMU YÖNETİMİ DOKTORA Kentsel Dirençlilik Bağlamında Türkiye’de Belediye Birliklerinin Rolü: Türkiye Belediyeler Birliği DOÇ. DR. SUNA ERSAVAŞ KAVANOZ 23.08.2023
ZİAUDDİN RAHİMİ İŞLETME DOKTORA Telekomünikasyon Hizmet İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Ölçeği ile ölçülmesi: Kâbil Örneği  PROF. DR. FAZIL KIRKBİR 04.09.2023

MESUT 

MUTLU 

İŞLETME DOKTORA DENEYSEL İSLAM İKTİSADI: BİR NÖROFİNANS DENEYİ PROF. DR. HALİL İBRAHİM BULUT

26.09.2023 

AYLİN OFLUOĞLU İŞLETME DOKTORA Geçici Barınma Merkezi Yer Seçimi İçin Bütünleşik Bir Yaklaşım: Trabzon İli Örneği PROF. DR. BİRDOĞAN BAKİ 12.10.2023
OSMAN ALBAYRAK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA HALİL RIZA ULUTÜRK'ÜN ŞİİRLERİ (METİN-FİİL-SÖZLÜK) PROF. DR. BAHADIR GÜNEŞ 07.11.2023
BERAT KUL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA Kitâbu Âdâbu’t-Tâlibin (Tenkitli Metin- Fiil- Dizin) PROF. DR. BAHADIR GÜNEŞ 14.11.2023
AYSUN  KANMAZ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA Derleme Sözlüğü’nde Deyimlerin Tematik Sınıflandırılması ve Haritalandırılması PROF. DR. ASİYE MEVHİBE COŞAR 14.11.2023
NİLGÜN SALAR İKTİSAT DOKTORA Türkiye’de Seçilmiş Makroekonomik Değişkenlerin Bireysel Emeklilik Sisteminin Büyüklüğü Üzerindeki Kısa ve Uzun Dönem Etkileri PROF. DR. NEBİYE YAMAK 20.11.2023
AYHAN  KOÇ İKTİSAT DOKTORA Türkiye Ekonomisi İmalat ve Hizmet Sektörlerine İki Faktörlü Dinamik Öğrenme Eğrisi Modeli Uygulaması PROF. DR. NEBİYE YAMAK 20.11.2023
METİN  ÖZKUL İKTİSAT DOKTORA Mal Ticareti, Hizmet Ticareti ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği  PROF. DR. KENAN ÇELİK 12.12.2023
KUTAY ŞENEL MALİYE DOKTORA KOSGEB Desteklerinin Seçilmiş Ekonomik Göstergeler Üzerindeki Etkileri: Düzey 2 Bölgeleri İçin Panel Veri Analizi  PROF. DR. LEVENT YAHYA ESER 12.12.2023
ASİYE  KÜÇÜKOSMAN İKTİSAT DOKTORA Doğrudan Yabancı Yatırım Özümseme Kapasitesinin Büyüme ve Ar-Ge Harcamaları Üzerine Etkisi Prof. Dr. Ayça SARIALİOĞLU HAYALİ 19.12.2023
CEMİL ALTUN MALİYE DOKTORA Türkiye’de Vergi Uyuşmazlıklarının Barışçıl Yollarla Çözümünün Vergi Uyumuna Etkisi Prof. Dr. Osman PEHLİVAN 19.12.2023
ZEYNEP TOPAL SERDAR ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA Bağımsızlık Sonrası Gürcistan’da Demokratikleşme Süreci Prof. Dr. Süleyman ERKAN 19.12.2023
ERHAN DAŞTAN İŞLETME DOKTORA Yatırımcılar Açısından Güvenli Liman Varlıkların Covid-19 Sürecinde Türkiye’de Test Edilmesi PROF DR. HÜSEYİN DAĞLI 26.12.2023
HARUN CAN MALİYE DOKTORA Çevre Vergileri ve Emisyon Permilerinin Karşılaştırmalı Analizi PROF. DR. İHSAN GÜNAYDIN 26.12.2023
ZÜHRE AYVAZ KAMU YÖNETİMİ DOKTORA Galip Erdem’de Milliyetçilik PROF. DR. M. ÇAĞATAY OKUTAN 26.12.2023
ERTAN DİNÇ İŞLETME DOKTORA Makyavelizmin Örgüt Yararına Etik Olmayan Davranışlara Etkisinde Örgütsel Bağlılığın ve Lider-Üye Etkileşiminin Düzenleyici Rolü DR. ÖĞR. ÜYESİ NİHAN BİRİNCİOĞLU 02.01.2024
EMİNE ATEŞ EROL MALİYE DOKTORA YEREL YÖNETİMLERİN ÇEVRE KORUMADAKİ ROLÜ VE YEŞİL BÜTÇE REFORMU PROF. DR. İHSAN GÜNAYDIN 02.01.2024
ZEYNEP ÖZTÜRK DUMAN BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI DOKTORA A Comparative Study on Self-Evalutions of In-Service English Language Teachers with a Focus on the Qualities of Effective Language Teachers: ELT vs. Non-ELT Graduates PROF. DR. MUSTAFA NACİ KAYAOĞLU 02.01.2024
SETENAY ŞEVİK MALİYE DOKTORA TRAFİK SIKIŞIKLIĞI ÜCRETLENDİRMESİNİN TOPLUMSAL KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ PROF. DR. LEVENT YAHYA ESER 09.01.2024
SERDAL ATAY İŞLETME DOKTORA Muhasebede Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Uygulamaları ile Finansal Performans ve Toplumsal Gelişim İlişkisi: G-20 Örneği PROF. DR. ABDULKERİM DAŞTAN 17.01.2024
ÖMER FARUK KÖMÜRCÜOĞLU İKTİSAT DOKTORA Finansal Teknolojiler Alanındaki Gelişmelerin Para Politikasına Yönelik Potansiyel Etkileri Üzerine Ampirik Bir Analiz PROF. DR. HAYDAR AKYAZI 17.01.2024
İSKENDER KELEŞ TÜRK DİLİ VE EDEBİYETI DOKTORA HALK BİLİM AÇISINDAN TRABZON İLİ GELENEKSEL TARIM KÜLTÜRÜ PROF. DR. KEMAL ÜÇÜNCÜ 24.01.2024
YASEMİN YILDIRIM MALİYE DOKTORA ÖDEME GÜCÜNE ULAŞMADA KULLANILAN VERGİSEL ARAÇLAR VE BU ARAÇLARIN MÜKELLEFLERİN VERGİ ADALETİ ALGILARINA ETKİSİ PROF. DR. MEHMET TUNÇER 24.01.2024
BASMA H. I. ALMISSHAL İŞLETME DOKTORA THE DYNAMICS OF CRYPTOCCURENCY MARKET FROM BEHAVIORAL FINANCE PERZSPECTIVE PROF. DR. HALİL İBRAHİM BULUT 24.01.2024
ZEKERİYYA AYDIN İŞLETME DOKTORA FİNANSAL RİSKLERİN KÂRLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: TCMB SEKTÖR BİLANÇOLARI ÖRNEĞİ PROF. DR. AHMET KURTARAN 24.01.2024
OGÜN BAYKUŞ İŞLETME DOKTORA KATILIM FİNANS İÇİN BİR FİNTEK UYGULAMASI: KİTLESEL FONLAMA İŞ MODELİ ÖNERİSİ PROF. DR. HAYDAR AKYAZI 24.01.2024
ÜMİT KOÇ İKTİSAT DOKTORA TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİNİN AYRIŞTIRILMASI KAPSAMINDA TEKNİK ETKİNLİK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ: STOKASTİK SINIR ANALİZİ PROF. DR. ADEM KALÇA 28.02.2024
BERAT ŞAHİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA ABDULLA ARİPOV'UN ŞİİRLERİNDE FİİL (İNCELEME-DİZİN-SEÇME ŞİİRLER) PROF. DR. BAHADIR GÜNEŞ 28.02.2024
MUHAMMET YASİN ÇAKIR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA HAREZM TÜRKÇESİNDE EYLEM KİPLİĞİ DR. ÖĞR. ÜYESİ ÇİĞDEM USTA 28.02.2024
İPEK GÜRSOY İŞLETME DOKTORA GÜMRÜK İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA PERFORMANS DÜZEYLERİNİN ARALIK DEĞERLİ PİSAGOR BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ PROF. DR. HASAN AYYILDIZ 13.03.2024
BURAK ŞAHİNGÖZ MALİYE DOKTORA MALİ KURAL, MALİ ŞEFFAFLIK VE MALİ PERFORMANS İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE UYGULAMASI PROF. DR. BİROL KARAKURT 22.05.2024
ECE ERKAN EKONOMETRİ DOKTORA COVID-19 VAKA SAYISI VE CAN KAYBI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN MAKRO FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ PROF. DR. RAHMİ YAMAK 22.05.2024