enstitü müdüründen mesaj

 

Enstitü Müdürü'nden;

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin üstlendiği genel misyonla uyumlu, evrensel bilim ışığında, kendisine bağlı tüm anabilim dallarında lisansüstü eğitimin niteliğini arttırarak küresel düzeyde ihtiyaç duyulan nitelikli araştırmacı, uzman ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Enstitümüz, yarının üniversite öğrencilerini yetiştirecek öğretim elemanlarına bilginin evrensel zemininde, ulusal ve uluslararası alanlarda ihtiyaç duyacakları akademik formasyonu; araştırmacılarına ise bilim insanının taşıması gereken ruh ve niteliği kazandırmak felsefesiyle 40 yıldır faaliyetlerini yürütmektedir.

KTÜ - Sosyal Bilimler Enstitüsü,  16 anabilim dalına bağlı 11’i doktora, 24’ü tezli yüksek lisans, 4’ü uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans, 1'i tezsiz yüksek lisans ve 2’si de II. öğretim tezsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 42 lisansüstü program ile öğretim hizmetini sürdürmektedir.

Yeni dönemde hedefimiz,  benimsediğimiz hayat boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda, var olan lisansüstü programlarda kaliteyi artırmak; bilim ve teknolojide yaşanacak gelişmeler ışığında bireysel, toplumsal ve küresel ölçekte ihtiyaç duyulacak yeni programlar açmak, böylece daha çok sayıda bireye lisansüstü eğitim fırsatı verebilmektir.

Enstitü olarak hem yasaların yüklediği sorumluluk hem de toplumsal beklentiler doğrultusunda elimizdeki bayrağı daha yükseklere ulaştırmak için daha şeffaf, katılımcı ve öğrenci merkezli öğrenim anlayışıyla hareket eden ve bu yönleriyle öne çıkan saygın bir kuruluş olmak gayreti içinde olacağız.

Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS
            Müdür