temel performans göstergesi

Temel Performans Göstergeleri

Lisansüstü öğrenci başına düşen uluslararası (SSCI, SCI, SCI-Exp, AHCI) yayın sayısı

Lisansüstü öğrenci başına düşen alan indeksli (ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen indeksler) yayın sayısı

Lisansüstü öğrenci başına düşen ulusal (TR Dizin) yayın sayısı 

Lisansüstü öğrenci başına düşen ulusal bildiri sayısı

Lisansüstü öğrenci başına düşen uluslararası bildiri sayısı

Kurum dışı ödüllendirilen lisansüstü öğrenci sayısı

Faal olan lisansüstü öğrenci (kurucu, ortak) teknoloji şirketi sayısı

Kamu kurumları veya özel sektör tarafından fonlanan toplanan kurum dışı proje sayısı (TUBİTAK, AB, DOKA, DOKAP, TAGEM, Sektör Kontratlı, Bakanlık, BAP 08)

Yıllık (ulusal veya uluslararası) patent belge sayısı

Kurum içi fonlanan kurum içi proje sayısı (BAP, Fakülte fonları gibi gibi)

Erasmus ve Mevlana programları çerçevesinde gelen öğrenci sayısı

Erasmus ve Mevlana programları çerçevesinde giden öğrenci sayısı

Yurtdışı üniversiteler, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen faaliyet (ortak proje, ortak program gibi işbirlikleri) sayısı

Eğitimini % 100 yabancı dilde yürüten lisansüstü program sayısı

Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı