3-öğrenci işleri genel sorular

3.1. Enstitü web sayfasındaki duyuruları takip etmeli miyim?

Enstitümüz web sayfasında adaylara ve öğrencilere yapılan duyurular tebliğ niteliğindedir. 

3.2. e-Devlet üzerinden alınan öğrenci belgeleri geçerli midir?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 12.07.2018 tarih ve E-53785 sayılı yazısı gereğince tüm resmi kurumlarda geçerlidir.

3.3. Öğrenci Belgesi'ni ve Transkripti nasıl alabilirim?

Öğrenci Belgesi alabilmek için dilekçe ile öğrenci işlerine başvurmanız yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra, Öğrencilerimiz e-Devlet sisteminden transkriptlerini inceleyebilmekte, çıktı alabilmekte ve yine e-Devlet sisteminden de öğrenci belgesi alabilmektedir ( www.turkiye.gov.tr ).  

3.4. Öğrenci formlarına nereden ve nasıl ulaşabilirim?

Enstitümüze ait formlara  https://www.ktu.edu.tr/sbe/formlar  adresinden ulaşabilirsiniz.

3.5. Öğrenci başarısız olduğu dersi yeniden alabilir mi?

Öğrenci başarısız olduğu bir dersi tekrar alabilir ya da yerine başka bir dersi seçebilir. Başarısız dersin yerine başka bir ders almak için ders kayıt haftasından önce https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/37_00_00_16032.doc formunu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmesi Enstitü Yönetim Kurulu'nda kabul edilmesi gerekmektedir.

3.6. Mazeret sınavı hangi durumda yapılır?

Devam zorunluluğunu yerine getirmiş, izin nedeniyle Arasınava giremeyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen mazeret Arasınavına alınırlar.

3.7. Azami kayıt dondurma süresi ne kadardır?

Lisansüstü programlarımızda kayıt dondurma bulunmamaktadır.

3.8. Öğrenci kayıtlı olduğu program dışında ders alabilir mi?

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Senato İlkeleri gereği öğrenci asgari ders yükünün en az yarısı kadar dersi kendi anabilim/bilim dalındaki derslerden seçmelidir.

3.9. Öğrencilerin kişisel iletişim bilgilerinin doğruluğu neden önemlidir?

Öğrencilerin BYS'deki kişisel bilgiler sekmesi altında yer alan iletişim bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Herhangi bir durumda derslerin hocaları öğrencilere bu sekmede yer alan iletişim adreslerini kullanarak ulaşmaktadır. Bilgilerin yanlışlığı durumunda öğrencinin herhangi bir güncellemeden, duyurudan haberdar olması mümkün değildir.

3.10. Enstitünüzde Benzerlik (intihal) oranı kaçtır? 

Enstitümüzün Lisansüstü Tez Çalışması Orijinallik Raporu ve Uygulama Esasları'na göre benzerlik oranı en çok %20 olarak belirlenmiştir.

3.11. Askerlik tecil süresi kaç yıldır?

  • Tezli Yüksek lisans öğrencileri için 3 yıl 4 ay,
  • Tezsiz Yüksek lisans öğrencileri için 1,5 yıl,
  • Doktora öğrencileri için ise 6 yıl süreli tecil yapılmaktadır.

Öğrencilerin askerlik durumlarıyla ilgili tarihleri dikkatle takip etmeleri gerekir.

3.12. Tecil işlemlerim yapıldı mı? (Erkek Öğrenciler için)

Tecil İşlemleri 27.08.2018  tarihi itibariyle YÖKSİS üzerinden otomatik yapılmaktadır. Kayıt sırasında askerlikle ilgili belgenin interaktif kayıt sayfasına yüklenmesi gerekmektedir. Enstitümüz herhangi bir tecil işlemi yapmamaktadır.

3.13. TÖMERe gitmeden derse başlayabilir miyim?

Türkçe Eğitim Merkezi’nden (TÖMER) en az Orta 2 - Orta 1 - B seviyesinde Türkçe Dil Bilir Belgesi almadanYTB Burslusu öğrenciler C1 seviyesinde TÖMER'i başarı ile bitirmeden derslere başlayamamaktadır.

3.14. Kayıt silme var mı?

20 Nisan 2016 da çıkan Lisansüstü Yönetmeliğe ve 24.07.2017 tarihli KTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'ne göre kayıt silme vardır. Ayrıca kendi isteğinizle Bilgi Yönetim Sistemi(BYS) üzerinden kaydınızı silebilirsiniz.

3.15. Ders programı ve derslikleri nerede bulabilirim?

Kayıt yaptırdığı derslerin programını öğrenci BYS üzerinden görebilir veya ilgili Enstitü Sayfasından Ders ve Sınav Programları” başlığından (/sbe/dersvesinavprogramlari)ulaşabilir.