doktora tez ödülü başvuru ve değerlendirme takvimi

 

KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tez Ödülü Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 

    Doktora Tez Ödülü Takviminin İlanı

15 Mart 2023

    Doktora Tez Ödülü Başvurularının Enstitüye Elden Teslim Edilmesi

03 -24 Nisan 2023

    Doktora Tez Ödülü Başvuru Dosyalarının Enstitü Tarafından Değerlendirme

    Komisyonuna/Komisyonlarına Gönderilmesi

25 Nisan 2023

    Doktora Tez Ödülü Başvuru Dosyalarının Komisyon Tarafından Değerlendirilmesi ve

    Değerlendirme Raporlarının Enstitüye Teslim Edilmesi

26 Nisan-04 Mayıs 2023

    Komisyon Raporlarının Enstitü Yönetim Kurulu’nda Görüşülerek Ödüllerin Karara

    Bağlanması

09 Mayıs 2023

    Ödüllerin Verilmesi

20-24 Mayıs 2023