doktora tez ödülü başvuru ve değerlendirme takvimi

 

KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tez Ödülü Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 

    Doktora Tez Ödülü Takviminin İlanı

18 Mart 2024

    Doktora Tez Ödülü Başvurularının Çevirimiçi Olarak Gerçekleştirilmesi

01-26 Nisan 2024

    Doktora Tez Ödülü Başvuru Dosyalarının Enstitü Tarafından Değerlendirme

    Komisyonuna/Komisyonlarına Gönderilmesi

26 Nisan 2024

    Doktora Tez Ödülü Başvuru Dosyalarının Komisyon Tarafından Değerlendirilmesi ve

    Değerlendirme Raporlarının Enstitüye Teslim Edilmesi

26 Nisan-03 Mayıs 2024

    Komisyon Raporlarının Enstitü Yönetim Kurulu’nda Görüşülerek Ödüllerin Karara

    Bağlanması

10 Mayıs 2024

    Ödüllerin Verilmesi

20-24 Mayıs 2024