elektronik ortamda tez teslim sistemi

 

ELEKTRONİK ORTAMDA LİSANSÜSTÜ TEZ TESLİMİ

 

Tez Savunma Sınavına giriş için Elektronik Ortamda Tez Teslim Sistemi hizmete alınmış, bu nedenle lisansüstü tez teslimlerinde karton cilt teslimi yapılmayacaktır. Tez Teslimi süreci Bilgi Yönetim Sistemi(BYS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Doktoraya Başvuracak Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tezlerinin Enstitüye Teslimi İçin Son Tarih ile Azami Öğrenim Süresinin Son Döneminde Olan Lisansüstü Öğrencilerin Tezlerinin Enstitüye Teslimi İçin Son Tarih  Lisansüstü Akademik Takviminde Diğer İşlemler ve Başvurular Başlığı altında ilan edilmektedir.

Lisansüstü tezlerin “Elektronik Ortamda Tez Teslim Sistemi” üzerinden teslim edilebilmesi için aşağıdaki işlemlerin tamamlanması gerekmektedir:

 

A- ÖĞRENCİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

 

https://bys.ktu.edu.tr bağlantısı kullanılarak KTÜ Bilgi Yönetim Sistemi’nde “Öğrenci” girişi yapılır,

- “Enstitü Tez Teslim” düğmesine tıklanarak lisansüstü tez teslim işlemi başlatılır,

- Açılacak ekranda, lisansüstü tez dosyası ve eklerinin yüklenmesinden önce, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı üzerinden tez teslim onayı alınması için “Öğrenci İşleri Başvuru” düğmesine tıklanır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin tezini teslim etmesi için herhangi bir engel bulunmaması durumunda onay verilir.

- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı onay verdikten sonra, aşağıda belirtilen belgeler sisteme yüklenir:

a. Elektronik Tez Dosyası (PDF formatında),

b. Enstitümüz “Formlar” kısmında bulunan “Tez Savunma Sınavına Giriş Formu nun doldurulmuş ve imzalandıktan sonra Scan edilmiş hali,

c. Diğer başlığı kısmına, Tez teslimi için ön koşul olarak “Yayın Koşulu” uygulanan Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan alınan “Tezini Teslim Etmesi Uygundur” belgesi (2021 Şubat ve sonrasında yeterliğe giren ve başarılı olan Doktora Programı öğrencileri için zorunludur)

d. Diğer başlığı kısmına, İngilizce hazırlanan lisansüstü tezler için, öğrenci ve danışman öğretim üyesine ilişkin yabancı dil sınav sonuç belgeleri (KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine uygun olacak şekilde) Öğrencinin YDS’den veya ÜAK’ca denkliği kabul edilen bir sınavdan 80 veya üzeri puan aldığını gösterir sonuç belgesi, Tez Danışmanının, YÖK tarafından belirlenen yabancı dille ders verme kriterlerini sağladığını (YDS’den veya ÜAK’ca denkliği kabul edilen bir sınavdan 80 ve üzeri puan aldığını) veya lisans veya lisansüstü İngilizce eğitim yapılan bir üniversitede tamamlamış olduğunu gösterir belgesi

 

Belirtilen belgeler yüklendikten sonra;

Yüksek Lisans Öğrencileri, aşağıdaki kontrol listesini onaylayarak başvurusunun danışman öğretim üyesinin kontrolüne gönderilmesini sağlayacaktır:

 

  O

En az 24 Kredi dersi alarak başarı ile tamamladım

  O

Transkriptimde başarısız dersim yoktur

  O

En az bir tane İngilizce ders aldım

  O

Aldığım derslerin en az 2 tanesi zorunlu derslerdendir

  O

“Seminer” dersini aldım ve başardım

  O

“Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” dersini aldım ve başardım (2017 ve sonrası kayıtlı öğrenciler için zorunludur)

 

  O

 

Yukarıdaki beyanlarımın doğruluğunu onaylıyorum (Beyan ettiğiniz bilgilerin doğru olmadığının belirlenmesi durumunda tez tesliminiz onaylanmayacaktır)

 

 

Doktora Öğrencileri, aşağıdaki kontrol listesini onaylayarak başvurusunun danışman öğretim üyesinin kontrolüne gönderilmesini sağlayacaktır:

 

  O

En az 24 Kredi dersi alarak başarı ile tamamladım (Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 48 kredi)

  O

Transkriptimde başarısız dersim yoktur

  O

En az 2 tane İngilizce ders aldım(Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 4 adet İngilizce ders)

  O

Aldığım derslerin en az 2 tanesi zorunlu derslerdendir(Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 4 adet zorunlu ders)

  O

“Seminer” dersini aldım ve başardım(2017 ve sonrası kayıtlı öğrenciler için zorunludur)

  O

Yüksek Lisansta almadığım “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” dersini aldım ve başardım (2017 ve sonrası kayıtlı öğrenciler için zorunludur. Yüksek Lisansta dersi alan öğrenciler dilekçe ile müracaat etmeleri halinde muaf olabilir)

  O

“Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi” dersini aldım ve başardım (2017 ve sonrası kayıtlı öğrenciler için zorunludur)

  O

“Gelişim ve Öğrenme” ve “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerini aldım ve başardım.

   O

Anabilim dalımda tez teslimi için ön koşul olarak uygulanan “Yayın Koşulu” nu sağladım ve belgesini ekledim (2021 Şubat ayı ve sonrası yeterliğe girmiş ve başarılı olmuş olanlar için zorunludur)

   O

Yukarıdaki beyanlarımın doğruluğunu onaylıyorum (Beyan ettiğiniz bilgilerin doğru olmadığının belirlenmesi durumunda tez tesliminiz onaylanmayacaktır)

 

 

Kontrol listesinde belirtilen hususlarda eksiklik varsa, tez teslimi Enstitü tarafından onaylanmayacaktır.

Öğrenci onayından sonra tüm tez teslim dosyaları, kontrol için öğrencinin tez danışmanına BYS üzerinden iletilecektir.

 

B- TEZ DANIŞMANI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

 

 

https://bys.ktu.edu.tr bağlantısı kullanılarak KTÜ Bilgi Yönetim Sistemi’nde “Personel” girişi yapılır,

- “Öğrenci İşlemleri” Menüsünde “Enstitü Tez Teslim” düğmesine tıklanarak danışmanlığı yürütmekte olduğu lisansüstü öğrenci/öğrencilerin tez teslim işlemi başvuruları görüntülenir,

- Öğrenci tarafında yüklenen elektronik tez dosyasının uygunluğu kontrol edilir,

- Öğrenci tarafından yüklenen Tez Savunma Sınavına Giriş Formunun çıktısı alınarak “Öğrencinin tezini teslim etmesi uygundur” kısmı imzalanıp taranarak sisteme yüklenir,

- Hazırlanan teze ilişkin Benzerlik Analizi Raporu (Turnitin Raporu) danışman tarafından imzalanarak sisteme yüklenir.

 

Yukarıdaki işlemler tamamlanarak danışman öğretim üyesi tarafından onaylandığında, elektronik tez dosyası ve ekleri Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne aktarılacaktır.

 

Enstitü kontrolleri de yapılıp, tez teslim başvurusunun onaylanması durumunda, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’na, öğrencinin tezini Enstitüye teslim ettiğini belirten yazışma Enstitü tarafından başlatılacaktır.

 

Tez teslim belgelerinde eksiklik veya yanlış beyan bulunması durumunda, Enstitü tarafından tez teslimi onaylanmayarak öğrenciye iade edilecektir.

 

Tez tesliminin hangi aşamada olduğu öğrenci ve danışman tarafından sistem üzerinden takip edilebilmektedir.