4-ders kayıtları ve danışman onayı

4.1. Ders kaydı nasıl yapılır? Yapılmazsa ne olur?

Ders kayıt işlemleri akademik  takvimde /oidb/akademiktakvim belirtilen süreler içerisinde Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) https://bys.ktu.edu.tr/bys/bys.aspx öğrenci girişinden (öğrenci numarası-öğrenci işleri tarafından verilen şifrenizle veya TC son 5 hanesi ile) girildikten sonra “Ders Kayıt” sekmesi seçilerek yapılır. Öğrencinin ders kayıt döneminde kaydını yaptıktan sonra “onaylaması” gerekmektedir. Ders kayıtları öğrencilerin danışmanları tarafından onaylanması gerektiğinden ders kaydınızı yaptıktan sonra kontrol etmelisiniz. Ders kaydının onaylandığını transkriptinizi kontrol ederek öğrenebilirsiniz.  Kayıt döneminde ders kaydını yap(a)mamış bir öğrencinin danışmanı ile iletişime geçerek; ders kayıtlarını danışmanları ile birlikte yapmaları gerekmektedir. Ekle sil döneminin bitmesinin ardından danışmanlar da ders onayı yapamazlar. Akademik Takvim'de belirtilen tarihler dışında öğrenci ders kaydı yapamaz. Yeni başlayan öğrencilerin, danışman olarak Anabilim Dalı Başkanı ders onaylarını yapar.

4.2. Ders kaydı nasıl yapılır?

BYS üzerinden https://bys.ktu.edu.tr/bys/bys.aspx öğrenci tarafından yapılmaktadır. Ders kayıtları öğrencilerin danışmanları tarafından onaylanması gerektiğinden kontrol etmeniz gerekmektedir. Ders kaydının onaylandığını transkriptinizi kontrol ederek öğrenebilirsiniz. 

4.3. Öğrenci farklı Anabilim Dalı / Üniversite / Enstitüden en fazla kaç ders alabilme hakkına sahiptir?

En fazla iki ders alabilmektedir.

4.4. Ders programının çakışması halinde öğrenci ders seçimi yapabilir mi?

Ana bilim dalı tarafından ilan edilen ders programı uyarınca çakışan dersler öğrenci tarafından alınamaz. Ders ekleme - bırakma sürecinde danışman onayı ile ders seçimi yapılabilir.

4.5. Lisansüstü öğrencilerin danışman ataması ne zaman yapılır?

Tüm lisansüstü öğrencilerin danışman atamalarının en geç derslerin devam ettiği birinci yarıyılın sonuna kadar yapılması zorunludur. Tezsiz yüksek lisans programında danışman atamaları en geç birinci yarıyılın sonuna kadar yapılır. Danışmanı öneri formu vermemiş ve Danışmanı atanmamış öğrenci ders kaydı yapamaz.

4.6. Henüz Danışmanı atanmayan öğrencilerin ders ekle / bırak süreci ve danışman onayları kim tarafından gerçekleştirilir?

Danışmanı atanmayan öğrencilerin ders ekle / bırak süreci ve danışman onayları Anabilim Dalı Başkanlığı'nca gerçekleştirilir.

4.7. Seminer / dönem projesi derslerine kayıt, hangi aşamada yapılır?

Danışman atamasını izleyen yarıyıldan itibaren ders döneminde alınır.Dönem Projesi Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin alması gereken bir derstir.

4.8. Uzmanlık alan dersi ve tez çalışması derslerine kayıt, hangi aşamada gerçekleştirilir?

Danışman ataması yapıldıktan sonra danışmanın uygun görmesi halinde Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışmasına kayıt yapılabilir.

4.9. Kayıt yaptırabilmek için askerliğin hangi tarihe kadar tecilli olması gerekmektedir?

Erkek öğrenciler başvuru sırasında askerlik sevk tehiri talebinde bulunmadıkları takdirde enstitümüz otomatik olarak sevk tehirini yapmamaktadır. Sonrasında sevk tehiri talep eden kişinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçeyle başvurması gerekmektedir. Enstitü sayfamızın Formlar sekmesinde bulunan Askerlik Sevk Tehir Formunu ve askerlik şubesinden veya e-devlet üzerinden alınabilen askerlik durum belgesiyle beraber tecilin bitmesine en fazla 1 ay kala Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Lisansüstü Bürosu'na iletebilirsiniz.