misyon, vizyon ve kurumsal değerlerimiz

Misyonumuz

 

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünün varlık nedeni; alanında akademik olarak yetkin, etik değerlerle donatılmış, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir nitelikte liderlik vasfına sahip akademisyenler ve profesyoneller yetiştirmek üzere iç ve dış paydaşlarını süreçlerinin parçası haline getirerek üniversite-sanayi-kamu iş birliğini güçlendiren lisansüstü programları yürütmektir.

 

Vizyonumuz

 

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünün vizyonu; bilim, teknoloji ve toplumsal gereksinim odaklı araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden, eğitim-öğretim faaliyetlerinde kaliteyi önceleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli akademisyenler ve profesyoneller yetiştiren saygın bir kurum olmaktır.

 

Kurumsal Değerlerimiz

 

  • Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlılık
  • Kurumsal aidiyet
  • Liyakat
  • Saydamlık ve katılımcılık
  • Kalite
  • Bilgi toplumuna önderlik
  • Toplumsal sorunlara duyarlılık