2-başvuru ve kayıt

2.1. Enstitünüze nasıl ve ne zaman başvuruda bulunabilirim?

Akademik takvimde yer alan tarihler arasında enstitümüze başvurabilirsiniz. Başvurular başlamadan önce kontenjan ve başvuru koşulları üniversitemiz ve enstitü web sayfasından duyurulmaktadır (/sbe/basvuru). Belirtilen tarih aralığında, öncelikle internet üzerinden ön kayıt başvurusu yapılması gerekmektedir.

2.2. Lisans mezuniyet dalına göre hangi yüksek lisans veya doktora programlarına başvuru yapılacağına ilişkin bilgiye nasıl ulaşılır?

Yüksek lisans ve doktora programlarının kabul ettikleri lisans mezuniyet dallarına ilişkin bilgiyi, başvuru süreci başladıktan sonra enstitümüzün web sitesinde (/sbe/basvuru)  yayınlanan Başvuru Kılavuzunda bulabilirsiniz.

2.3. Lisansüstü eğitim programlarına başvuru şartları nelerdir?

Enstitümüze bağlı anabilim dallarının yüksek lisans (tezli / tezsiz), doktora ve lisans sonrası doktora programlarının her birinin başvuru ölçütleri, başvuru süreci başladıktan sonra enstitümüzün web sitesinde Başvuru Kılavuzunda ilan edilmektedir(/sbe/basvuru).

2.4. Lisansüstü Programlara başvuru için dil şartı var mı?

Doktora programlarına başvurularda en az 55 yabancı dil puanı gerekmekte olup, tezli yüksek lisans programları ile tezsiz yüksek lisans programları başvurularında ise yabancı dil puanı aranmamaktadır (/sbe/basvuru)

2.5. Başvurularda gerekli belgeler nelerdir?

Adaylar, başvuru işlemlerini /sbe/basvuru adresindeki online başvuru sistemine kayıt olup sistemde gerekli alanları doldurarak internet üzerinden yaparlar. Ön kayıt sırasında sisteme vesikalık fotoğraf yüklenmesi zorunludur. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.

2.6. Posta yolu ile ön kayıt veya kesin kayıt yapabilir miyim?

Posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2.7. Herhangi bir belgenin aslını ya da kopyasını “başvuru süresi” içerisinde enstitüye teslim etmem gerekiyor mu?

Başvuru süresi içerisinde sizden herhangi bir belgeyi enstitüye getirmeniz istenmemektedir

2.8. Yerleştirme sonuçlarını nereden öğrenebilirim?

Yerleştirme sonuçları enstitümüz web sayfasında ilan edilecek; ayrıca adaylara yerleştirme belgesi gönderilmeyecektir. 

2.9. Online başvurumu gerçekleştirdikten sonra, çıktı alıp enstitüye teslim etmem gerekiyor mu?

Başvuru belgenizi çıktı olarak başvuru süresi içerisinde enstitüye teslim etmeniz gerekmemektedir, Ancak, kendiniz için çıktı olarak muhafaza etmeniz yararlı olacaktır. Doktora ve tezli yüksek lisansa başvuru yapan adaylar interaktif çıktı belgesini, mülakat veya yazılı sınav ve KTÜ Yabancı Diller Muafiyet Sınavı'nda yanlarında bulundurmalıdır.

2.10. Başvuruda kaç tercih hakkımız bulunmaktadır?

Başvuru yapan adayların Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programlarına sadece 1 (bir) başvuru hakkı bulunmaktadır. 

2.11. Mülakat sınavına girmek zorunlu mudur?

Doktora programları kontenjanlarına başvuracak adaylara mülakat, tezli yüksek lisans programları kontenjanlarına başvuracak adaylara ise yazılı sınav yapılacaktır. Mülakata ve yazılı sınava katılmak zorunlu olup, katılmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

2.12. Mülakat ve yazılı sınav tarihleri için yer ve saat bilgisine nasıl ulaşabilirim?

Doktora programı başvuruları için mülakat, Tezli Yüksek Lisans Programları için yazılı sınav yapılmaktadır. Sınav tarihleri ile yer ve saat bilgileri /sbe/basvuru  adresinde Başvuru Kılavuzu sayfa 4 ve 5’inci sayfalardaki ilgili tabloda yer almaktadır.

2.13. YDS, ÜDS, KPDS, TOEFL vb. yabancı dil sınavları kaç yıl geçerlidir?  

Muafiyette kullanılacak ÖSYM tarafından yapılan sınavlar, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir. Eşdeğeri sınavlarda belge üzerindeki geçerlik tarihi esas alınır.  Kurulca kabul edilen eşdeğer belgeler için geçerlik süresi 2 (iki) yıldır. Üniversitelerce yapılan "KTÜ Yabancı Dil Muafiyet Sınavı" için geçerlik süresi 3 (üç) yıldır.

2.14. Yerleştirme sırasında puanların eşitliği durumunda ne olur?

Aynı programı tercih etmiş (uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı hariç) olan adayların son değerlendirme puanlarının eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı için ise doğum tarihi küçük olan adaya öncelik tanınır.

2.15. Enstitünüze kayıt hakkı kazandım, kayıt için ne zaman gelmem gerekir? Bununla ilgili önceden randevu almam gerekir mi? Kayıt adresiniz nedir? 

Kesin kayıt tarihleri akademik takvimde /oidb/akademiktakvim  ilan edilmektedir. Ayrıca Üniversitemiz web sayfası http://www.ktu.edu.tr ve Enstitü web sayfamızdan https://www.ktu.edu.tr/sbe  duyurulmaktadır. Bu tarihler arasında muhakkak kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir. Kayıt yaptırmak için önceden randevu almanıza gerek yoktur, söz konusu tarihler arasında belge kontrolü için enstitüye gelmeniz (Tezsiz Yüksek Lisans için başvuranlar hariç) yeterlidir. Belgelerin kontrol edilmesinden sonra kesin kayıt işlemi kazananların internet üzerinden belgeleri sisteme yüklemesiyle tamamlanmış olacaktır.

2.16. Başvuru Belgeleri Enstitüde Kontrolü nasıl yapılmaktadır?

 • Belge kontrolünde, adayların ilgili interaktif başvuru sayfasında yer alan bilgileri ile başvuru belgelerinin doğruluğu kontrol edilir.
 • Belge kontrolü bu kılavuzda ilan edilen tarihlerde enstitüde yapılacaktır. Süresi içerisinde belge kontrolü yaptırmayan adaylar elde ettikleri tüm hakları kaybedeceklerdir. 
 • İlk başvuruda ve boş kontenjan başvurularında tercihine yerleşen adaylar söz konusu belgeleri şahsen veya vekâleten enstitüye teslim edeceklerdir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Belge kontrolü sonucunda bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun başvuru yaptığı tespit edilenlere kesin kayıt hakkı tanınacaktır. Başarı puanının hesaplanmasında kullanılan mezuniyet notu, ALES puanı, doktora başvuru şartı için istenen YDS, YÖKDİL, ÜDS, KPDS vb. bilgileri yanlış olan, mezuniyetine uygun kontenjanı işaretlemeyen ve yanıltıcı belge veren adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 • Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıtlar http://basvuru.ktu.edu.tr/Lisansustu adresi üzerinden interaktif olarak yapılacaktır. Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri Enstitüde ayrıca belge kontrolüne gelmeyeceklerdir.

2.17. Kesin Kayıt için Belge Kontrolü Sırasında İstenen ve İncelenecek Olan Belgeler nelerdir?

2.18. Mezuniyet notunun değerlendirmesi hangi sisteme göre nasıl kabul edilmektedir?

Başarı puanının hesaplanmasında kullanılan mezuniyet notu 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Buna göre; 

 • Mezuniyet notları 100’lük sisteme göre düzenlenen adayların mezuniyet notları olduğu gibi; mezuniyet notları 4’lük sisteme göre düzenlenen adayların 100’lük sistemdeki not karşılıkları için, YÖK’ün belirlemiş olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosundaki değerler dikkate alınacaktır. Diğer karşılıklar dikkate alınmayacaktır. 
 • Mezuniyet notları 4’lük sistemin yanı sıra ilgili üniversitelerce dönüştürülmüş haliyle 100’lük sisteme göre düzenlenen adayların sadece 4’lük sistemdeki notunun YÖK’ün belirlemiş olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosundaki karşılıkları başvuru puanı hesaplanmasına katılır.
 • Dikey geçişle veya lisans tamamlama yoluyla lisans eğitimini tamamlayanların yalnızca lisans mezuniyet ortalaması yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda başarı puanının hesaplanmasında kullanılır. 
 • Mezuniyet notu 100’lük sisteme göre düzenlenen adaylar mezuniyet notunu olduğu gibi; mezuniyet notu 4’lük sisteme göre düzenlenen adaylar 4’lük sistemdeki notunu, mezuniyet notu hem 4’lük sisteme hem de 100’lük sisteme göre düzenlenen adaylar ise sadece 4’lük sistemdeki mezuniyet notunu interaktif başvuru sayfasına yazacaklardır. 4’lük sistemdeki mezuniyet notunun 100’lük sistemdeki karşılığı kesinlikle yazılmayacaktır. İnteraktif başvuru sayfasına Mezuniyet notunu yanlış giren adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

2.19. Kayıt sırasında belgelerin Sunuluş Şekli nasıldır?

 • Diploma, transkript, Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dil sınavlarından alınan belgeler (YDS, ÜDS, YÖKDİL, KPDS sınavları hariç) onaylı (ıslak imzalı) olacaktır. Onaylar notere veya belgelerin düzenlendiği kurumlara ya da belge kontrolü sırasında belgelerinin asıllarını göstermek kaydıyla Enstitümüz personeline yaptırılacaktır. Silintisi, kazıntısı olan ve okunmayan belgeler kabul edilmemektedir.
 • ALES, YDS, ÜDS, YÖKDİL ve KPDS belgelerinin internet çıktısı kabul edilmektedir.
 • Eksik belgeli başvurular, fotokopi, faks gibi belgeler kabul edilmemektedir. 

2.20. Kayıt tarihlerinde il dışındayım, Kesin kaydımı bir başkasına yaptırabilir miyim?

Kesin kayıt ancak noter tasdikli vekâletname ile öğrencinin görevlendirdiği kişi aracılığı ile işlem yapılabilir.

2.21. Lisansüstü başvuru sonucunda yedek listede yer alan aday ne yapmalıdır?

Duyurusu Enstitü sayfasından yapılacak olan yedek öğrenci alımı tarihlerini ve listeleri takip etmeleri gerekmektedir.

2.22. Lisans mezunu olarak Doktora programına başvuru yapabilir miyim?

Lisans mezunu olan kişiler, yüksek lisans yapmadan doğrudan lisansüstü programlara ancak ilgili başvuru döneminde Anabilim Dalı Başkanlığının talebi doğrultusunda Başvuru Kılavuzunda kontenjan(alım) olması durumunda ilan edilen kontenjanlara başvuru yapabilirler. Bu programlar bütünleşik doktora olarak anılır. Bu kişiler yüksek lisans programını atlayarak doktoraya geçiş yapacakları için istenen başarı puanı daha yüksektir. 

2.23. Kayıt yenileme ve Ders Kaydı işlemlerini kim yapar?

Kayıt yenileme ve Ders Kaydı işlemlerinin yerine getirilmesinden öğrenci sorumludur.

2.24. Puanımı yazarken sadece bir türünü kabul ediyor, ne yapmalıyım? 

Seçeceğiniz programın türüne göre son beş yılda aldığınız en yüksek ALES puanınızı yazınız.

2.25. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) kaç yıl geçerlidir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin geçerlilik süresi, ALES sınavının yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.  

2.26. Başka bir üniversitede yüksek lisans yaparken KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans yapabilir miyim?

Tezsiz yüksek lisans programı hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

2.27. Yatay Geçiş başvurusu nasıl yapılır?

Enstitümüz web sayfasından /sbe/yataygecis adresinden yatay geçişle ilgili bilgilere ulaşılabilmektedir.

2.28. Başvuru ve kayıt sırasında bilgilerim gerçeğe uygun değilse ne olur?

Bir adayın beyanının gerçeğe uygun olmadığı tespit edildiğinde, aradan geçen süreye bakılmaksızın aday elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Mezuniyet notunun Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS)’inden çekilmesi ve hesaplamanın buna göre yapılması gerektiğinden adayların başvuru öncesinde e-devlet aracılığıyla not ortalamalarını kontrol etmeleri önem arzetmektedir.