ekonomi felsefe toplantıları

 

154. Klasik Dönem Osmanlı Siyasi Düşüncesi, Prof. Dr. Mehmet ÖZ

153. “Sosyal Bilimlerde İstatistiksel Modelleme ve R Paket Programının Kullanımı” Prof. Dr. Daniel T. KAPLAN

152. “Finansal Teknolojilerdeki (FİNTEK) Gelişmeler: Fırsatlar ve Riskler” Ömer Faruk KÖMÜRCÜOĞLU

151. “Beden Dili ve Bu Dilin Kullanımının Güncel Hayata Yansımaları” Prof. Dr. Hüseyin Sabri KURTULDU

150. “Türkiye'nin Deprem Gerçeği ve Doğu Karadeniz'de Deprem Riski” Prof. Dr. Kenan GELİŞLİ

149. “Bankacılık Sektörlerinde Rekabet-Mali Sağlamlık İlişkisi” Doç. Dr. Kemal EYÜBOĞLU

148. "Dijitalleşme Çağında Yeniden Yapılanan Dünya ve Türkiye'de Vergi ve Muhasebe Düzeninin Geleceği" eski Devlet Bakanı Dr. Masum TÜRKER 

147. “Türkiye’nin Kutuplar Yaklaşımı ve Antarktika’da Türk Üssü Kurma Çalışmaları” Prof. Dr. Ersan BAŞAR

146. “Türkiye’de Fındık Üretimi ve Pazarlamasında Yaşanan Sorunlara Küresel Yaklaşım” Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp ERGAN

145. “Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir Eşitsizliği” Arş. Görv. Dr. Umut ÜZAR

144. “Hak Arama Hürriyeti Çerçevesinde Hukuki Bakış Açısından Türkiye’de BİMER ve CİMER Uygulamaları” Dr. Öğr. Üyesi Ercan SARICAOĞLU

143. “Prof. Dr. Sabri Fehmi ÜLGENER ve Osmanlı-Türk Toplumunda İktisadi Geri Kalmışlık Sorunsalı” Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİNÇASLAN

142. “Beyaz Önlüklü İktisatçıların Yükselişi” Arş. Görv. Selim Koray DEMİREL

141. “Toplum Mühendisliği ve Türkiye Uygulaması” Doç. Dr. Fazıl KIRKBİR

140. “Osmanlı İstanbul’unda Sosyal Hayat ve Uygulanan Yasaklar” Öğr. Görv. İhsan ERDİNÇLİ

139. “Muhasebe Felsefesinin Bilim Dünyasındaki Yeri ve Önemi” Dursun Ali YAZ

138. “Rus Göçü Ve İstanbul” Prof. Dr. Sevinç ÜÇGÜL

137. “Çay Üretiminde Ürün Çeşitlilği ve Organik Çaya Geçiş Süreci” ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat SÜTLÜOĞLU

136. “Mekanın İronisi: Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi” Arş. Görv. Betül BAYRAKTAR

135."Bilimsel Yanıltma ve İntihal Programı (iThenticate) Kullanıcı Eğitimi" Uzman Kütüphaneci Beyhan KARPUZ

134."Uluslararası Tanınırlıkta Makale Kalitesinin Önemi" Prof. Dr. Yener EYÜBOĞLU

133."İlk Halka Arzların Firmaların Faaliyet Performansına Etkisi" Doç. Dr. Ahmet KURTARAN

132."Kelimeler Arasından:Fosil Kelimeler"Arş. Gör. Gülşen ÖÇAMKAN AYAZ"

131."İslami Perspektifte Endüstri İlişkilerine Bir Bakış" Prof. Dr. Güven MURAT

130."Türkiyede Kadın İstihdamı ve Sosyoekonomik Etkileri" Yrd. Doç. Dr. Osman Murat TELATAR

129. "İş Hayatında Temel İletişim ve Protokol Kuralları" Arş. Gör. Bilgen AKMERMER

128."Sivil-Asker İlişkilerinin Etnik Çalışmalara Etkisi" Dr. Murat ÜLGÜL

127."Bir Hayalin Satılması: Güzellik Ürünü Reklamlarının Eleştiren Söylem Analizi" Arş.Gör. Betül BAYRAKTAR

126."Jön Türk Mizah Dergilerinde Karikatürlerle II. Abdülhamit İmajı" Arş. Gör. Murat YILMAZ 

125. "Türkiye'de Bir Squat Örneği: Don Kişot Sosyal Hizmet Evi" Arş. Gör. Gülmelek DOĞANAY 

124. "Biyolojinin Gizemli Yönleri: Virüs ve Hücre İlişkileri" Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ

123."Taraftardan Müşteriye: Yeni Türk Futbol Düzeninde Tarftar Hakları" Arş. Gör. Doğukan Bora SAVAŞ"

122."Öğretim Üyelerinin Bireysel, Toplumsal ve Mesleki Yeterlikleri"Prof. Dr. Ali Rıza AKDENİZ

121."2008 Küresel Krizinin Para Politikası ve Merkez Bankacılığındaki Yansımaları" Prof. Dr. Haydar AKYAZI 

120."Osmanlıdan Cumhuriyete Türkiye'de Modern Tıbbın Kuruluşu" Prof. Dr. Halil Önder ERSÖZ 

119. "Finansın İslamisi" Doç. Dr. Bünyamin ER

118. "Doğu Karadeniz Bölgesinde Yerel Kalkınma: Mavi Yemiş (Ligarba/Likapa) Örneği Prof. Dr. İlhan DENİZ 

117. "Sağlık ve Kültür İlişkisi" Arş. Gör. Hüseyin YADİGAROĞLU

116. "Bağımsız Denetimde Kalite ve Denetçinin Şüphe Karşısındaki Tutumu" Prof. Dr. Kıymet ÇALIYURT

115. "İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarının İstihdama Katkısı: Trabzon İlinde Bir Araştırma" Dr. Mustafa ŞEN

114. "İmparatorluktan Cumhuriyet’e Geçişte Türkiye’nin Demografik Yapısı" Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ 

113."Sağlıklı Yaşamak" Prof. Dr. Ahmet AYAR

112."Türk Dış Politikasında Avrasyacılık Söylemi:Davutoğlu Ekolü" Dr. Özgür TÜFEKÇİ

111. "Gelecek: Daha Hızlı, Daha Sert ve Daha Güçlü" Prof. Dr. Emre ALKİN 30.04.2015

110. "Araştırma Hataları Üzerine Genel Bir Değerlendirme" Doç. Dr. Hasan AYYILDIZ 16.04.2015

109. "Ali Şükrü Bey" Prof. Dr. Necmettin ALKAN ve Doç Dr. Uğur ÜÇÜNCÜ 02.04.2015

108. "Çalışma Hayatında Mobbing (Psikolojik Taciz)" Yrd. Doç. Dr. Salih DURSUN 26.03.2015

107."Yavaş Hareketi ve Yavaş Gazetecilik" Arş. Gör. Onur OĞUR 19.03.2015

106." Çevre, İnsan ve Bitkiler" Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU 12.03.2015

105. "Vergilemeye Zarif Dokunuşlar" Prof. Dr. Ersan ÖZ 05.03.2015

104. "İngilizce Yayın Yapma Anaforu" Doç. Dr. M. Naci KAYAOĞLU, 25.12.2014

103. "Çağdaş Stratejik Yönetim: Madalyonun İkinci Yüzü" Doç. Dr. Kader ŞAHİN 18.12.2014

102."Din ve Kalkınma İlişkisi" Yrd. Doç. Dr. Ali FİDAN, 11.12.2014

101."2008 Gürcistan – Rusya Savaşı ve Uluslararası Yansımaları" Doç. Dr. Süleyman ERKAN, 04.12.2014

100."Trabzon Ağızlarında Ölçünlü Dilden Ayrılan Özellikler" Prof. Dr. A. Mevhibe COŞAR, 27.11.2014

99. "Maliye Politikası Bağımsız Bir Örgüte Devredilebilir mi?" Yrd. Doç. Dr. Levent Yahya ESER, 20.11.2014

98."Pontus Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Günümüze Yansımaları" Arş. Gör. Yüksel KÜÇÜKER, 06.11.2014

97."Uluslararası Güvenlik ve Devletlerin Geleceğinde Siber Terörizm" Arş. Gör. Vahit GÜNTAY, 30.10.2014

96."Küresel Bilgi Toplumunda 'Üniversite Fikri'  Nasıl Bir Gelecek?" Arş. Gör. Mete KURTOĞLU, 23.10.2014

95."Hane halkı Heterojenliğinin Tüketim Davranışları Üzerindeki Etkisi " Arş. Gör. Egemen İPEK, 16.10.2014

94."Genetik Yapısı Değiştirilmiş Bitkiler: Kullanım Alanları ve Tartışılan Yönleri " Prof. Dr. Asım KADIOĞLU, 09.10.2014

93."2008 Küresel Mali Krizi ve Uygulanan Yanlış Politikalar " Prof. Dr. Hasan ÖZYURT, 22.05.2014

92."Milli Seferberlik Sürecinde “Dedikodu” ve “Öteki”nin İnşası" Arş. Gör. Merve Esra POLAT, 15.05.2014

91."Makro Modellemede Beklentiler ve Bilgi Varsayımları" , Yrd. Doç. Dr. Ezgi BADAY YILDIZ, 08.05.2014

90."17. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Kadını" ,Arş. Gör. Aslı DELİKTAŞ, 24.04.2014

89."Yenilik Yönetimi" ,Doç. Dr. İlker Murat AR, 17.04.2014

88."Estetik Beğeni" ,Yrd. Doç. Dr. Fırat CANER, 03.04.2014

87.“Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği” ,Dr. Bülent ŞENER, 27.03.2014

86.“Etkili Bir Sunum Nasıl Planlanır? Nasıl Yürütülür?” ,Prof. Dr. Tevfik Özlü, 20.03.2014

85.“2. Dünya Savaşı Sonrası Konjonktür ve Havacılık Endüstrisi” , Arş. Gör. Mehmet DİNÇASLAN , 13.03.2014

84.“Osmanlı Döneminde Türk Kültürünün Avrupa Kültürüne Etkisi” , Prof.Dr. Alaaddin YALÇINKAYA , 06.03.2014

83.“Türkiye’de Yeni Anayasa Arayışları” , Prof.Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ , 26.02.2014  

82.“Farklı Yönleriyle Japonya”  , Prof. Dr. Mustafa VAR , 02.01.2014

81.“Türk Ekonomi Dergiciliğinin Hisse Fiyatları Üzerindeki Etkisi” , Arş. Gör. Kemal Eyüboğlu , 26.12.2013

80.“Jakob Philipp Fallmerayer ve Seçme Eserlerinde Bizans-Osmanlı Doğusu İmgesi” , Arş. Gör. Zeynep İNAN ALİYAZICIOĞLU , 19.12.2013

79.“İktisat Eğitiminde Kavramlarla Düşünmek ya da Kavramlar Üzerine Düşünmek” , Prof. Dr. Âdem KALÇA , 12.12.2013

78.“İşletme Ortaklıklarında İş Ahlakı” , Arş. Gör. Emel İŞTAR , 05.12.2013

77.“Bilimsel Araştırmalarda Araştırma Sorusunun Önemi ve Hipotez Oluşturma” , Prof. Dr. Şeref KALAYCI , 14.11.2013

76.“Feminizm” , Doç. Dr. Ülkü ELİUZ , 07.11.2013

75.“Ekonomik Belirsizliğin Reel Analizi” , Arş. Gör. Banu TANRIÖVER, 31.10.2013

74."Bir Ergen Olarak Felatun Bey" ,Arş. Gör. Hüseyin AYAZ, 24.10.2013

73.“Politik Dönüşüm Sürecinde Macaristan Ekonomisi” ,Szabolcs Pásztor, 10.10.2013 

72.“Çevre Sorunlarının Çözümünde Mali Araçlar” , Arş. Gör. Fatih CAN, 16.05.2013

71.“1853 – 1856 Kırım Savaşı ve Osmanlı – Fransız İlişkileri”, Arş. Gör Eyyub Şimşek ,09.05.2013

70.“Nöroekonomi ve İktisat Biliminin Geleceği”, Doç. Dr. Seyfettin Artan, 02.05.2013

69.“17. Yüzyılda Karadeniz’de Yerleşme, Nüfus ve Toplum, Temel Yaklaşımlar ve Sorunlar: Yomra Nahiyesi Örneği”, Arş. Gör. Yücel Dursun, 25.04.2013

68.“Küresel Ekonomik Kriz ve Para Politikası”,Arş. Gör. Aslı Güler, 18.04.2013  

67.“İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali” ,Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU, 11.04.2013

66.“Beden Dili ve Kullanımı” , Doç. Dr. Hüseyin Sabri KURTULDU, 04.04.2013

65.“Kastabala Antik Kentinde Arkeolojik Süreç”, Prof. Dr. Turgut H. ZEYREK, 28.03.2013

64.“TÜFE ve ÜFE Arasındaki Dinamik İlişki”, Arş. Gör. Havvanur Feyza ERDEM, 21.03.2013

63.“Minyatürler Üzerinden Osmanlı Resim Sanatına Bir Bakış” , Arş. Gör. Seda Uysal BOZASLAN, 14.03.2013

62.“2007 Küresel Finansal Krizinin Sebepleri Üzerine Düşünceler?”, Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU, 07.03.2013

61.“Türk Futbolunun Duayene Özkan SÜMER ile Söyleşi”,03.01.2013

61.“Futbol Kültürü”,03.01.2013

60."Çevre Sorunlarıyla Mücadele İçin İnanç Sistemlerinden Nasıl Yararlanılabileceği", Arş. Gör. Muhammed 

Yunus BİLGİLİ, 27.12.2012 

59.“Eskiçağ’da Karadeniz’de Ticaretin Gelişim Süreci”, Arş. Görv. OSman EMİR, 20.12.2012

58.“Turizm Destinasyon İmajının Uluslararası Tüketici Davranışına Etkisi” , Gülçin Bilgin Turna, 13.12.2012

57.“Divan Edebiyatında Harut ve Marut” , Arş. Gör. Halil Sercan KOŞİK, 06.12.2012

56.“Türkiye-Ermenistan Sınırının Açılmasının Olası Ekonomik Etkilerinin Ulaştırma Maliyetleri Açısından Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Emre BULUT, 29.11.2012

55.“Tanzimat Döneminde Trabzon: İdari, Sosyal ve İktisadi Yapısıyla Bir Şehir Tarihi Denemesi”, Dr. Özgür YILMAZ, 15.11.2012

54.Türkiye’nin 2023 Yılında Dünyanın On Büyük Ekonomisinden Biri Olma Hedefi Gerçekçi Bir Hedef Midir?”, Prof. Dr. Rahmi YAMAK, 08.11.2012 

53. “Sınır” ve “Doğa-Mülkiyet Çatışması”, Doç. Bayram UZUN, 17.05.2012

52. Anatomi ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Prof. Dr. M. Haluk ULUUTKU, 10.05.2012

51. Türk Tıp Tarihi ve Gelişimi, Prof. Dr. Yusuf GEDİK, 26.04.2012

50. İslam Düşüncesinde Din-Devlet İlişkilerinin Dinî ve Siyasî Referansları Y. Doç. Dr. Hanifi ŞAHİN, 19.04.2012

49. Görsel Şiir Örnekleri, Yrd. Doç. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ, 12.04.2012

48. İnternet ve Güvenlik, Öğretim Görevlisi Ali Haydar DOĞU, 29.03.2012

47. Bir Osmanlı Aydını Olan Kâtib Çelebi’nin ‘Mîzânü’l-Hakk Fî-İhtiyâri’l-Ehakk’ Eseri Üzerine Bazı Dikkatler, Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM, 22.03.2012,

46. Diyalog ve Korku: Postmodern Bir Dilemma, Yrd. Doç. Dr. Bayram SEVİNÇ, 15.03.2012

45. Toplumsal Cinsiyet ve Medya, Doç. Dr. Şahinde YAVUZ, 08.03.2012

44. Dünya ve Türkiye’de Lojistik Köyler”, Prof. Dr. Birdoğan BAKİ, 01.03.2012

43. Su Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanılması, Araş. Gör. Emrah FİRİDİN, 23.02.2012

42. Bilgi Toplumunda Tarih Öğretim Programları, Doç. Dr. İsmail DEMİRCİOĞLU, 16.02.2012

41. Hasan SABBAH ve Pazarlama Anlayışı, Yrd. Doç. Dr. Fazıl KIRKBİR, 05.01.2012

40. Küresel Kriz Sonrası Devletin Rolünün Yeniden Tanımlanması, Doç. Dr. Birol KARAKURT, 29.12.2011

39. Enerji ve Çevre, Prof. Dr. Uğur ÇEVİK, 22.12.2011

38. Küçürek Öykü, Doç. Dr. Ülkü ELİUZ, 15.12.2011

37. Nanoteknoloji -  “Küçül de Cebime Gir”, Doç. Dr. Gençağa Pürçek, 08.12.2011

36-Postmodern Üniversitenin Hikmet Arayışı, Prof. Dr. Bedri GENCER, 01.12.2011

35-Amerika’nın Etno Demografik Yapısı, Y. Doç. Dr. Musa Yavuz ALPTEKİN, 24.11.2011

34-İşletmelerde Rekabet Denetim ve Etik, Araş. Gör. Emel İŞTAR, 17.11.2011

33-Öğretilmiş Bir İmge, Güzellik, Y. Doç. Dr. Fırat CANER, 03.11.2011

32-Trabzon - Horon ve Kemençe, Prof. Dr. Orhan DURGUN, 27.10.2011

 31-Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma, Y. Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN, 20.10.2011

30-Joker Adam Ali Fethi Okyar, Araş. Gör. Oğuzhan ASLANTÜRK, 13.10.2011

29-Osmanlı İmparatorluğu’nda Darbeler, Doç. Dr. Necmettin ALKAN, 06.10.2011

28-Hekim Suçları, Araş. Gör. Nur KARAHAN, 26.05.2011

27-Uluslararası Cinsel Suçlar, Y. Doç. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL, 12.05.2011

26-Mimarî Mirası ve Yayla Turizmi - Santa Harabeleri, Öğr. Gör. Murat TURKUN, 05.05.2011

25-Anayasa Mahkemesi Milletvekili Adaylığı Kararları, Araş. Gör. Hilâl YAZICI, 28.04.2011

 24-Hasta - Hekim İlişkileri, Prof. Dr. Mukaddes KALYONCU, 21.04.2011

23-Türkiye’de Popüler Dış Politika Analizi ve Libya, Y. Doç. Dr. Faruk EKMEKÇİ, 14.04.2011

22-Doğu Karadeniz Bölgesi’nde HES, Araş. Gör. Abdullah UZUN, 07.04. 2011

21-Gilles Deleuze ve Etik, Y. Doç. Dr. Mustafa Zeki ÇIRAKLI, 31.03.2011

20-Finansal Krizler ve Bankacılık, Araş. Gör. Semra BANK, 17.03.2010

19-Divan Şiiri’nde Sevgi ve Sevgiliye Eleştirel Bir Bakış, Y. Doç. Dr. Mücahit KAÇAR, 10.03.2010

18-Catherine Baker ve Zorunlu Eğitime Eleştirel Bir Bakış, Doç. Dr. Durmuş EKİZ, 24.02.2010

17-Kavram Kargaşası, Prof. Dr. Burhan SADIKLAR, 13.12.2010

16-Geçmişten Bugüne Özne - Birey İlişkisi, Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ, 06.01.2011

15-Türkiye - Avrupa Birliği İlişkilerinin Felsefesi, Prof. Dr. Gökhan KOÇER, 30.12.2010

14-Rus Felsefesi ve Modernleşmesi, Y. Doç. Dr. Süleyman ERKAN, 23.12.2010

13-Mevlana ve İslami Düşünce Yapısı, Prof. Dr. Osman Kemal KAYRA, 16.12.2010

12-İdeolojiler ve Evrim, Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ, 09.12.2010 

11-Sosyal Devlet - Çocuk Esirgeme Kurumu, Y. Doç. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU, 02.12.2010

10-Osmanlı - Avrupa Geleneksel Bilgi Sistemi, Araş. Gör. Ahmet YAVUZ, 25.11.2010

9-1860 İngiltere - Fransa Ticaret Anlaşması ve Serbest Piyasa, Araş. Gör. M. Can GENÇ, 04.11.2010

8-İyi Kadın İmgesi - Yaprak Dökümü, Araş. Gör. Elif ÖKSÜZ 21.10.2010

7-Göçmen Kadınlar - Kimlik ve Farklılık, Doç. Dr. Nezahat ALTUNTAŞ, 14.10.2010

6-Çağ Ayrımları - Eleştirel Bir Bakış, Doç. Dr. Necmettin ALKAN, 07.10.2010

5-Faruk TABAK ve Akdeniz Tarihi’ne Bir Bakış, Dr. Nilgün KİPER, 24.06.2010

4-Weber ve Doğu-Batı Karşılaştırması, Y. Doç. Dr. M. Yavuz ALPTEKİN, 17.06.2010

3-Bilim Dili Türkçe, Doç. Dr. A. Mevhibe COŞAR, 10.06.2010

2-Mimaride İhtişam, Araş. Gör. Demet Yılmaz, 27.05.2010

1-Osmanlı Liberal Düşüncesi, Y. Doç. Dr. Atila Doğan, 21.05.2010