sanayi/kamu işbirliği ile yürütülen lisansüstü tezler

 

Protokol Yapılan Kamu/Sanayi Kuruluşu

Tezin Adı Tez Danışmanı Tezi Hazırlayan Lisansüstü Öğrencisi İlgili Anabilim Dalı Başlangıç Tarihi

T.C. Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı - TSE

Elektroteknik Sektöründe, Türk Standardları Enstitüsünde İthalatta Ürün Güvenliği ve Denetimi Uygulamasında Yeni Bir Model: İndirgenmiş Deney Modeli, Uygulaması ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. Kader ŞAHİN Alper TÜREDİ İşletme 10.06.2022
DKBB Çevresel Yönetişim Algısı Üzerine Bir Değerlendirme: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Örneği Dr. Öğr. Üy. Emrah FİRİDİN Aleyna AÇIKGÖZ Kamu Yönetimi 07.11.2022
DKBB Yerel Yönetimlerde Kamu Değeri: DKBB ye Üye Belediyeler Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. Abdullah UZUN Tülay DEMİR Kamu Yönetimi 07.11.2022