SBE - kamu/sanayi işbirliği alanları

Döküm için tıklayınız...

ÜNİVERSİTE-KAMU /SANAYİ İŞBİRLİĞİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ALANLARI*

Anabilim Dalı

Eşleştirme Kodu

Eğitim Verebilecek Alanlar

Danışmanlık Hizmeti Verebilecek Alanlar

Lisansüstü Tez Çalışması Desteği Verebilecek Alanlar

 TARİH

 ÜSİ.001

Osmanlı Diplomasisi

Osmanlı Diplomatları

Osmanlı Elçileri ve Trabzon'daki Yabancı Konsoloslar

 ÜSİ.002

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Tarihi

-

20. Yüzyıl Trabzon İktisat Tarihi

 ÜSİ.003

Osmanlı Askeri ve Kültür, Sosyo- Ekonomik Teşkilatı

Osmanlı Askeri ve Kültür, Sosyoekonomik Teşkilatı

Osmanlı Askeri ve Kültür Sosyoekonomik Teşkilatı

 ÜSİ.004

Milli Mücadele Tarihi, Atatürk Dönemi Siyasi Tarih

Şehitliklerin Tespiti, Tarihsel Perspektif Belirleme

Şehirlerin Yakın Tarihleri, İleri Gelenlerin Biyografileri

 ÜSİ.005

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, Hindistan Türk Tarihi

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Hindistan Türk Tarihi, İslam Öncesi Türk Tarihi

 ÜSİ.006

Şehrin Kültür Tarihi, Kültür Envanterleri, Eskiçağ Trabzon Tarihi

Şehrin Tarihi Kültür ve Kültür Potansiyeli

Tarihi Ticaret Yolları ve Potansiyeli

 ÜSİ.007

Trabzon'da Vakıflar, Şeriyye Sicilleri

Trabzon'da Vakıflar, Şeriyye Sicilleri

Vakıflar, Şeriyye Scilleri

 ÜSİ.008

Roma Tarihi

Eskiçağ Tarihi

Kafkas Tarihi, Roma Tarihi

 ÜSİ.009

Osmanlı Kadını-Trabzon Kadını, Osmanlı'da Aile, Trabzon'un Tarihi (16.-17. yy)

Aile, Kadın, İslam, Osmanlı Hukuku, Kölelik, Çocuk

Kadın, Çocuk, Kölelik, Trabzon Şehir Tarihi

 ÜSİ.010

Kültür Tarihi (Trabzon Tarihi ve Kültürü)

Kültür, Medeniyet, Tarih, Modernlik

Şehir, Kültür ve Medeniyet

 ÜSİ.011

Trabzon İdari ve Yönetim Tarihi

-

Yakınçağ Tarihi Çalışmaları, Biyografiler

 ÜSİ.012

-

-

Tarihsel Süreçte Karadeniz: İktisadi Gelişmeler, Karadeniz Jeopolitiği, Doğu Karadeniz'de Sivil Toplum

 İKTİSAT

 ÜSİ.013

E-Ticaret Yöneticiler ve İşadamları İçin Ekonomik Göstergelerle Ekonominin Tahlili

E-Ticaret Yöneticiler ve İşadamları İçin Ekonomik Göstergelerle Ekonominin Tahlili

E-Ticaret, Ekonomik Göstergeler, Bilgi Ekonomisi, Kayıtdışı Ekonomi, Göç

 ÜSİ.014

Dış Ticaret, Ekonomik Entegrasyonlar

Dış Ticaret

Dış Ticaret, Ekonomik Entegrasyonlar, Dış Ticaret Politikası

 ÜSİ.015

Merkez Bankası Para Politikası Uygulamaları, Yönetici ve Girişimciler İçin Temel Ekonomik Göstergelerinin Analizi

Merkez Bankası Para Politikası Uygulamaları

Para Politikası, Merkez Bankacılığı, Para Politikası Stratejileri, Elektronik- Dijital-Kripto Para, İklim Değişikliği ve Merkez Bankacılığı (Yeşil Merkez Bankacılığı)

 ÜSİ.016

Uluslararası Finansal Krizler, Döviz Kuru Sistemleri, Döviz Piyasaları, Döviz Kuru ve Döviz Kuru Değişimini Açıklayan Teoriler, Döviz Kuru Riskinden  Korunma Amaçlı  Döviz Vadeli Sözleşmeleri, Döviz Gelecek İşlemleri, Döviz Opsiyonları

İhracat Kapsamında İşletmelerin E- ticaret ve E- İhracat Süreçlerine Başlamasını Destekleyecek Danışmanlık Uygulamaları, İşletmelerin Amazon, eBay, Alibaba Gibi Dış Platformlara Üye Yapılarak Yazılım Kullanma ve Pazarlama Kapasitelerinin Artırılmasına Yönelik Danışmanlık Faaliyetleri

Bu Konular ile Bağlantılı Konular

 İŞLETME

 ÜSİ.017

Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Yalın Üretim

Yalın Üretim

Döngüsel Ekonomi

 ÜSİ.018

Yöneticilik Becerileri, Liderlik, Motivasyon, Ekip Ruhu Oluşturma

Yöneticilik Becerileri, Liderlik, Motivasyon, Ekip Ruhu Oluşturma 

Örgütsel Davranışın Tüm Konuları

 ÜSİ.019

Uluslararası İşletmecilik, Stratejik Yönetim, Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma

Uluslararası İşletmecilik, Stratejik Yönetim, Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma

Bu Konular İle Bağlantılı Konular

 ÜSİ.020

Maliyet Maliyetleri, Yönetim Muhasebesi, Türkiye Muhasebe Standartları, Enflasyon Muhasebesi

Üretim Maliyetleri, Modern Maliyet Hesaplama Teknikleri, Yönetim Muhasebesi, Enflasyon Muhasebesi, Deniz ve Liman İşletme Maliyetleri

Bu Konular İle Bağlantılı Konular

 ÜSİ.021

Finansal Okuryazarlık; Dijital Finansal Okuryazarlık; küçük İşletmeler İçin Finansal Okuryazarlık

Yatırımcı Farkındalığı; Finansal Okuryazarlık 

Finansal Okuryazarlık; Küçük İşletmeler İçin Finansal Okuryazarlık; Ponzi Girişimcilik

 ÜSİ.022

Finansal Analiz Teknikleri, Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Kurumsal Yönetim,  İç Denetim ve  İç Kontrol

Maliyet Analizi, Finansal Analiz , İç Denetim ve  İç Kontrol Sistemlerinin oluşturulması

Bu Konular İle Bağlantılı Konular

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 ÜSİ.023

Uluslararasılaşma Stratejileri, Siber/Milli Güvenlik Stratejileri, Küreselleşme ve Bölgeselleşme Stratejileri

Uluslararasılaşma Stratejileri, Siber/Milli Güvenlik Stratejileri, Küreselleşme ve Bölgeselleşme Stratejileri

Uluslararasılaşma Stratejileri, Siber/Milli Güvenlik Stratejileri, Küreselleşme ve Bölgeselleşme Stratejileri

 ÜSİ.024

Karadeniz Jeopolitiği, Tarihi Ticaret Yolları, Bölge Turizmi, Turistik Yapılar

Karadeniz Havzası Tarihsel Geçmişi, Türk Dış Politikası, Kafkaslar, Karadeniz ve Balkanlar

Türk Dış Politikası, Deniz Hukuku, Karadeniz Havzası'nın Stratejik Önemi

 ÜSİ.025

Uluslararası Örgütler, Avrupa Birliği, Avrupa Dış ve Güvenlik Politikası, AB-Türkiye İlişkileri, Türk Dış Politikası, Küreselleşme, Küreselleşme ve Ulus-Devlet

Uluslararası Örgütler, Avrupa Birliği, Avrupa Dış ve Güvenlik Politikası, AB-Türkiye İlişkileri, Türk Dış Politikası, Küreselleşme, Küreselleşme ve Ulus-Devlet

Uluslararası Örgütler, Avrupa Birliği, AB Genişlemesi, Avrupa Dış ve Güvenlik Politikası, AB-Türkiye İlişkileri, Türk Dış Politikası, Küreselleşme, Küreselleşme ve Ulus-Devlet

 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

 ÜSİ.026

-

Türk Dili ile İlgili Konularda 

-

 ÜSİ.027

-

Geleneksel Kültürel Mirasın Yönetimi, Ekolojik Sertifikasyon Süreci, Geleneksel Müzecilik, Kültürel Envanter

-

 ÜSİ.028

Sermaye Sınıfı Mensupları ile Üst Düzey Bürokratlar İçin Yüksek Kültür Tüketimi

-

Kültür Yönetimi

 ÜSİ.029

Okuma Etkinliklerinin Planlanması Kültürel Programlar Hazırlanması

Panel, Sempozyum, Konferans, Kitap Günleri Düzenleme

Göç ve Göç Sorunları, Çevreci Eleştiri, Kadın ve Aile Çalışmaları

 ÜSİ.030

Geleneksel Halk Bilgisi ve Maddi Kültür Unsurlarının Tespit. Tescili ve Ekononik Katkısı (Halk Mutfağı, Mimarisi, Giyim-Kuşam vb.)

Geleneksel Halk Bilgisi ve Maddi Kültür Unsurlarının Tespit, Tescili ve Ekonomik Katkısı (Halk Mutfağı, Mimarisi, Giyim-Kuşam vb.)

Geleneksel Halk Bilgisi ve Maddi Kültür Unsurlarının Tespit, Tescili ve Ekonomik Katkısı (Halk Mutfağı, Mimarisi, Giyim- Kuşam vb.)

 ÜSİ.031

Kamu/Sanayi İşbirliği Bağlamında "Kurumsal İletişim Belgesi Hazırlama" Eğitimi

-

Saha Çalışmasına Çıkacak, Trabzon Dil ve kültürü Alanında Çalışan Öğrencilerimizin Yolluk ve Gündelik Desteği İçin Belediye ve Kaymakamlıklarla İş Birliği

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

 ÜSİ.032

İşyerinde Şiddet ve Mobing, İş Güvenliği İklimi ve Kültürünün İyileştirilmesi

Çalışanların İş Güvenliği Algılarının Değerlendirilmesi, İş Memnuniyet Ölçümleri, İşe Yönelik Tutum ve Algı Ölçümleri

"İş Güvenliği İklimi ve  Çalışanların İş Güvenliğine Yönelik Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", "İş Güvenliği Kültürünün Çalışanların İş Güvenliği Performansları Üzerine Etkisi", "İş Güvenliği Liderliği ve İş Güvenliği Çıktıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi" "İşe Yönelik Tutum ve Algıların Çalışan Davranışları Üzerine Etkisi"

 ÜSİ.033

-

İşgücü Piyasası, İstihdam, İşsizlik, Sosyal Dışlanma ve Ayrımcılık, Çalışma Hayatının Geçirdiği Dönüşüm, Sendikal Hayattaki Değişim, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın İstihdamı, Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Politikalar

İfade Edilen Alanlara Yönelik Danışmanlık ve Destek 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

 ÜSİ.034

Dijital Dönüşüm, Bilgi Gizleme, Bilgi Sistemi Güvenirliği, Kriptoloji, Yazılım Güvenliği, Veritabanı Sistemleri, Programlama Dilleri

İşletmelerde Dijital Dönüşüm Yol Haritalarının Belirlenmesi ve Stratejilerin Hazırlanması, Uygulanabilir İnovasyon Planı/Modeli Geliştirme, Dijital Dönüşüme Yönelik İnsan Kaynakları altyapısının Güçlendirilmesi ve Beşeri Kaynakların Geliştirilmesi İçin Eğitim ve İstihdam Garantili Kurslar Düzenlenmesi, Online Pazarlama, Satış ve Dağıtım Kanallarının Etkin Kullanımına Yönelik Uygulamalar İçin Danışmanlık, Bilgi ve İçerik Yönetimi (ERP,MRP) Süreçlerinin İşletmelere Adaptasyonu, İşletmelerin AR-GE Tasarım ve Teknoloji  Altyapısının Geliştirilmesi Kapsamında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ile Koruma ve Lisans Edinme ile Know-How Transferi Gibi Süreçlerin İyileştirilmesine Yönelik Danışmanlık Faaliyetleri, Yeni ve Yenilikçi Ürün Geliştirme ve Ürün Prototiplerinin Ortaya Çıkarılması, Fonksiyonel Ürünün/Prototipin Yapılması, Test Edilmesi ve Geliştirilmesi

Dijital Dönüşüm, Bilgi Gizleme, Bilgi Sistemi Güvenirliği, Kriptoloji, Yazılım Güvenliği, Bilgi Depolaması ve Geri Kazanımı, Veri Gösterimi ve Saklanması, Veritabanı Sistemleri, Bilgisayar Öğrenimi, Programlama Dilleri, Yazılım Mühendisliği

 ÜSİ.035

 

Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm Dijital Platformların Ara Yüz ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Erişilebilirlik. İş Zekası Dijital Strateji Danışmanlığı Veri ve Analitik Danışmanlığı İnsan Kaynaklarının Dijital Yeterliliklerinin Geliştirilmesi

Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm Dijital Platformların Ara Yüz ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Erişilebilirlik. İş Zekası Dijital Strateji Danışmanlığı Veri ve Analitik Danışmanlığı İnsan Kaynaklarının Dijital Yeterliliklerinin Geliştirilmesi

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI / 

 ÜSİ.036

MEB Yurtdışı Yabancı Dil Sınavları, Dil Öğretimi, TOEFL sınavları eğitim ILTS sınavları eğitimi, Özel amaçlı İngilizce öğretimi, Akademik amaçlı İngilizce Öğretimi

Dil öğretim yöntemleri, Yabancı Dil Öğretiminde teknoloji kullanımı

Dil öğretiminde teknoloji kullanımı, Etkili dil öğretim yöntemleri, Dil öğretiminde derlem kullanımı, Akademik Yazma becerisi, Özel Amaçlı İngilizce öğretimi, Akademik amaçlı İngilizce öğretimi

 

                                          İLETİŞİM BİLGİLERİ            

Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS (SBE Müdürü)           0462 377 35 20

Doç. Dr. Vahit GÜNTAY (SBE Müdür Yrd.)          0462 377 26 07

Dr. Öğr. Üy. Burçin ESER (SBE Müdür Yrd.)        0462 377 27 36

Faruk YILMAZ(SBE Enstitü Sekreteri)                 0462 377 43 44

 

Belgegeçer (Fax): 0462 3253210

E-Posta: sosbilens@ktu.edu.tr

Adres: KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kanuni Kampüsü 61080 Ortahisar / TRABZON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belirtilen konular ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi  olmak için Soyal Bilimler  Enstitü (0462 377 43 44  /  0462 377 35 20 / 0462 377 20 59) ile iletişime geçebilirsiniz.